Back to top

Országos tanévnyitó – a KÁN „égisze” alatt

Nem kell félteni az ágazat jövőjét, amíg ilyen iskolái, elkötelezett tanárai és tenni akaró diákjai vannak – hangoztatta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az Agrárszakképző Iskolák Országos Tanévnyitó ünnepségén, melynek a kaposvári Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola adott otthont.

Az Agrárszakképző Iskolák Országos Tanévnyitó ünnepségét idén Kaposváron, az FM DASZK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiuma adott otthont, de a Kaposvári Egyetem (KE) Auditóriumában került sor szeptember 1-én. Ez is jelzi, hogy a szakiskola valóban „szimbiózisban” él az egyetemmel, minden téren számíthat a két agrár-oktatási intézmény egymásra.

Az idei tanévnyitó nem véletlenül került Kaposvárra, hiszen egyrészt tavaly adták át az intézmény gyönyörűen felújított, minden igényt kielégítő épületét a fenntartó Földművelésügyi Minisztérium (FM) komoly anyagi támogatásával. Másrészt az OMÉK miatt korábban megrendezett KÁN megnyitója így épp egybeesett a szakiskolai évnyitóval is. Így fordulhatott elő, hogy Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter mindkét esemény megnyitóján jelen lehetett, és köszönthette, megnyithatta a rendezvényeket.

(Természetesen az iskola is „jelen volt” a KÁN-on, az évek óta népszerű Gazdaudvar szervezésében, felépítésében, kiállításainak előkészítésében is aktív szerepet vállalt és önálló standdal, sátorral, bemutatókkal várta az érdeklődőket.)

Az országos szakképzési tanévnyitóra igyekszik Fazekas Sándor, Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya, Torma Sándor, a Móricz igazgatója.
Az országos szakképzési tanévnyitóra igyekszik Fazekas Sándor, Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya, Torma Sándor, a Móricz igazgatója.

Az agrárszakképző iskolák megjelent vezetőit, oktatóit és a diákokat elsőként Simonné Szerdai Zsuzsanna, a DASZK főigazgatója köszöntötte. Külön üdvözölte Fazekas Sándor földművelésügyi minisztert, Gulyás Andrea FM közigazgatási államtitkárt, Botka-Kovács Juditot, az Agrárszakképzési Főosztály vezetőjét, valamint a megjelent megyei, városi vezetőket.

Az elmúlt években, 2010-től komoly fejlesztések, beruházások történtek az ASzIH intézményeiben, így a kaposvári iskolánál is, ahol csak a 2016-ban elkészült és átadott tanügyi épület 350 millió forintból újult meg, de idén várható még a kollégiumi épület korszerűsítése és átadása is. A kollégium azonban csak akkor nyilvánítható késznek, amikor a tanulók átveszik, beköltöznek és életet visznek bele, otthonná varázsolják az épületet – tette hozzá.

Fontos, hogy az iskolák is felismerték, hogy olyan tudással kell felvértezni a tanulókat, amire a gazdaság, a piac keresletet támaszt - hangsúlyozta a főigazgató. Csak így érhető el, hogy a végzettek könnyen el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon, és ez vonzza majd az agrár-iskolákba a diákokat is. Szent-Györgyi Albert szavait idézve:

az iskola dolga megtanítani arra, hogyan kell tanulni, illetve megtanítani szeretni azt, amit csinálunk.

Az ünnepélyes tanévnyitón az FM vezetői mellett a város és a megye vezetői is részt vettek
Az ünnepélyes tanévnyitón az FM vezetői mellett a város és a megye vezetői is részt vettek
Ennek próbál eleget tenni a kaposvári iskola, ennek is köszönhető népszerűsége, ezzel párhuzamosan pedig tanulói létszámának folyamatos növekedése.

A múlt évben fennállásának 130. évfordulóját ünneplő intézmény tanulólétszáma 2010-től átlagosan évente 30 fővel növekedett, így ma több, mit 400 diákja van.

A szakgimnáziumi képzés (volt szakközépiskolai) a 9-12. évfolyamon, a szakközépiskolai (volt szakiskolai) a 9-11. évfolyamon, az érettségire épülő technikus képzés a 13. évfolyamon működik.

Az új, 2017/2018. tanévben két szakgimnáziumi osztályt 25-25 fővel, két lovas osztályt 18-18 fővel, egy gazda osztályt 34 fővel, egy, már szakmát szerzettek számára kétéves, érettségire felkészítő osztályt 18 fővel és egy mezőgazdasági technikus osztályt 28 fővel indítanak.

A 2000-es évek óta a duális képzés résztvevői, megelőzve ezzel a többi hasonló képző intézményt. Terveik között szerepel a bemutató gazdaság fejlesztése, szeretnék a tanüzemüket egy precíziós gazdálkodást bemutató mintaüzemmé fejleszteni.

Köszöntőjét „az egyszeri kertész” történetével zárta, aki arra a kérdésére, hogy – minden erőfeszítése, sikertelensége után – hogyan lehet megszabadulni a kertjében nemkívánatos pitypangoktól, azt a választ kapta, hogy ha már mindent megpróbált, nincs mit tenni, a megoldás az, hogy tanulja meg szeretni a pitypangokat. Vagyis a diákoknak a tanulást nem lehet „megspórolni”, a cél elérése érdekében meg kell szeretni – tanulni - hangsúlyozta a főigazgató. 

Bíró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy Somogy agrár-megye, ezért különösen fontos az itteniek számára a vidék, a mezőgazdaság és az itt tanuló diákok. El kell érni, hogy a mezőgazdaság mind több ember szemében ne csak a múltat, hanem a jövőt is jelentse, és ennek letéteményesei a megye kiváló mezőgazdasági iskolái, elsők között a kaposvári „Móricz”, az egyetemen pedig a legmagasabb szinten folyik a szakemberképzés.

Ma egyre inkább hiány mutatkozik jól, korszerűen képzett mezőgazdasági szakemberekből, úgyhogy az itt végzett, ambiciózus, dolgozni kívánó és szerető tanulóknak biztos munkahelyük, elhelyezkedési lehetőségük van a szakterületen – tette hozzá.
Fazekas Sándor föltűzi az emlékezés szalagját az iskola zászlajára 2017. 09. 01-én Kaposváron
Fazekas Sándor föltűzi az emlékezés szalagját az iskola zászlajára 2017. 09. 01-én Kaposváron

Fazekas Sándor az egyik legfiatalabb, „legfrissebb” pakisztáni Nobel-díjas gondolatát, mondását idézte: egy gyerek (tanuló) – tanár – könyv – toll megváltoztathatja a világot.

Valóban, a tanulás, a művelődés, ismeretszerzés bárki számára elérhetővé tétele valóban korszakos változást, a világ „jobbá tételét” eredményezheti. Ez a lehetőség nem mindenütt adott, vagy természetes ma sem a világban; nálunk, Magyarországon az Alaptörvény biztosítja a tanuláshoz való jogot – szerencsésnek mondhatjuk magunkat – tette hozzá a miniszter.

A kaposvári iskola az egységes FM iskolahálózat tagja, magas színvonalú képzése hozzájárul a mezőgazdasági szakember-utánpótlás biztosításához. A mezőgazdaság, az agrár-termelés – megtépázott – presztizsének visszaállításában a képzésnek, az agrár-szakoktatásnak és intézményeinek fontos szerepük van.

Nem kell félteni az ágazat jövőjét, amíg ilyen iskolái, elkötelezett tanárai és tenni akaró diákjai vannak – hangoztatta a tárcavezető.

A kaposvári iskola tanulói kiválóan szerepelnek a szakmai tanulmányi versenyeken, az intézmény pedig kiváló, kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat épít, épített ki az agrár ágazat vállalataival, gazdaságaival, a szakmai és társadalmi szervezetekkel, a külföldi és hazai társintézményekkel, és természetesen a Kaposvári Egyetemmel. 

Az iskola sok szempontból a híd szerepét tölti be a múlt és a jövő között, a jelent képviselve - hangoztatta Fazekas Sándor. 

Ma már elmondható, hogy sok családi gazdálkodó magángazda adja ide a gyerekét, aki majd új, korszerű ismeretek birtokában átveszi, és a kor követelményeinek megfelelően üzemeltetheti a gazdaságot. A tapasztalatok szerint e tanulók tudásvágya kiemelkedő a társaikhoz képest.

Elmondható, hogy az FM a második legnagyobb iskolafenntartóként működteti iskolahálózatát, amely 47 intézménnyel, 62 feladat-ellátási helyen, több mit 21000 tanulóval látja el feladatát, igyekszik eleget tenni az ágazat – várhatóan egyre növekvő – szakemberigényének. A korszerű tudással, szakmai ismeretekkel felvértezett, útjukra bocsátott tanulókra, munkájukra lehet és kell alapozni a jövőt. Megnyitója végén miniszter úr az emlékezés szalagját felkötötte az iskola zászlajára.

A Kaposvári Egyetem vezetése nevében végezetül Végvári György megbízott stratégiai és oktatásfejlesztési rektor-helyettes köszöntötte az ünnepség résztvevőit, elsősorban a tanulmányaikat idén kezdőket.

Megnyugtatta őket, hogy a világ legjobb szakmáját, „az élet szakmáját” választották, hiszen a 21. század egyik legnagyobb kihívása az egészséges élelmiszer termelése és a mezőgazdaság termékeinek megfelelő mennyiségben és minőségben az egyre gyarapodó emberiség, az emberek asztalára tétele. Ezt a feladatot pedig egyre csökkenő termőterületen, egyre kevesebb emberrel, az agrárolló nyílása közepette, és a külföldi konkurenciával versenyezve kell teljesíteni.

Az itt tanulóknak mindent tudniuk kell, a mezőgazdasági ismereteket készség-szinten kell elsajátítaniuk ahhoz, hogy a jövő elvárásainak, kihívásainak meg tudjanak felelni - közölte. 

 A kreativitás, a vállalkozói gondolkodás és a pénzügyi intelligencia fejlesztése komoly helyet kell, hogy elfoglaljon a képzésben. A továbbtanulás, további, magasabb szintű ismeretek megszerzésének lehetősége itt mindenki számára adott, az iskola legjobb, legambiciózusabb tanulóit tárt kapukkal várja a „szomszédos” Kaposvári Egyetem, amely az ország egyik legjobban felszerelt, nemzetközileg is elismert agrár-felsőoktatási intézménye.

Az ünnepélyes tanévnyitó után az iskola tanulói és diákjai felavatták és megkoszorúzták az iskola elhunyt tanárainak kopjafáját, megemlékezve azokról a kiváló tanáregyéniségekről, akik az iskola elismertségét, jó hírét megalapozták, illetve tovább vitték és gyarapították.

Balog Zoltán miniszter szavait idézve ezzel Kaposváron is megkezdődött, elindult „a lehetőségek és esélyek tanéve”.

 

Névváltozások: 

Az FM ASzIH (Agrár Szakképző Iskolák Hálózata) iskoláinak neve – így a „móriczé” is – szeptember elsejével változott meg, követve a középfokú képzésben, szakképzésben nemrégiben bevezetett módosításokat. Így lettek a szakközépiskolákból például szakgimnáziumok, a szakiskolákból (még korábban szakmunkásképző) szakközépiskolák.

Forrás: 
Dr. Szekeres Béla

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Együttműködési megállapodás a MATE és az Alföldi Tej Kft. között

Stratégiai partneri megállapodást írt alá a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és az Alföldi Tej Kft. A felek az oktatás, a kutatás, az innováció és a társadalmi szerepvállalás területén korábban is meglévő együttműködésüket akarják megerősíteni, illetve bővíteni.

A gazdák végzik a legjelentősebb közszolgáltatást a környezet védelmében

Tánczos Barna, a román kormány környezetvédelmi vízügyi és erdészeti minisztere szerint a gazdák végzik a legjelentősebb közszolgáltatást a környezet védelmében.

Történelmi lehetőség, történelmi felelősség

Országos tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szeptember 19-én Gödöllőn. A közgyűlés résztvevői – a tisztújítás mellett – értékelték az elmúlt 4 év munkáját és meghatározták az elkövetkező időszak feladatait is.

Csúcsgenetikai képességek továbbörökítését segíti a MATE új állatállomása

Speciális állatállomással bővült a MATE Kaposvári Campusán működő Embrió-átültető Központ. A fejlesztés a napi kezeléshez és az embrió-átültetés előkészítéséhez biztosít nagy biztonságú, stresszmentes, elkülönített környezetet. Mindez nélkülözhetetlen az ott tartott magas genetikai értékű donorállatok csúcsgenetikai képességeinek továbbörökítéséhez.

Nem volt kérdés, hogy tanítani szeretném a szakmát

Napjainkban sajnos a kevés fiatal választja hivatásának a mezőgazdaságot – az okok között pedig az elmúlt időszakban az oktatás is szerepelt. Egy elhivatott évfolyamtársammal beszélgettem az agrárképzésről, egy középiskolai szakoktató szemszögéből.

Szakiskolai Nap – Bábolnán

Az idei, 35. Bábolnai Gazdanapokon már 4. alkalommal került megrendezésre, a Magyar Mezőgazdaság Kft. által megszervezésre a Szakiskolai Nap. A mára már „felnőtt” nagy sikerű rendezvényen idén is közel 900 mezőgazdasági technikumi és szakképző iskolai (szakiskolai) tanuló vett részt.

Világszerte kiugró kereslet várható a képzett agrár-szakemberekre

Közel 4.000 új hallgatóval és kilenc új ösztöndíj meghirdetésével kezdődött el a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem második tanéve. Lázár János építési és beruházási miniszter az ünnepségen kiemelte, hogy a most felvételt nyert fiatalok rendkívül fontos, számos fejlődési lehetőséget nyújtó pályát választottak, hiszen az agrár-szakemberekre világszerte növekvő kereslet fog mutatkozni.

Az agrár szakképzés fejlesztésével a jövőbe fektetünk

Az új agrárszakképzési centrumok eszközparkjának fejlesztése és a bemutató üzemi konstrukció célja, hogy a XXI. századi igényeknek megfelelő képzést és egy jövőképet adjon a következő generációnak. A Hajdúböszörményben a Kelet-magyarországi Agrárfórumon megrendezett kerekasztal beszélgetésen a szakképzés átalakításáról és az új agrárszakképzési centrumok feladatairól beszélgetek a résztvevők.

Országos középiskolai agrárvetélkedő indul a MATE szakmai támogatásával

A közhiedelemmel ellentétben már nem a piros traktorok, a puttonyos szőlőszedők és a sáros gumicsizmák jelentik a mezőgazdaságot. Az agrárterület is felzárkózott a high-tech világhoz, ami ma már hatékonyabb és minőségi termelést, biztosabb életkörülményeket és környezeti fenntarthatóságot jelent.

Világhírű bor és nemzetközi szintű oktatás

Tokaj-Hegyalja nemcsak a sátoros hegyek, szőlővel beültetett domboldalak, pincék, várak, kastélyok és a borok királyának hazája vagy egy közlekedési csomópont, hanem a történelmünknek is fontos része. A bor mellett már a régi időkben kulturális központ volt, elég csak a Perényi és a Szapolyai családot, a Hunyadiakat, a Rákócziakat, Kossuth Lajost, a nyelvújító Kazinczyt említeni.