Szerzői jogok

Szerzői jogok

Jelen honlap kiadója a Magyar Mezőgazdaság Kiadó, Sajtó, Reklám, Propaganda Kft.

Azzal, hogy belép a magyarmezogazdasag.hu honlaprendszer ( magyarmezogazdasag.hummgonline.humagyarmezogazdasaglap.hukistermeloklapja.hukerteszetesszoleszet.humeheszet.hukertbaratmagazin.huboraszatifuzetek.huamierdonk.hudisznovenykereskedelem.hutamlap.hummgpiac.huallattenyeszteslap.hukertikalendarium.hutraktorpiac.hukaposvarinapok.hupegazuslap.hu) valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

magyarmezogazdasag.hu honlapon (a továbbiakban: „Lap”) található tartalom a Magyar Mezőgazdaság Kft. (a  továbbiakban: „Kiadó”) szellemi tulajdona.

A Magyar Mezőgazdaság Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A Lap tartalmának egyes részeit a felhasználó  – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a Lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Magyar Mezőgazdaság Kft. weboldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A hirdetések és egyéb reklám kiadványok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Magyar Mezőgazdaság Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A Laptól értesüléseket átvenni csak a Lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, valamint a Lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

magyarmezogazdasag.hu domainnév, valamint az „mmgonline.hu” név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Magyar Mezőgazdaság Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlapokon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni, azok csak a kiadó írásbeli engedélyével sokszorosíthatóak, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, illetve tehetőek a  nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

Az MTI valamint más hírügynökségek a honlapon felhasznált hírei szerzői jogvédelem alatt állnak. A törvény szerinti szabad felhasználás esetét kivéve tilos a képek, képaláírások és egyéb szövegek mindennemű felhasználása, így különösen a többszörözése, terjesztése, nyilvánossághoz történő közvetítése, átdolgozása, kiállítása, számítástechnikai eszközön vagy elektronius adathordozón történő tárolása.

A Magyar Mezőgazdaság Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Az oldal működési rendszerének plagizálása szigorúan tilos! Az oldal működési rendszerének részleges vagy teljes másolásához/alkalmazásához kizárólag 10 millió Ft megfizetése ellenében járulunk hozzá! Az oldalt engedély nélkül másolókkal/alkalmazókkal szemben jogi eljárást kezdeményezünk!