0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. július 18.

Kedvező évközi változások a mezőgazdasági őstermelők adózásában

2023. július 15-től a mezőgazdasági őstermelő a tevékenységéhez használt eszközök értékesítéséből származó bevételt az igazolt költségeken és az értékcsökkenési leíráson túl – bizonyos feltételekkel – a vásárolt tárgyi eszközök beruházási költségeivel is csökkentheti. A kedvező szabályok a 2022. január 1. után eladott eszközökre is vonatkoznak.

Az őstermelői tevékenységhez használt üzemi célú eszközök, mint például a traktor vagy az istálló hasznosítása, értékesítése 2022. január 1. óta nem számít kiegészítő őstermelői tevékenységnek,

  • az ebből származó bevételt ezért nem az őstermelői bevételek között kell figyelembe venni,
  • a jövedelmet és a fizetendő adót az ingó, vagy az ingatlan átruházásából származó jövedelem szabályai szerint kell kiszámítani.

Az őstermelő az új szabályok szerint a tevékenységéhez használt, kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételből akkor vonhatja le az értékcsökkenési leírást, továbbá az igazolt költségeket, vagyis a megszerzésre fordított összeget és az értéknövelő beruházásokat, ha azokat az őstermelői tevékenységből származó bevételével szemben még nem számolta el költségként.

Ezeknek az eszközöknek az eladásakor kapott bevétel tovább csökkenthető az olyan, az őstermelői tevékenységhez használt, kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközöknek a beruházási költségével, amit az őstermelő még nem számolt el értékcsökkenési leírásként. Ennek feltétele, hogy az utóbbi tárgyi eszközöket az őstermelő a tárgyévben, illetve a tárgyévet követő évben az adóbevallás benyújtásáig, de legfeljebb a bevallási határidőig szerzi meg. Az őstermelőnek a tárgyi eszközök nyilvántartásában rögzítenie kell, hogy a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételt melyik tárgyi eszköz beruházási költségével csökkenti.

A beruházási költségnek azt a részét, ami meghaladja az átruházásból származó bevételt, az őstermelő értékcsökkenési leírásként elszámolhatja.

Az őstermelő a 2022. január 1. után értékesített tárgyi eszközök eladásából származó bevételt is csökkentheti a vásárolt tárgyi eszközök beruházási költségével. Így a 2022-ben értékesített, kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök eladása miatt a 22SZJA-bevallásban feltüntetett, ingó átruházásából származó jövedelem után megfizetett adó a bevallás önellenőrzésével visszaigényelhető.

További információ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán található.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal