Back to top

Értéktartó gazdálkodás

A Tamási Erdészet 8000 hektár erdőterületet kezel, amelyből csaknem 7000 hektár egy tömbben, a Tamási–Gyulaj közti térségben helyezkedik el. Bár Tolna vármegyébe tartozik, a termőhely és az erdők sok mindenben hasonlítanak a kelet-somogyi képhez. Gazdálkodásunk egyik célja a természeteshez közeli elegyes erdők kialakítása, valamint a messze földön híres, igen értékes dámállomány megőrzése, fenntartása.

A természeti törvények örökérvényűek, a társadalmi korszakoktól függetlenek, hangsúlyozta Gőbölös Péter
A természeti törvények örökérvényűek, a társadalmi korszakoktól függetlenek, hangsúlyozta Gőbölös Péter
Az erdészet területe a Dunántúl szárazabb régiójának része, és jellemzően alig magasodik 200 méter tengerszint fölé, így erdőssztyepp-klímáról beszélhetünk. A lösz alapkőzetbe meredek falú, észak–déli irányú völgyeket vájt az egykori erózió. A termőhelyi adottságok meghatározzák az erdőképet.

„Erdeink hatalmas genetikai kincset hordoznak, melynek feltárásával igyekszünk a változó természeti környezet kihívásait kivédeni. Az erdőhöz szorosan tartozó értékek, a vadállomány, az ökológiai rendszerek nemzetünk családi ezüstjét képezik, amit senki sem kérdőjelezhet meg, bárhogyan is viszonyul az erdőhöz, a vadhoz, a teremtett világ kincseihez” – hangsúlyozza erdőgazdaságunk, a Gyulaj Zrt. vezérigazgatója, Gőbölös Péter.

Sokszínűségre törekszünk

A térség fő fafaja a cser, az erdőterületek közel felét foglalja el. A tölgyek közül elsősorban a kocsányos tölgyek honosak, általában a mélyebb talajú, jobb vízellátású völgyekben alkotnak erdőt.

Jelentős az akác térfoglalása, az erdőterület több mint tizedét teszi ki, de inkább a gyengébb termőhelyeken, egykori szőlők, szántók helyén találkozhatunk vele. Fontos fafajok még a vörös tölgy és a fekete dió.

Olasz tölgy géngyűjteményt létesítettünk az erdészetben
Olasz tölgy géngyűjteményt létesítettünk az erdészetben
Ezek ugyan idegenhonosak, nagyon jól érzik magukat a területen, és gazdasági jelentőségük sem csekély. A száraz, sekély talajú dombéleket erdész őseink sok esetben erdei- és feketefenyővel ültették be, ezeket fokozatosan cseréljük állékonyabb, lombos állományokra. A jövő gazdálkodását tekintve ki kell emelni az őshonos ezüsthárs jelentőségét, kitűnően érzi magát a térségben, és az erdő stabilitása, sokszínűsége érdekében rendkívül kívánatos nagyobb arányú elterjedése. Fontos célkitűzés, hogy visszataláljon oda, ahonnan az elmúlt időkben kiszorult.

Az erdőterületeken mindenütt érezhető az emberi hatás, természetszerű erdő gyakorlatilag nincs a térségben. Hosszabb távon ezért a természeteshez közeli, elegyesebb erdőkép kialakítása, a természetes felújulás elősegítése a célunk. „A cser és a tölgy lehulló makktermését és a feljövő újulatot (a pici magonccsemetéket) mindenekelőtt a vaddisznótól és a dámtól kell megvédenünk.

A nagyvadas területen ugyanis az újulati szintek, illetve a mesterséges mag- és csemeteeredetű állományoknak a legnagyobb ellensége a vad, a többi biotikus és abiotikus kár kockázata kisebb”

– ismerteti Gőbölös Péter.

Az Óbíródi vadászház a festői téli völgyben
Az Óbíródi vadászház a festői téli völgyben

A nagyvadas területen leginkább a vadtól kell védeni az újulatot
A nagyvadas területen leginkább a vadtól kell védeni az újulatot
A klímaváltozás miatt az elegyfafajok jelentősége különösen megnőtt, rendkívül fontos a termőhelyi viszonyokhoz alkalmazkodott genetikai állomány megőrzése. Ezt felismerve, az erdőterületeinken fellelhető olasz tölgy állományok felhasználásával – pályázati forrással és önrésszel – az erdészet két géngyűjteményt is létesített, ahol majd a változó körülményeknek megfelelő szaporítóanyagot gyűjthetnek az utódaink. Az olasz tölgy génmegőrzése mellett az ezüsthárs térfoglalásának ösztönzésére is helyben szelektálódott szaporítóanyagot szeretnénk felhasználni a jövőben. A kezdő lépéseket megtettük, első saját gyűjtésű vetőmagunk már a földben várja a tavaszt.

Kiemelt nemzeti érték

A tamási-gyulaji erdőtömb nemcsak erdőgazdálkodási szempontból értékes, de ez ad helyet a különleges rendeltetésű, nagyközönség elől elzárt Gyulaji Dámrezervátumnak is.

A gyulaji dám jelentőségét hűen tükrözi, hogy az első vadgazdálkodási elem, amelyet kiemelt nemzeti értékké nyilvánítottak 2015-ben, 2016-tól pedig a Tolnaicum címet is viselheti.

Méltán szerepel a Gyulaj Zrt. Csergezán Pál festőművész által tervezett logójában és Tamási város címerében is.

„További elismeréssel is büszkélkedhetünk, hiszen 2017-ben a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (röviden CIC) 64. küldöttközgyűlésén, a svájci Montreux-ben a terület megkapta az Edmond Blanc-díjat, elismerve a vadászati, vadvédelmi eredményeinket” – emlékeztet vezérigazgatónk.

A gyulaji dám kiváló genetikával rendelkezik
A gyulaji dám kiváló genetikával rendelkezik
Gyönyörű cser magtermelő állomány
Gyönyörű cser magtermelő állomány
Az itt élő dámállomány jelenlegi hírnevét a 20. században évtizedekig a világranglista élén álló rekorder dámbikák alapozták meg. Ennek a kiemelkedő genetikai minőségnek köszönhetően a gyulaji dámot a világon rengeteg helyre betelepítették, újabb populációkat hoztak létre, de sok vadászterület a meglévő állományok javítására is előszeretettel vásárolt gyulaji dámot. A telepítésekhez az 1980-as években több mint 6000 élő dámot fogtak be a rezervátum területén, és szállították belföldi vagy külföldi rendeltetési helyére. Mára a Gyulajról származó dámok utódait Európán kívül megtalálhatjuk Észak- és Dél-Amerikában, Dél-Afrikában, de Új-Zélandon is.

Bár a gyulaji dámállomány eredete a múlt homályába vész, a vadászat és vadgazdálkodás hagyományai régre nyúlnak vissza és nagyon jól dokumentáltak. A török kiűzését követően az erdők és a környező mezőgazdasági területek nagy része az Esterházy hercegi hitbizományhoz tartozott.

Az Esterházyak a kor egyik legvagyonosabb családjaként fényűző életet éltek, melyben jelentős szerepet kapott a vadászat.

Törzsfa (anyafa) jelölése
Törzsfa (anyafa) jelölése
Birtokaikon az 1700-as évek végétől sorra létesítették a vadaskerteket, így történt ez a mai Tamási határában is, ahol az 1800-as évek elejére már három vadaskertről szóltak a híradások. A téglafallal körbevett legnagyobb vadaskert egészen az 1950-es évek közepéig állt, akkor elbontották a falait.

„Meg kell azonban említeni azt is, hogy az Esterházyak tevékenységében is világosan követhető volt a távlati erdőgazdálkodás tartamosságának céliránya” – teszi hozzá Gőbölös Péter.

Európa hírű vadászatok

Fényes Esterházy Miklós herceg idejében a vadászterület fénykorát élte, abban az időszakban tényleg európai hírű vadászatokat szerveztek a térségben. Az 5-6 napos vadászatok eredménye nem egyszer meghaladta az ezerdarabos terítéket, melynek nagy részét a gímszarvas mellett már akkor is szép számban a dámvad adta.

Ebéd az ozorai vadászaton Fényes Esterházy Miklós herceg idejében
Ebéd az ozorai vadászaton Fényes Esterházy Miklós herceg idejében

Az 1824–28 közötti vadászatokról részletes leírást adott gróf Festetics Leó A herczeg Esterházy család fővadászatai Ozorán című, három nyelven megjelentetett kötetében. A címben szereplő Ozora a hitbizomány gazdasági központja volt, de a vadászat valójában a mai Tamási és Gyulaj községhatárokon zajlott.

A gyönyörűen illusztrált leírásból tudjuk, hogy a vadászat egy különleges formáját űzték akkortájt. A vadászatot 2-3 hetes, a teljes hitbizomány területét érintő terelés előzte meg, majd az összeszorított vadat embermagasságú, több kilométer hosszú szövetfallal vették körül. Egészen hihetetlen történelmi tény, hogy a vadászatokon alkalmanként jóval több, mint 10 ezer ember vett részt.

Értékes faipari alapanyagot ad a fekete dió
Értékes faipari alapanyagot ad a fekete dió

A kor közlekedési és szállítási lehetőségeit is figyelembe véve, ez rendkívüli szervezettséget és fegyelmet igényelt.

A jövő: harmatos talajon csírázó csermakk
A jövő: harmatos talajon csírázó csermakk
A sokszor külföldről érkező vendégek a vadászat és a hercegi pompa hírét messzi földre elvitték. Ezen vadászatok kiszolgálására az Esterházyak külön kis vadászkastélyt építettek föl Tamási mellett, a herceg után elnevezett Miklósváron, amely ma Tamási része. A kastély magánkézben van, nem látogatható, de Tamási-Miklósváron így is akad időtöltési lehetőség.

Séta a Miklósvári Parkerdőben

A Koppány déli partján található Miklósvár a hercegi időkben nem tartozott Tamásihoz, a teljes területen csak a vadászkastély és kiszolgálóépületei álltak. A város az 1950-es évektől az itt kimért telkeken terjeszkedett, egészen az erdő széléig. Mivel a dámrezervátumot az 1970-es évektől elzárták a nagyközönség elől, a Tamási lakosságától érkezett igényekre válaszul a Gyulaj Zrt. elődje elkezdte keresni egy parkerdő kialakításának lehetőségét. Az egykori vadaskertben álló erdő, a város közvetlen közelsége, a könnyű megközelíthetőség miatt kitűnő helyszín volt ehhez.

Mára a Miklósvári Parkerdő a város és térsége nagyon kedvelt kirándulóhelyévé vált, ki-ki megtalálja a számára kellemes időtöltést.

Mint a mesében: Szent Hubertus-fakápolna a Miklósvári Parkerdőben
Mint a mesében: Szent Hubertus-fakápolna a Miklósvári Parkerdőben
A parkerdei tó körüli sétaúton, a kivilágításnak köszönhetően sötétedés után is biztonsággal gyalogolhatunk, aki pedig elfárad, a padokon megpihenhet. Az út érinti a Szent Hubertus-fakápolnát és Vas Gereben emléktábláját is.

A bátrabbak bejárhatják a kilátóhoz vezető túraútvonalat és tanösvényt, mely 2 kilométer hosszan kanyarog a parkerdő keleti részén. Érdemes felmenni a kilátóhoz, mert Tamási egyik legmagasabb pontjáról szép kilátás nyílik a Koppány völgyére. A dámrezervátum kapujánál található a miklósvári vadaspark. Ha valaki a hazánkban honos nagyvadfajokkal szeretne találkozni, annak erre itt lehetősége van. A 20 hektáros területen sétaút, leskunyhók várják a látogatókat. A vadaspark minden nap reggel 5 órától este 9-ig nyitva van, így a parkerdővel együtt kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínál szinte bármely napszakban.

Palánki Gábor
erdészetvezető
Gyulaj Zrt., Tamási Erdészet

Forrás: 
A Mi Erdőnk
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a A Mi Erdőnk 2023/1 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Ősláp és erdőrezervátum

Magyarország legnagyobb egybefüggő síkvidéki erdőtömbje, Somogy zöld szíve 1993 óta áll a KASZÓ Zrt. gondozásában. Története azonban sokkal régebbre nyúlik vissza, már hercegi tulajdonban is színvonalas, fenntartható gazdálkodás zajlott a területen. Ezt az örökséget őrzi az erdőgazdaság, miközben óvja és népszerűsíti a természeti értékeket, köztük a Kaszó település határában lévő Baláta-tavat.

Az őzgidák megmentése kaszáláskor állatvédelmi kötelesség - ebben is segíthet a drón

Május közepétől a gazdálkodók elkezdik lekaszálni a lucernásokat, réteket széna, illetve szenázs készítés céljából. Ugyanekkor a mezőgazdasági területeken élő állatok szaporodási, utódnevelési időszaka is ekkor zajlik.

Az EU megkettőzi nyáron az erdőtüzeket oltó légiflottáját

A nyári szezonra készülve az Európai Unió megkettőzi az erdő- és bozóttüzek oltására felkészített légiflottáját - tájékoztatott az Európai Bizottság kedden.

A fa a 21. század építőanyaga

Sopronban a III. Erdei Szabadegyetem – döntéshozóknak című két napos eseményen június elején a faalapú gazdaság, az erdészet, a fa- és az építőipar szereplői és irányítói körüljárják a fa, mint megújuló nyers- és építőanyag alkalmazási lehetőségeinek kérdéseit.

Egyre több problémát okoznak a medvék Románia keleti részében

Egyre több a panasz a túlszaporodott medveállományra Románia keleti részében, a székelyföldi megyék, települések vezetői után moldvai elöljárók is szóvá teszik a problémát.

Hogyan szedjük ki a kullancsot?

A jó idő beköszöntével egyre többen keresik fel a természetet. Ilyenkor a kirándulók, túrázók, kutyasétáltatók könnyen egy szorosan kötődő „baráttal” lehetnek gazdagabbak hazatértükkor, a kullanccsal. Ezekről a pókszabásúakról kért általános tájékoztatást az Ökológiai Kutatóközpont munkatársaitól Bányavölgyi Donáta, az AgroTime műsorvezetője.

Farkastörvény?

A farkas a hazai fauna egyik őshonos, ökológiai szempontból fontos faja. Ám pechjére ragadozó, így lépten-nyomon összetűzésbe kerül az emberrel. S általában ő húzza a rövidebbet…

Erdőgazdasági fejlesztések Nyíregyházán

Befejeződött a NYÍRERDŐ Zrt. több fejlesztése Nyíregyházán, melyekkel a vármegyeszékhelyen élők kikapcsolódási lehetőségeit szerette volna bővíteni az erdőgazdaság. A fejlesztéseket dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és Hidas Tibor, a NYÍRERDŐ Zrt. vezérigazgatója adta át.

Tanösvényekkel és kilátókkal várnak a Veszprém környéki erdők

A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. csaknem 50 000 hektár, állami tulajdonú területet felügyel és gondoz több mint 50 éve. 2018 óta, több mint 83 hektár területen végeztek újerdő telepítést és közel 300 hektáron erdőfelújítást.

Egy egész sor károsítónak kedvez az idő – növényvédelmi előrejelzés 22. hét

Alig van növényfaj, ami ne lenne levéltetves, rajzik az almamoly, fertőz a lisztharmat, mindent lerágnak a csigák, kezdődik a cseresznyelégy szezonja, és még hosszan sorolhatjuk. Egyedül a tűzelhalás nem fertőz még, de az időjárási feltételek ahhoz is egyre kedvezőbbek.