Back to top

Erre figyeljenek a baromfitartók!

Bár Magyarország szeptember elejére visszaszerezte madárinfluenza-mentes besorolását, a baromfitartóknak továbbra is számos dologra oda kell figyelniük, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a vadmadaraktól való újrafertőződés esélyét.

A madárinfluenza-járványtól sújtott érintett gazdaságok újratelepítésére új eljárásrendet adtak ki, és kizárólag a Baromfi Termék Tanács és az állat-egészségügyi hatóság jóváhagyásával kerülhet rá sor, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Továbbra is tilos nyílt vízből itatni az állatokat, illetve az etetésre és a takarmánytárolásra is oda kell figyelni.

Januárban három Komárom-Esztergom és egy Hajdú-Bihar megyei baromfitartó gazdaságban igazolták a vizsgálatok a magas patogenitású madárinfluenza H5N8 törzsének jelenlétét.

2020. március 25. és június 5. között a Nébih laboratóriuma 269 baromfiállományban mutatta ki a betegség jelenlétét Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyében.

Az intézkedések során több mint 5 millió állatot kellett leölni 2020-ban. A járványvédelmi szabályokat betartó, felelősen gazdálkodó tulajdonosoknak állami kártalanítás jár, aminek az összesített értéke elérte a 13,9 mil­liárd forintot. A hatósági védekezés költsége meghaladta a 3 milliárd forintot.

Június 5. óta nem igazolt újabb madárinfluenza-megbetegedést a Nébih laboratóriuma Magyarországon, így július 10-én elrendelték a megfigyelési körzetek feloldását.

Ezzel párhuzamosan megkezdődhetett az érintett telepek újratelepítése, szigorú hatósági kontroll mellett.

Újranyílóban a piacok

Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) vonatkozó előírásai alapján Magyarország 2020. szeptember 8-án visszanyerte madárinfluenzától mentes besorolását.

A kedvező státusz teljes országra vonatkozó elismerése óta egymás után nyitják újra a harmadik országok piacait a magyarországi élőbaromfi- és baromfitermék-szállítmányok előtt.

Egyre több unión kívüli országba szállíthatunk ismét magyar baromfit
Egyre több unión kívüli országba szállíthatunk ismét magyar baromfit
A járvány márciusi elterjedésében érintett megyékben szeptember 14-ével megszűnt a kötelező szállítás előtti tamponvizsgálat, de a járvány újabb kitörésének elkerülése érdekében a telepeket továbbra is csak szigorú ellenőrzés mellett lehet újratelepíteni, hangsúlyozza a
Nébih.

A hivatal közleménye emlékeztet rá, hogy az utolsó madárinfluenza miatti területi korlátozást 2020. július 10-én oldotta fel az állat-egészségügyi hatóság. A belföldi és az Európai Unióba irányuló kiszállítás azóta zavartalanul folyhat, és a mentes státusszal a harmadik országok piacai is megnyíltak a magyar baromfi előtt.

Az úgynevezett harmadik, vagyis Európai Unión kívüli országok egyedileg, saját hatáskörében bírálják el, hogy az általuk bevezetett importkorlátozásokat mikor oldják fel.

A legtöbb ország az OIE kritériumai szerinti mentesség visszaszerzéséhez köti piaca újbóli megnyitását. Annak érdekében, hogy ez mielőbb megtörténjen, Bognár Lajos országos főállatorvos valamennyi partnerország illetékes hatóságát hivatalos levélben tájékoztatta, hogy Magyarország visszanyerte madárinfluenza-mentes státuszát.

Az Európai Unión kívüli országok közül idén Bosznia-Hercegovina, Dél-Korea, az Egyesült Arab Emírségek, a Fülöp-szigetek, Hongkong, Izrael, Japán, Kína, Kuvait, Malajzia, Mexikó, Omán, Oroszország, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Szudán, Tajvan, Thaiföld és Ukrajna vezetett be korlátozást a Magyarország teljes területéről vagy madárinfluenzával érintett megyéből származó baromfira, élő baromfira, baromfitermékekre vagy szárnyasokra.

Október közepéig ezen országok egy része – például Japán, Hongkong, Thaiföld és Ukrajna – már feloldotta a korlátozásokat, miután Magyarország visszanyerte madár­influenzától mentes státuszát.

Részben Oroszország is lazított: az orosz állat-egészségügyi hatóság feloldotta a Hajdú-Bihar megyét érintő korlátozásokat egyes termékekre vonatkozóan, a többi között az élő baromfi és a keltetőtojás, a baromfihús, a kész baromfihús termékek, a baromfitakarmányok, valamint a takarmány-adalékanyagok szállítását engedélyezte. Ehhez a vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványok madárinfluenza­-megbetegedéstől való mentességére vonatkozó pontjában az alábbi szöveg feltüntetését kérik: „Magyarország Békés, Komárom-Esztergom, Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyéi kivételével”, vagyis az ezekből a megyékből érkező termékekre október elején még vonatkoztak a korlátozások.

Továbbra is tilos nyílt vízből itatni

A nemzetközi besorolás változása mellett is fontos hangsúlyozni, hogy a járványvédelmi minimumfeltételeket tartalmazó 3/2017-es országos főállatorvosi határozat jelenleg is érvényes, emeli ki a Nébih.

A minimum-előírások kidolgozásakor figye­lembe vették, hogy a madárinfluenza terjedésének megakadályozását, valamint a védekezést jelentősen nehezíti a vadmadárállomány nagyfokú fertőzöttsége, helyenként a baromfiállományok sűrűsége, valamint az állattartó telepek gyenge járványvédelme.

A fertőzés és a betegség állományok közötti terjedésének megakadályozásához elengedhetetlen az állattartó létesítmények járványvédelmi zártságának javítása. A főállatorvosi határozat szerint a takarmányt zárt és fedett helyen kell tartani. A tárolás során biztosítani kell, hogy a takarmányhoz ne férjen hozzá idegen fajú állat, például vadmadár vagy rágcsáló. A lehetőleg ivóvíz minőségű, szükség szerint cserélt friss vizet vagy vezetékből, vagy zárt tárolótartályból kell biztosítani. Nyílt vízből itatni tilos! Az etetést és az itatást csak teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen lehet végezni. Az alom tárolását úgy kell megoldani, hogy elkerülhető legyen a vadmadarakkal való érintkezése, vagyis lehetőleg fedett, zárt helyen, vagy fóliával letakarva.

A mentes státusz ellenére továbbra is fontos a megelőzés
A mentes státusz ellenére továbbra is fontos a megelőzés

A kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval lefedett résznek, ahova a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie. Fóliasátorban történő állattartás esetén biztosítani kell a sátor mindkét végének lezárhatóságát.

A telepekre kizárólag akkora állományt lehet betelepíteni, hogy szükség esetén minden állatot be lehessen zárni.

A határozat tartalmazza a zárt építmények víziszárnyasok, illetve egyéb szabadon tartott baromfifélék sűrűségének megfelelő minimum-alapterületét is.

A fertőtlenítésre vonatkozóan is részletes útmutatást ad a rendelet. Eszerint a telepeken csak állattartó telepi használatra javasolt, forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszer használható. Külön útmutatást adnak a lábbelik és a telepen megforduló gépkocsik fertőtlenítésére, kiemelve, hogy a fertőtlenítés mindenki számára kötelező – beleértve a telepi dolgozókat, tulajdonost is – a telepre és az állatok tartási helyére való bemenetelkor és az elhagyásakor. Az állattartó telephez kapcsolódó személy- és járműforgalmat a minimálisra kell korlátozni. A fertőtlenítés végrehajtását fertőtlenítési napló vezetésével kell dokumentálni.

A rendelet szerint fontos az is, hogy a nagy létszámú baromfitelepeken a bejelentett és engedélyezett fajon kívül nem lehet más baromfit tartani.

Az állattartó telepek állatorvosi ellátását, felügyeletét biztosítani kell, ami nagy létszámú állattartó telepek esetében csak praxisengedéllyel rendelkező szolgáltató állatorvossal kötött írásos szerződés alapján történhet.

Az újratelepítésnél is figyelni kell

A madárinfluenza-járványban érintett gazdaságok újratelepítéséről új eljárásrend készült a Baromfi Termék Tanáccsal együttműködésben, ami önellenőrzési és hatósági check-listákat is tartalmaz. Ennek értelmében, a járvány újbóli kitörésének elkerülése érdekében kizárólag a BTT és az állat-egészségügyi hatóság által jóváhagyott telepeken történhet meg az újratelepítés. Az előírásokat a termelés teljes időtartama alatt be kell tartani, és megszegőik nemcsak bírságra számíthatnak, hanem az állami kártalanítási rendszerből is kizárhatják őket.

Új állományt kizárólag az állat-egészségügyi hatóság által kiadott engedély alapján szabad betelepíteni, a Baromfi Termék Tanács pedig – saját tagjai tekintetében – minden betelepítéshez hozzájárulási nyilatkozatot ad ki.

A betelepítés engedélyezése a tartó által benyújtott kérelem alapján történik.

A kitörésben érintett telepek esetében az engedély kiadását minden esetben hatósági helyszíni ellenőrzés előzi meg, a kitörésben nem érintett telepek esetében ennek szükségességéről az engedélyező hatóság dönt, kockázatértékelés alapján.

Újratelepítéskor a megyei, a kitörésben nem érintett telepek betelepítésekor a járási állat-egészségügyi hatóság dönt az engedély kiadásáról.

Emellett újratelepítés esetén határozatban rendelkeznek az állományok kötelezően elvégzendő ellen­őrző vizsgálatairól is.

Az állattartók számos hasznos információt – egyebek között a baromfitelepek betelepítési kérelméhez kapcsolódó önellenőrzési listát – találnak a Nébih tematikus aloldalán.

Mit kell tartalmaznia a betelepítési kérelemnek?

1. A kérelmet benyújtó tartó neve, pontos címe, elérhetőségei (telefon, e-mail)

2. Tartásihely-azonosító

3. A tartási helyhez tartozó tenyészetek, tartók listája tenyészetkódokkal, a hozzájuk tartozó felelős tartó neve, pontos címe, elérhetőségei

4. Tartó(k) FELIR-száma

5. A telep GPS-koordinátái

6. Nyilatkozat a BTT-tagságról (igen vagy nem)

7. Integrátor vagy tulajdonos neve, címe, elérhetőségei (telefon, e-mail)

8. Betelepíteni kívánt állatok faja, fajtája, darabszáma

9. Betelepíteni kívánt állatok származási helye

10. Betelepítés tervezett időpontja

11. Integrátor nyilatkozata: Tömőalapanyag esetén a tömés helye, címe; a tömés helyére vonatkozó önellenőrzési lista csatolása; nyilatkozat arról, hogy a letelepített állományt levágatja, vagy tömésre kihelyezi, majd levágatja, a tömés meghiúsulása esetén vágóhídon értékesíti.

12. Valamennyi telep esetében kitöltött önellenőrzési lista, amit a tartónak, a tulajdonosnak, az integrátornak és az ellátó szolgáltató állatorvosnak is kötelező aláírni. Az önellenőrzési check-­lista a Nébih honlapjáról letölthető.

Amennyiben bármelyik adat hiányzik, a kérelmet a szakemberek elutasítják, vagy hiánypótlásra szólítják fel a kérelmezőt.

Forrás: 
Magyar Mezőgazdaság
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Magyar Mezőgazdaság 2020/44 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Pilisi lakomák

A Pilis lenyűgöző, fenséges, fejedelmi hely. Szinte hallani Mátyás király vezéreinek döngő lépteit, s ahogyan kupáikat a nehéz asztalra csapják. Régen királyi vadászterület volt, ám méltóságát máig megőrizte. A Római birodalom virágzásának idején a Duna mentén futó védvonalakat összekötő utak közül több a Pilis, Visegrádi-hegységen keresztül vezetett.

Egészséges talaj - Egyre inkább felértékelődik

A 21. század legjelentősebb megoldandó feladatai között első helyen az energia, a tiszta ivóvíz iránti igény kielégítése és az egészséges talaj megóvása áll.

Kína szigorítja az import vizsgálatát, torlódások várhatók a fontos kikötőkben

Mivel Kína a téli hónapokban tart a megnövekvő koronavírus-kockázattól, megszigorítja az importszállítmányok vizsgálatát. A szárazföldi Kínába szánt zöldség és gyümölcsszállítmányok egy részét emiatt Hongkongba irányíthatják át a kereskedők.

Túlzásba vitt a antibiotikumok - Milyen lesz a hús minősége a Brexit után?

A jelentések szerint az Amerikai Egyesült Államok és a Kanada állattartó telepein ötször annyi antibiotikum használnak, mint az Egyesült Királyságban. Európában pedig tovább szigorítják az antibiotikumok használatát. Felmerül a britekben a kérdés, hogy milyen minőségi előírások fogkan vonatkozni az import hústermékekre a Brexit után és vajon fel tudják-e venni a versenyt az olcsóbb hússal.

Online étterem a nagy ukrán éhínség ételeivel

Ételek krumplihéjból, nyírfakéregből, kukoricacsutkából, ezekkel a fogásokkal emlékeztek meg a nagy ukrán éhínség áldozatiról a napokban. Egy virtuális étteremben mutatták be azokat az ételeket, amelyek megmentették az emberek életét, a szervezők ezzel hívták fel a figyelmet a történelmi eseményre.

Könnyen hámlik a gyömbér héja

Tárolási problémák miatt a kínai gyömbér nem túl mutatós, mert foszlik a héja. Idén a friss gyömbért egy hónappal hamarabb kezdték el exportálni a kínai szállítók. Ez azonban kockázatos, mivel így a gyömbér könnyebben penészedhet.

Újabb üzletlánc kötelezte el magát a fenntartható csomagolások terén

A brit Aldi bejelentette következő nagy ívű tervét, miszerint 100%-ban újrahasznosított csomagolásban forgalmazza sajátmárkás reggeli pelyheit év végére.

„Mi lesz az ünnepi vacsora?” - A sertéshús népszerűsége töretlen

Az ünnepek közeledtével az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum (AMC), valamint a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) a minőségi sertéshús fogyasztását népszerűsíti.

Környezettudatos csomagolásra vált a Tesco

A brit Tesco közleményében kifejtette, hogy többé nem alkalmazza azokat a műanyag tálcákat, amelyeket a sajátmárkás csirkéik csomagolásához használnak.

Hatéves csúcson a világpiaci élelmiszerárak novemberben

Hatodik hónapja tartó folyamatos emelkedés mellett novemberben hatéves csúcsra nőttek a világpiaci élelmiszerárak elsősorban a növényi olajok drágulására.