0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 15.

Előrelépés a szakképzésben

Új BSc lovas képzés indul a Kaposvári Egyetemen. A hazai lovas képzés palettáján régi hiányt pótol a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karának új alapszakja, amely 2014 szeptemberében indult, Magyarországon elsőként. A „Lótenyésztő, lova...

A lónak a sportban és szabadidő hasznos eltöltésében játszott szerepe az utóbbi évtizedekben felértékelődött, ugyanakkor a hazai tenyésztésű lovak aránya a világ élvonalbeli egyedei között csökkent. Mindezek annak szükségességét erősítik, hogy a kiképzendő szakemberek a legújabb genetikai, takarmányozási, sport- és edzésélettani, állategészségügyi, szervezési, továbbá marketing ismeretek birtokában az ágazat versenyképességét növeljék, és azt később meg is őrizzék.

Kaposvári Egyetem 2012 szeptemberében létrehozta a „Lovasterápia és Hippológia” Tanszéket, ezzel lehetőséget teremtve arra, hogy a szakterület önálló egyetemi egységeként szervezhesse a kutatást és az oktatást.

A tanszék kutatásainak és a gyakorlati oktatásnak fő helyszíne a Pannon Lovasakadémia, amely más társintézményekkel (Franciaország /Cadre Noir de Saumur/, Hollandia /Wageningen/, Németország /Warendorf/), valamint a Magyar Lovas Szövetséggel történő folyamatos együttműködése is garanciája a magas szintű szakmai munkának.

A Kaposvári Egyetem, illetve jogelőd intézményei korábban is rendszeresen folytattak képzést a lótenyésztés területén dolgozó szakemberek számára, minden addig akkreditált képzési szinten. A korábbi és jelenlegi képzések oktatási tapasztalatai, a képzésben részt vevő hallgatók száma és visszajelzései jó alapot szolgáltattak a kifejezetten lótenyésztéssel kapcsolatos képzés indítására önálló BSc szakon is. Az Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karának a képzésben részt vevő oktatói nagy többségben tudományos fokozattal-, valamint széleskörű hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek. Az induló képzésben nemzetközileg elismert ”külsős” gyakorlati szakemberek is részt vesznek.

Bokor Árpád

A SZAK RÖVID BEMUTATÁSA

A 2014/15. tanévben induló BSc szak célja olyan agrármérnökök képzése, akik a lótenyésztés, lovassport szervezés területén a szerkezetükben, működésükben és feladatukban, eltérő szektorokban tudásukat alkalmazni képesek. A szakon végzők kellő mélységű ismeretekkel fognak rendelkezni ahhoz, hogy tanulmányaikat mesterképzés keretében is folytathassák.

A felvételt nyert hallgatók az első két szemeszterben elsősorban alapozó tárgyakat tanulnak, melyek a ló faji sajátosságira, a lóval kapcsolatos ismeretkörökre hangsúlyosan kitérnek, de már ekkor elkezdődik a hallgatók lovagló tudásának alapozása is. A hallgatóknak az első két félévben az órarendi órákon kívül kötelező gyakorlatokon kell részt venniük. Annak érdekében, hogy a 7. félév összefüggő szakmai gyakorlatát külföldön is eredményesen letölthessék a 2. félévtől – öt szemeszteren át – kiemelt óraszámban nyelvi / lovas szaknyelvi képzésben részesülnek.

A BSc képzés hallgatói a harmadik szemesztertől „Lovassport menedzser” és „Lovas edző” specializációk közül választhatnak, az első két félévben azonban együtt sajátíthatják el a díjugrató és lovastusa pálya építésének ismereteit, továbbá lovagló tudásuk megalapozása / bővítése is még együtt történik. A hallgatók saját lovaikkal is részt vehetnek a képzésben. A Pannon Lovasakadémián 135 boksz, 3 fedeles lovarda, összesen 5000 m2 fedett pálya, 7500 m2 szabadtéri pálya várja a lovaikkal együtt érkezőket.

 

Forrás: