Back to top

Megbízhatóan, még több innovációval

Szinte semmi nem változott, ugyanakkor nagyon sok dolog megváltozott. Érvényes ez a KITE Zrt. 2020-as gazdálkodására, valamennyi tevékenységére. Például olyan nem várt nehézségekkel kellett megküzdeni ebben az évben, mint a tavaszi 10 hetes aszály, vagy a koronavírus-járvány. Az idei gazdálkodás feltételeiről, a nehézségekről és az új fejlesztésekről kérdeztük Szabó Levente vezérigazgatót.

Ahogy a mezőgazdaságban általában, úgy ennél a szervezetnél is bebizonyosodott, hogy fegyelmezettséggel, a szabályok megtartásával és megtartatásával úrrá tudunk lenni az egészségünket is veszélyeztető helyzeten.

Szinte elvétve találkozunk olyan hírrel, hogy a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban megoldhatatlan gondot okozott volna a COVID–19.

Valódi hőstett mindaz, amit az ágazatunkban dolgozók ebben az ismeretlen helyzetben fegyelmezettségben felmutattak.

A KITE Zrt. helyzete ebben is speciális. Az idei gazdálkodás feltételeiről, a nehézségekről és az új fejlesztésekről kérdeztük Szabó Levente vezérigazgatót.

A 2020-as évet értékelve kikerülhetetlen téma a koronavírus-járvány és annak hatásai. A COVID–19 keltette negatív hatások azonban szerencsére a mezőgazdaságban kevésbé érzékelhetőek, mint más ágazatokban. Míg a nemzetközi és a magyar gazdaság egyes szektorait komolyan érintette a járványhelyzet, és ezen piaci szereplők jelentős veszteségeket szenvedtek el, addig a mezőgazdaság (ebből is látszik, hogy kiemelt, stratégiai ágazat) tartja magát, és talán a legkisebb károsodással éli túl ezt az időszakot.

Azonnali döntések

Bár a járványhelyzet tekintetében a mezőgazdaság kevésbé számít érintettnek, az ágazatban dolgozóknak mégsem volt könnyű évük 2020-ban. A vírus következtében kialakult helyzet számos olyan kihívás, illetve feladat elé állította az ágazati szereplőket, melyekkel korábban nem találkoztak. A COVID–19 által keltett turbulens gazdasági hatások első jele a szállítási láncok lassulásában, majd akadozásában jelentkezett, amit tovább fokoztak a gyárak időszakos leállásai. Ez érzékelhető volt mind a Magyarországra irányuló import­áruk esetében, mind az exportorientált terményszállításoknál. A bizonytalanságot tovább növelte a volatilis devizapiac és a terménypiacok passzivitása is. Mindezek hatására a gazdálkodók érthető módon időszakosan befagyasztották, illetve elhalasztották beruházásaikat. Emellett leginkább a kertészeti ágazatot sújtotta az idénymunkások rendelkezésre állásának bizonytalansága is.

Az említett okokból kifolyólag a KITE-ben is a szokásosnál gyorsabban kellett reagálnunk és azonnali döntéseket kellett hoznunk, hogy meg tudjuk védeni partnereink és munkatársaink egészségét, valamint garantálni tudjuk működésünk biztonságát.

Ahogyan az már sokak számára ismeretes, március 16-án felállítottuk a KITE Zrt. belső Operatív Törzsét, amely a mai napig ellátja feladatait. Március óta A- és B-hetes munkarendben dolgozunk, emellett kollégáink számára atipikus foglalkoztatási formákat biztosítunk, akik így részben munkaidőkeretben, részben távmunkavégzéssel végzik napi feladataikat. Ezzel összefüggésben jelentős informatikai fejlesztéseket valósítottunk meg, megerősítettük digitális hátterünket, munkatársaink számára pedig beszereztünk minden szükséges informatikai eszközt és szoftvert, hogy partnereink kiszolgálása a teljes szezonban gördülékeny legyen.

Az elmúlt időszakban valamennyi ren­del­kezésre álló erőforrásunkkal arra összpontosítottunk, hogy a KITE által tapasztalt nehézségekből partnereink minél kevesebbet érzékeljenek, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan tudjunk reagálni a piaci hatásokra, ami úgy gondolom, sikerült is.

A KITE számára három fontos tényező, három pillér biztosította azt, hogy ebben a gazdasági környezetben is sikeresen vegyük az akadályokat. Az egyik a humán tőke, amit a szakmailag felkészült és elhivatott munkatársaink jelentenek számunkra. Közel 400 kollégánk vesz részt partnereink alközponti kiszolgálásában, emellett több, mint 200 kereskedőnk és 350 szervizes kollégánk tart napi szintű kapcsolatot partnereinkkel. Munkatársaink mellett az országos lefedettséget biztosító infrastrukturális hátterünk, a 100 ezer négyzetmétert meghaladó inputanyag raktárkapacitásunk, műhelyeink és nem utolsósorban a közel 50 éve a KITE iránt elkötelezett üzleti partnereink, akik végig bíztak bennünk és kitartottak mellettünk.

Napjaink kihívásai

Visszatekintve az elmúlt közel egy évre, azt gondolom, hogy a magyar mezőgazdaság a legnagyobb nehézségek közepette is képes volt hozni az előző évek teljesítményét, bizonyos esetekben túl is szárnyalta önmagát.

A John Deere permezőjő
Fotó: KITE
Persze a vírushelyzet közepette sem feledkezhetünk el az időjárásról, hiszen a szántóföldi növénytermesztés eredményessége nagyban ezen múlik. A száraz, csapadékmentes, már-már kilátástalan tavasz után nagyot fordult az időjárás, és a nyári betakarítású növények a kedvezőtlen körülmények ellenére hozták az előző évek termésátlagait. Az őszi betakarítású kultúrák esetében pedig kifejezetten érzékelhető volt az időjárás kedvező hatása, amit jól példáz a kukorica termésátlaga.

A repce vetésterülete valamelyest csökkent ugyan, és megugrott a kalászos növények iránti vetési kedv, de a csapadékos ősz miatt nem várható, hogy a kalászosok esetében területnövekmény jelentkezik.

A szántóföldi növénytermesztést végző gazdaságok esetében, figyelembe véve a magas terményárakat is, alapvetően jó évről tudok beszámolni, ami természetesen a KITE Zrt.-re is hatást gyakorol, a számainkban is megmutatkozik. Partneri körünk közel 3 millió hektár területen gazdálkodik, és termelésükben jelentős szerepet kapnak a KITE által képviselt technológiák. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a precíziós technológiák elterjesztésére, Precíziós Gazdálkodási Rendszerünk újabb és újabb elemekkel bővül, hiszen meggyőződésünk, hogy a mezőgazdaság jövőjét alapvetően meghatározza ezen technológiák széles körű használata.

Napjaink kihívása megfelelni a fenntartható és egyben versenyképes gazdálkodásnak, melyben fejlesztéseinkkel kívánjuk segíteni a gazdákat. Ezzel összefüggésben az év végén a kukoricahibridek szegmensében egy új fogalmat, nevezetesen a Smart hibridek fogalmát vezettük be. A KITE Zrt. Innovációs Központjának fejlesztői és a Debreceni Egyetem munkatársai közös munkájuk során az elmúlt négy-öt évben négy, a KITE Zrt. által forgalmazott hibridet (Armagnac, Fornad, Sushi és Loupiac) is vizsgáltak azzal a céllal, hogy kiderüljön, hogyan állják meg a helyüket a precíziós technológiában, és hogy definiálásra és számszerűsítésre kerüljön, hogy a vegetációs időszak különböző fázisaiban mi kell ahhoz, hogy elérjék a
18-20 t/ha-os termésszintet. Azok a hibridek, melyek ebben a vizsgálatban bizonyítottak, a jövőben „Smart hibrid” védjegyet kapnak.

A kutatás nem áll meg, a terveink között szerepel, hogy a jövőben további kukoricahibrideket vonunk be a kísérleti sorozatba, és más fajokra is kiterjesztjük azt.

A gépek nem állhatnak meg

A KITE Zrt. által értékesített gépek száma folyamatosan nő, a szervizapparátusunk több, mint 10 ezer motoros gépet lát el éves szinten, ami komoly szakértelmet kíván. A modern rendszerek már nemcsak az adott gépen belül kommunikálnak, hanem egymással, illetve központi szerverekkel is kapcsolatban állnak. Ezeket a kommunikációs rendszereket tudni kell diagnosztizálni, javítani, üzemeltetni, valamint segítenünk kell a partnereinket a megfelelő gépüzemeltetés és az optimális géphasználat elérésében. Ez az egyedi megoldásokat felsorakoztató rendszer csak úgy tud működni, ha egy maximálisan elhivatott és magasan képzett csapat áll mögötte. Ennek érdekében, a magas szintű szakmai ismeretek biztosítására, folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk. Bár a járványhelyzet az idei évben nem tette lehetővé az oktatások hagyományos módon történő megszervezését, kollégáink szakmai ismereteinek fejlesztését az online térbe helyeztük át.

Kiemelten fontos nemcsak a szakszerű, de a gyors és rugalmas szolgáltatás is, hiszen a gépek nem állhatnak meg, biztosítanunk kell zavartalan működésüket.

Bár általában azt szokták mondani, hogy a vállalat nagysága nehezíti a gyors és rugalmas reagálást, jelen szituációban, a COVID–19 indukálta járványhelyzetben éppen ez a nagyság bizonyult a gyorsaságunk és a rugalmasságunk zálogának. Az elmúlt években szervizapparátusunk létszámát dinamikusan bővítettük, és a pandémia ellenére ezt a bővítést az idei évben is tovább tudtuk folytatni. Ennek eredményeként jelenleg mintegy 350 szervizes kolléga áll partnereink rendelkezésére a javítási igények kiszolgálása érdekében.

Fotó: Csatlós Norbert

A hagyományos szervizszolgáltatás mellett egyre inkább növekszik a gépekben rejlő lehetőségek kihasználását támogató szolgáltatások iránti igény. Amellett, hogy mind a műszaki, mind az agronómiai szolgáltatások egyre nagyobb szerepet kapnak, fel kell készülnünk arra, hogy a jövőben részben a COVID miatt, részben pedig az időjárási szélsőségek miatt a piaci igények is változnak. Annak érdekében, hogy a változó vevői igényekre még inkább rugalmasan tudjunk reagálni, a szervezetben is változásokat kellett végrehajtanunk. Az újonnan létrejött Kiemelt Szolgáltatási Igazgatóság tevékenységének előtérbe állított területe a partnereknél jelentkező technológiai és kapacitáspótló gépbérletigények kiszolgálása, a technológia végrehajtásáért felelős gépek üzemeltetésének támogatása és a komplex technológiai szaktanácsadás biztosítása. Ezen műszaki és agronómiai szolgáltatások tekintetében 2021-től 72 kolléga áll partnereink rendelkezésére.

Büszkén számolhatok be arról, hogy 2020 nyarán a KITE Zrt. Innovációs Főigazgatósága államilag elismert GEP (Good Experimental Practice) minősítéssel rendelkező vizsgáló hely lett, melynek birtokában a jövőben hatóságilag is elismert módon végezhetünk növényvédőszer-engedélyeztetési vizsgálatokat herbicidek, fungicidek, baktericidek, zoocidok, valamint növekedésszabályozó és termésnövelő készítmények, adalékanyagok esetében is.

Digitalizáció

A járványügyi helyzet számos változást hozott a mindennapjainkba. A szociális érintkezések korlátozottsága miatt 2020-ban a korábbiaknál nagyobb mértékben felértékelődött a digitalizáció. A KITE Zrt. digitális technológiák elterjesztésére irányuló törekvései, az elmúlt évek fejlesztési eredményeként létrehozott, és ez év január végén debütált PGR rendszere ehhez nyújt segítséget. A PrecZone digitális megoldásaival olyan lehetőséget kínálunk a gazdák számára, amely akár azt is lehetővé teszik, hogy a szántóföldre se kelljen kimenniük egy adott területről származó információ vagy adat megszerzése érdekében. Az év során a különböző online szakportálokon és saját csatornáinkon keresztül Virtuális határszemle sorozatunkban mutattuk be a nagyközönség számára, hogy a különböző szolgáltatások hogyan segíthetik könnyebbé tenni a mindennapos munkát – akár az otthonunk kényelméből is. Célunk a mezőgazdaság sikerének további növelése, melynek elérését minden esetben a környezettudatosság szempontjainak előtérbe helyezésével valósítunk meg.

A KITE Zrt. a változó körülmények között is stabil pont kíván lenni partnerei számára, törekedve arra, hogy az a megbízhatóság, amit a KITE több mint 48 éve képvisel a piacon, tovább erősödjön 2021-ben.

Forrás: 
Magyar Mezőgazdaság
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Magyar Mezőgazdaság 2020/51-52 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Biztos, hogy az erdőbe valók?

Az utóbbi másfél évtizedben igen népszerűvé váltak a motoros technikai sportok hazánkban. Olyannyira, hogy gyakorlásuk már a védett és a fokozottan védett területekre is kiterjedt. Veszélyezteti az élővilágot, és mind nagyobb gondot okoz a természet értékeit tiszteletben tartó, megóvni óhajtó csoportok, mint a gyalogtúrázók, a vadgazdálkodók és az erdészek számára.

Egyszerre vadászetikai és vadgazdálkodási kérdés az éjjellátók használata

Mint előző cikkünkben részleteztük, az optikai eszközök napjainkra elengedhetetlen feltételei lettek a vadászatnak. Az évtizedek során folyamatosan begyűrűző technikai eszközök, és azok rohamos fejlődése megkönnyítették és eredményesebbé tették a vadászatot. Ugyanakkor számos etikai kérdést is felvetnek, kettéosztják a vadásztársadalmat, különösen az éjjellátó eszközök kapcsán.

Súlyos döntést hozott a John Deere

A John Deere bejelentette, hogy biztonsági okokból 2021. október 31-ig semmilyen mezőgazdasági kiállításon nem vesz részt Európában és a volt szovjet tagállamokban.

Vadászat az éj leple alatt - Optikai eszközök, és az éjjellátó kérdésköre

A technológia fejlődése a vadászatban is megmutatkozik, számtalan kelléket és felszerelést dobtak piacra innovatív megoldásokkal, amitől azok praktikusabbak és hatékonyabbak lettek. Vadászruházattól kezdve a puskákon át egészen a lőszerekig, számtalan újításon mentek keresztül ezek az eszközök, és így történt ez az optika területén is: az éjjellátók használata napjainkban számtalan kérdést felvet…

Fendt 1100 Vario MT: a legnagyobb traktor, fokozatmentes hajtóművel

A Fendt 1100 Vario MT szériával a német gyártó a gumihevederes járószerkezetű traktorok 511 LE és 673 LE közötti teljesítménykategóriáját fedi le. Ezzel a Fendt 1167 Vario MT a gumihevederes traktorok piacán a legnagyobb teljesítményű erőgép, amely fokozatmentes hajtóművel kerül a piacra.

Amerikai fertőtlenítőrobotokat próbál ki a holland kereskedelmi lánc

A Covid-19 járvány idején különösen nagy figyelem irányul a fertőtlenítésre, többek közt a kereskedelemben is. A holland Ahold Delhaize ultraibolya sugárzással fertőtlenítő robotokat próbál ki két amerikai kereskedelmi központjában. Az Ava Robotics vállalat gépeit ők használják elsőként a világon a zöldség-gyümölcs kereskedelemben.

Pótkocsik érkeztek az agráriskolákba

2021. január 11-én és 12-én három új pótkocsit kaptak a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum iskolái az Agrárminisztérium támogatásának köszönhetően.

Quadra, gazda - de ésszel!

Egyre több brit gazda dönt úgy, hogy quad-nyeregbe pattan, a nagy számok törvénye alapján pedig egyre többen pottyannak le onnan - nem ritkán súlyos balesetet szenvedve. Egy neves japán márka úgy döntött, a tettek mezejére lép, és segít megelőzni a bajt. A jelentkezők az EASI nevű, off-road vezetéstechnikai tréningekre specializálódott szervezett kétnapos képzését végezhetik el.

Kilistáztak egy helyi tejtermelőt, újabb traktoros blokád lett a vége

Az észak-németországi Gronauban vasárnap este állták el traktorokkal egy regionális áruházlánc raktárát a gazdálkodók, és a helyi sajtó szerint ott virrasztottak, még január 11-én reggel is mintegy 50 traktorral akadályozták meg a ki- és bejárást. Az ok: a lánc kilistázott egy helyi tejtermelőt.

Az Év Honlapja „Különdíjas” lett a magyarmezogazdasag.hu

Kiadónk hírportáljának, a magyarmezogazdasag.hu-nak ítélték oda a Magyar Marketing Szövetség Internet Tagozatának nonprofit szakmai pályázatán Az Év Honlapja Különdíj 2020 elismerést média kategóriában. Büszkék vagyunk a Magyar Mezőgazdaság Kft. és portálunk elismerésére, mert igazolja, hogy jó irányba tartunk honlapunk fejlesztésével.