0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 17.

Benzingőzös pincejárat

A Magyar Borok Útja Rallye bor és kultúra, négy keréken. Már tizenkilenc évvel ezelőtt, a legelső ralin látszott, hogy a ma­gyar borászat, borkultúra ismét fényesen ragyog. Azt gondo­lom, azóta ehhez mi is hozzátettük a magunkét a borúttal. Szinte az...

Olyan borá­szatokba nyertünk bebocsátást, ahová hétköznapi ember szinte be sem teheti a lábát. Szakemberek osztották meg ve­lünk pincéjük legféltettebb kincseit, mesterfogásokat leshet­tünk el, és adott esetben egy­egy történet, beszélgetés tette világossá, mi és hogyan folyik a hordóban.
Nemcsak a versenyzői fejekben zajlott le az első rali óta nagy változás, de a mindig velünk járó médián keresztül azok is közelebb kerülhettek a borhoz, a magyar vidéket átszövő borkultúrához, akik csak távolról kísérhették figyelemmel versengésünket. A versenyzők közül sokan a más területen szerzett népszerűségüket kölcsönözték ahhoz, hogy a hét­köznapi emberek is odafigyeljenek, és megértsék, milyen ér­tékek veszik körül őket.
A XIX. Magyar Borok Útja Rallye több mint 75 autóval star­tolt augusztus utolsó péntekén a Drivingcamp Hungary zsámbéki pályájáról, hogy három nap alatt fölfedezzük a Pan­non borrégiót. A neves közéleti személyiségekből, sikeres üz­letemberekből, sportolókból, valamint a média és a borász­szakma képviselőiből álló versenyzőgárdát a reggeli álmos­ságból rögtön egy ügyességi feladat rázta fel, majd onnan in­dulhattunk országjáró túránkra.
A korábbi versenyekkel szemben most egy nap alatt csak egyetlen borvidéket jártunk körbe. Ezzel a kis „újítással” keve­sebb időt kellett az autóban tölteni és több maradt a pincelá­togatásra, az ismerkedésre és a játékok teljesítésére. Az első nap a szekszárdiaké volt, a második napon Villányba utaz­tunk, majd a harmadik napon a Balatonboglári borvidéken ismerkedtünk a gazdákkal és termékeikkel.
Schmidt Győző, a bonyhádi székhelyű Danubiana Borá­szati Bt. ügyvezetője a rali társelnöke is, ő a három nap boros programjainak felelőse. Mint elmondta, a verseny jelentősé­gének azt tartja, hogy közel hozza egymáshoz a borkedvelő fogyasztókat és a borászokat. A résztvevők onnantól fogva másként látják a pincészetek borait, ha személyesen is megis­merték a házigazdát, tudják, miként vélekedik a borkészítés­ről, a borról. Legközelebb a borospolc előtt állva nagy valószí­nűséggel olyan pince termékét választja, ahol kellemes élmé­nyek érték.

Forrás: