Back to top

Az új agrártámogatási rendszer kihívásai

Februárban jelent meg a szlovákiai gazdáknak szóló több mint száz oldalas kézikönyv, ami a 2023–27 közötti agrártámogatási rendszerben való eligazodást igyekszik segíteni. A kézikönyv az agrártámogatások mindkét pillérét lefedi.

A szlovákiai érdekvédelmi szervezetek is figyelmeztették a gazdákat, hogy érdemes jó előre felkészülniük még a területalapú támogatások esetében is, mert több változás is történt, elsősorban az agrárökológiai támogatásokat illetően.

Szlovákiában előrehozott választásra készülnek. Szemben az előző választással, vélhetően lekerülnek a napirendről az Agrárkifizető Ügynökséget (PPA) övező korrupciós viták. Az intézmény mindenesetre nehéz időszakon van túl: 2020-ban egy évre felfüggesztették az akkreditációját, és rohamtempóban kellett rendet raknia, hogy visszanyerje a hitelességét.

A feltárt ügyek a perek mellett egy sor brüsszeli ellenőrzéshez vezettek. Bár az akkreditációt visszaszerezte az ügynökség, de a mai napig tartanak az ellenőrzések. Azt vizsgálják, hogy a támogatások jogosulatlan kifizetése mekkora kárt okozhatott nemcsak az Európai Uniónak, hanem Szlovákiának is. Szlovákiának az állami költségvetésből kell finanszíroznia a jogellenesen kifizetett összegeket. A brüsszeli könyvvizsgálók 25 százalékos átalányhibát állapítottak meg.

Az ügynökség még bízik benne, hogy ennél jóval alacsonyabbak lesznek a végleges számok.

A PPA fő prioritása jelenleg a közvetlen kifizetések folyósítása, amit eddig egyrészt a 2023-as állami költségvetés kései elfogadása hátráltatott, másrészt a keresztellenőrzések nagy száma. Májusra remélhetőleg az összes kérelmező megkapja a területe alapján járó támogatást.

Ebben a helyzetben kell az átszervezett ügynökségnek kampányt indítania a közvetlen kifizetések feltételeinek változásáról. A változások a gazdák számára is nagy kihívást jelentenek, mert már hónapokkal a támogatási kérelem beadása előtt fel kell készülniük a sok új szabály betartására, például a parcellák méretének a csökkentésénél és biosávok vetésénél.

A közvetlen területalapú támogatások

Az új rendszerben minden gazdálkodó jogosult támogatásra, aki legalább 1 hektáron mezőgazdasági termelést folytat. Egy hektárra 101 euró alaptámogatást ígérnek.

Szlovákiában az alaptámogatásnál figyelembe veszik a kisebb gazdaságok alacsonyabb jövedelmezőségét.

Ezért vezették be az úgynevezett redisztributív támogatást, ami annyit tesz, hogy az első 150 hektárja után a gazdaságok extra alaptámogatást kapnak. Az első 100 hektár után még 80 eurót kapnak hektáronként, a 101 és 150 hektár közötti terület után pedig hektáronként 40 eurót. (Az összes ezen felüli támogatás csak tájékoztató jellegű összeg, mert attól függ a nagysága, hogy az igényelt támogatások mennyire merítik ki az adott programra szánt keretet.)

Mivel az agrárium fiatalítása is cél, a fiatal gazdák (közülük is azok, akik a támogatás benyújtása előtt legfeljebb két évvel indították el vállalkozásukat) az első 100 hektárjuk után további 100 euró/ha támogatást igényelhetnek, 5 éven keresztül.

Okszerű gazdálkodás és környezetvédelem

Új agrárpolitikai elemként megjelennek az ökológiai sémák, amelyek bevezetése tagállami kötelesség. A gazdák dönthetnek róla, hogy élnek-e ezzel a támogatási lehetőséggel.

Szlovákia két ökosémát alkalmaz: a teljes gazdaság ökoszisztémáját és az állatjólléti ökosémát, vagyis a legeltetéses gazdálkodást.

Figyelembe véve, hogy a területre szóló alaptámogatásokra cca. 1,2 milliárd eurót terveznek költeni, az ökosémák alapján pedig 510 millió euró támogatással terveztek a költségvetési időszakra, így a környezetbarát előírások betartásának jelentős súlya lesz az elnyert támogatásokban.

Külön feltételrendszert alakítottak ki a 10 hektárosnál kisebb gazdaságoknak, illetve a nagyobbaknak kettőt, aszerint, hogy a gazdaságuk területén a legelők és kaszálók aránya 50 százalék alatt vagy felett van. Ebben a formában hektáronként 59 euró támogatással számolnak hektáronként, illetve a természetvédelem valamilyen formája alá eső területeken 92 euróval (pl. madárvédelmi vagy részben NATURA 2000). A mezőgazdasági földterület már akkor védett területnek számít, ha az összterület legalább 5 százaléka vagy 0,5 hektár beleesik a védett övezetbe.

A 10 hektárosnál kisebb gazdaságoknak a vetésforgó mellett csak egy feltételt kell megvalósítania: a szántóföld negyedén trágyát, komposztot vagy szalmát kell beszántaniuk, széleróziótól fenyegetett területeken bedolgozniuk, vagy köztes növényeket kell vetniük a talajszerkezet javítására.

A nagyobb gazdáknak már pihentetnie (ugaroltatni, füvesíteni kell, amibe a fasorok, teraszok, mocsarak, kisebb tavak, mezsgyék, patakok is beleszámítanak) kell a területük legalább 1 százalékát, a védett területeken 3,5 százalékát. A nem produktív területek 10 százalékát a beporzó rovaroknak megfelelő növényi magokkal kell bevetni.

Ezen kívül a parcelláik mérete nem lehet nagyobb 50 hektárnál, védett területen 20 hektárnál. A parcellákat minimum 12 méter széles biosávokkal kell elválasztani, amiket április végéig be kell vetni lóhere és fű keverékével vagy egyéb fűkeverékekkel. A vetést több évig a területen hagyhatják, viszont nem használható rajta növényvédő szer és szervetlen trágya. Az öntözött területeken (ha vízügyi engedéllyel rendelkeznek) speciális esetekben nagyobbak lehetnek a parcellák 50 hektárnál.

A kaszálók és legelők 3–10–15 százalékán (kisgazdák, nem legeltető és legeltető gazdaságok) később kell kaszálni, mint a terület nagy részén.

A szőlőknél és a gyümölcsösöknél minden második sort füvesíteni kell.

A legeltetés visszatérése

Szlovákiában jelentős területen van rét vagy kaszáló, és szeretnék megőrizni a legeltetést. Ez indokolja, hogy számosállat-egység alapján is igényelhető támogatás a tejelő tehenek, juhok, kecskék legalább 120 napos legeltetése esetén, illetve az üszők esetében legalább évi 150 nap esetén. A kecskék és juhok után 128 euró jár állategységenként, a tejelő tehenek esetében 321 euró, az üszők esetében 129 euró.

Ágazati támogatások

Szlovákia a közvetlen támogatások keret­összegének maximálisan megengedett 13 százalékát használná ki az ágazati támogatásra, amit még megfejelnek további 2 százalékkal a fehérjeprogramra.

Olyan ágazatokat támogatnának, amelyek több hozzáadott értéket teremtenek a vidék, a környezet és a társadalom számára.

Ez elsősorban az állattenyésztés és a különleges növények termesztésére vonatkozik, például:

  • kiemelt fehérjenövények termesztéséért (73 euró/hektár),
  • piaci tejtermelő rendszerben tartott tehenek után (255 euró/tehén),
  • juh- és kecskefélék tenyésztésére (23 euró darabonként)
  • komlótermesztés (800 euró/ha)
  • cukorrépa (514 euró/ha)
  • kiemelt gyümölcsök (558 euró/ha)
  • és kiemelt zöldségfélék termesztésére (munkaigényes kultúrák, például saláta, spenót, csemegekukorica után 500 euró/ha, a különösen munkaigényes zöldségek után 745 euró) támogatás járna.

Ezeken kívül közvetlen támogatásokkal kívánják elősegíteni az ágazatok értékesítési célú szövetkezését: a szövetkezések akár a forgalmuk 4–6 százalékát is megkaphatják támogatásként.

A II. pillér

A II. pillér támogatásai már bonyolultabb rendszert alkotnak: 41 intézkedés alapján lehet támogatáshoz jutni. Ezek között jelennek meg az agrárerdészeti elemek: szélfogók telepítése vagy szántók erdősítése. Az ökológiai (bio)gazdálkodás támogatása (ami kultúrától függően hektáronként 170 eurótól 1100 euróig terjedhet) mellett a II. pillérben vannak a klímavédelmi intézkedések, a szántóföldek, gyümölcsösök, szőlők fenntartható kezelése, a biodiverzitás védelme és megőrzése. Ez utóbbiban külön program foglalkozik például a túzok és az ürge élőhelyeivel és a természetes fűtársulások védelmével. A biodiverzitás támogatásába beletartozik a vizenyős szántóterületek füvesítése.

A klímavédelmi intézkedések közé sorolnám az öntözéses gazdálkodás támogatását és a vízmegtartó intézkedések, köztük az erdők vízmegtartó képessége növelésének támogatását.

Az állatjólléti intézkedések mellett külön program támogatja az őshonos állatfajták tenyésztését. Érdekességként megjegyezném, hogy a szlovák pinzgaui marha (200 euró/számosállat) mellé be­sorolták a magyar szürke marhát is (171 euró/számosállat), illetve a sertések közül a mangalicát (340 euró/számosállat).

Természetesen elmaradhatatlan a kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók és a Natura 2000-rendszerben gazdálkodók támogatása.

A fenti felsorolásban csupán érintettük a változásokat, de nyilvánvaló, hogy komoly kihívást jelent majd minden szlovákiai gazda számára. Abban, hogy a felvidéki gazdák mindezt sikerrel vegyék, nagy szerep hárul majd a magyarlakta járások gazdáit tömörítő agrárkamarára, illetve arra a falugazdász rendszerre, amit évekkel ezelőtt sikerült kialakítani magyarországi támogatással. Az előrelátás sokszor kifizetődő: a szlovák agrárium még csak most kezd el gondolkodni rajta, hogy a többi járásban is volna létjogosultsága hasonló falugazdász-hálózatnak.

Az Agrárminisztérium kapcsolatrendszerében lévő külhoni ma­­gyar gazdák programjairól a www.hatartalangazda.kormany.hu honlap tájékoztat.

 

Forrás: 
Magyar Mezőgazdaság
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Magyar Mezőgazdaság 2023/9 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Már csak néhány napig adhatók be az egységes kérelmek

2023. június 4-ig 133.303 egységes kérelmet adtak be a gazdálkodók, ennek több mint 72 százalékát, 95.987 darabot a kamarai falugazdászok segítségével. A kérelmek 2023. június 9-ig nyújthatók be. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kéri a termelőket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatokra az ezzel kapcsolatos ügyintézést.

Növényvédelmi Szakmérnöki képzés indul Keszthelyen, a Balaton fővárosában

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Növényvédelmi Intézete posztgraduális képzés keretében lehetőséget nyújt agrárszakemberek számára növényvédelmi szakmérnöki szakon. A növényvédelmi szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak magyar nyelvű, négy félévet felölelő levelező képzés.

Az EU meghosszabbította az Ukrajnából származó gabona importjának korlátozását

Az Európai Unió szeptember közepéig meghosszabbította az Ukrajnából származó gabonafélék - a búza, kukorica, repcemag és napraforgómag - behozatalára vonatkozó korlátozást - jelentette be az Európai Bizottság hétfő este.

Méhészkedés háború idején

Ütött-kopott kamion áll meg az ismerős nagylucskai méhész háza előtt. A jármű ponyvája ugyancsak szakadozott, felfedezni vélek rajta néhány golyó ütötte lyukat is. Vászja, a sofőr, igazán nem mondható bőbeszédűnek. Kérdő tekintetem láttán csak annyit jegyez meg, hogy a kamiont az unokaöccsével közösen használja.

Magas a páratartalom, minden fertőz – növényvédelmi előrejelzés 23. hét

Az időjárási körülmények a betegségeknek és kártevőknek egyaránt kedveztek. Külön ki kell emelni a levéltetűfajok igen erős invázióját, mely szinte minden növénykultúrát érint, de védekezni kell egyebek között a varasodás és a gyümölcsmolyok, valamint a rózsalisztharmat ellen is.

A zöld színű rózsavirágtól az ehető rózsaszirmokig... Így készítsünk édes rózsavirág csipszet!

60 éves a Budatétényi Rózsakert: Rózsafesztivál különlegességekkel… Hétvégén rózsafesztivál helyszíne volt a Budatétényi Rózsakert, ahol sok különlegességet, többek között a „zöld virágú rózsát” is megcsodálhatták az érdeklődők. A rózsa ráadásul egy ehető, iható, illatával lelket ápoló dísznövény.

A legszebb standok Fehérvárcsurgón

Hatalmas érdeklődés övezte az idei Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok rendezvényeit Fehérvárcsurgón. A színvonalas kiállítás és vásár záró eseménye a közönségdíj és a szakmai díj átadása a legszebb standok készítőinek.

Egyetemen is oktatni kéne a küllemi bírálatot

Tőgymagasság, ágyékerősség a Holstein-fríz fajtánál, combkerekség, csontfinomság a húsmarháknál. Egyek mellett ezeket a tulajdonságokat figyelték a jövő szarvasmarha küllemi bírálói a párizsi SIA mezőgazdasági kiállításon megrendezett szakmai versenyen.

Takarónövény-kísérletek homoki szőlőben

Homokon, ahol az 1 százalékos humusztartalmat már jónak nevezik, a gazdálkodás, főleg a hosszú távra tervező gazdálkodás nagy kihívás. A máshol megszokott módszerek itt nem működnek – igaz, ezek a „megszokott” módszerek máshol, az ország szinte minden területén is rontják a talajt. Egy maroknyi elkötelezett gazda egyesületi keretek között keres megoldást.

Növényvédőszer-piac 2022

A Kynetec Hungary Kft. (volt Kleffmann és Partner Kft.) független piackutató cég 1995 óta tevékenykedik Magyarországon. Kizárólag gazdálkodóktól származó információk alapján méri fel a vetőmag-, a műtrágya és a növényvédőszer-piacot. Alábbi összeállításunk megosztásával is szeretnénk megköszönni a részvételt mindenkinek, akik valamelyik kutatásunkban segítségünkre volt.