0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. július 20.

Fontos határidők

A következő hetekben több határidőre is figyelniük kell a gazdálkodóknak, ha eleget akarnak tenni kötelezettségeiknek, avagy élni szeretnének a munkájukat, beruházásaikat könnyítő támogatásokkal.A 2012. február 13. és március 12. között teljesítendő ...

Az adatszolgáltatásra kötelezetteknek mindig az előző évi, jelen esetben a 2011-es gazdálkodásukról kell ily módon számot adniuk. Az érintettek körébe tartoznak a 2011 végéig jogerős támogatási határozattal rendelkezők, illetve azok a gazdálkodók, akik ugyan már befejezték támogatott beruházásaikat, vagy egyéb tevékenységüket, de még nem jutottak túl a kötelező fenntartási, üzemeltetési időszakon.
A monitoring adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan, ügyfélkapus bejelentkezést követően teljesíthető, ahogyan az már megszokott több támogatási kérelem esetében. Az adatszolgáltatás nem teljesítése mulasztási bírsággal járhat. A kötelezettséget a gazdálkodók meghatalmazottak és úgynevezett technikai közreműködők bevonásával is teljesíthetik, ekkor azonban szükségük van az egységes kérelem benyújtásakor is használt MVH kódra. Az előző évi monitoring adatszolgáltatáshoz képest fontos változás, hogy – a tavalyi egységes kérelem benyújtásához hasonlóan – a Gazdálkodói Információs Szolgálat tanácsadói is technikai közreműködőknek minősülnek.

A halászatban, halfeldolgozásban benyújtott és elfogadott beruházási támogatásokat évente legfeljebb négy alkalommal igényelhetik a gazdálkodók. A kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton beküldött kifizetési kérelmeket február 1-jétől 28-ig fogadja a hivatal. A későbbiekben pedig május 1-31., július 1-31., valamint november 1-30. között lesz lehetőség a kifizetési kérelmek benyújtására. Nagyon fontos azonban, hogy a 2009-ben és 2010-ben támogatási határozatot kapó gazdálkodók az utolsó kifizetési kérelmet a beruházás befejezését követő egy éven belül kötelesek beadni. A tavaly támogatást nyert gazdálkodóknak az első kifizetési kérelmet a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül kell benyújtaniuk, az utolsó kifizetési kérelmüket pedig legkésőbb a beruházás megvalósítása utáni második kifizetési időszakban.
Figyelem! Az egy támogatási kérelemben jóváhagyott támogatási összeg legföljebb négy, gépbeszerzés esetében pedig két kifizetési kérelemben igényelhető. A részletes tudnivalókat a 21/2012 (I. 24.) MVH-közlemény tartalmazza.

A Tenyészet Információs Rendszerben szereplő juh- és kecsketartóknak is fontos időszak a február, mert szintén a hónap végéig igényelhetnek támogatást az egyedek elektronikus jelölésére szolgáló eszközök beszerzéséhez, illetve a költségek részbeni, utólagos megtérítéséhez. A támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

A normatív jellegű és degresszív támogatásra legfeljebb öt évig jogosultak az állattartók. A támogatás kizárólag az MgSzH által engedélyezett, még a kérelembenyújtási időszak előtt, de legkorábban az azt megelőző naptári évben megrendelt és legyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után kérhető, ha azok az ENAR-ban az ENAR-szám alapján a kérelmező tenyészetéhez vannak rendelve. A tavaly gyártott elektronikus egyedi jelölőeszköz után 0,82, az idén gyártott után pedig 0,61 eurónak megfelelő forintösszeg igényelhető.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványt egy példányban kell postázni, lehetőleg tértivevényes ajánlott küldeményként az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségéhez.

 

Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat

Hasznos információkért látogassa meg a
www.kolcsonosmegfeleltetes.eu és a
http://umvp.agrarkamara.hu oldalakat.

Forrás: