0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. július 14.

Ritkuló gyomnövényeink

Egyes gyomnövények állományai megritkultak hazánkban. Ilyen a korábban az Alföldön sokfelé előforduló nyári hérics és az orvosi füstike, amelyek a folyamatos irtás eredményeként szint eltűntek az alföldi rónaságról.

Mióta az ember földműveléssel foglalkozik, ádáz harcot vív a kultúrnövényeket károsító növényekkel szemben. A történelem során folyamatosan és rengeteget fejlődött a gyomirtás technikája, ami sok gyomként számon tartott növényfaj megritkulását okozta, sőt egyes fajok teljesen kivesztek a gyomirtás miatt a magyar flórából. Ubrizsy Gábor botanikus korábban mélyrehatóan foglalkozott a különféle gyomokkal, 1971-ben ezt írta egyik feljegyzésében: „Arra törekszünk, hogy teljesen gyommentes táblákat teremtsünk, holott a cél nem ez lenne, hanem a gyomok olyan mértékű visszaszorítása, melyek érdemben nem befolyásolják a terméseredményeket.” A botanikus meglátásával szöges ellentétben áll a jelenlegi gyomkezelés, holott érdemes lenne az „élni és élni hagyni” szemléletet mérlegelni a gyomkérdés kapcsán.

A nyári hérics állománya például Magyarországon igencsak megritkult. A május-júniusban virágzó egyéves növény magvai sokáig életképesek, és extenzív művelés mellett, kisebb parcellákon még láthatóak állományai. A 30-50 cm magas növény vaskos szára lehet felálló, egyenes vagy elágazó és virágban végződik. Levelei sűrűn, váltakozó állásban helyezkednek el, kétszer-háromszor szárnyaltak, szélük ép, végük kihegyesedő. Sziklevelei nagyok, hosszuk eléri a 3 cm-t, hegyesen lándzsásak, élénk zöldek. Nagy skarlátvörös-sárgásvörös virágai a szárvégeken egyesével ülnek. 6-8 sziromlevele fordított tojásdad alakú, lekerekített csúcsú, belső oldalának tövénél sötét folt látható. Öt csészelevele kopasz (ellentétben a hasonló lángszínű hériccsel), zöldek vagy sárgásak. A porzók kékes ibolyaszínűek. Termése hosszú csövű, hengeres, benne 35-45 részterméske helyezkedik el.

Enyhén mérgező, a szívműködésre ható glükozidokat tartalmaz. A lovak számára toxikus. A népi gyógyászatban összetört magvait, virágait borban áztatva vese- és májbaj ellen isszák.

A nyári héricsnél gyakoribb az orvosi füstike, de állománya szintén zsugorodik hazánkban. A szántóföldek mellett utak mentén, gyepeken is találkozhatunk vele. A 10-30 cm-re megnövő, vékony, szétterülő szárú, kékesszürke, hamvas bevonatú, tejnedv nélküli növény szórt állású levelei kétszeresen szárnyaltak. Május és szeptember között virágzik. Hajtásvégi fürtvirágzatában 20-40 rózsaszínű, a csúcson sötétpiros, sarkantyús, zigomorf virágai találhatók, melyek szirmainak vége csaknem feketésen elszíneződik. Pártája 6-9 mm hosszú, keskenyebb a fogazott csészeleveleknél, melyek hamar lehullnak. Egymagvú termése gömb alakú makktermés.

Gyógyhatása régóta ismert, az állatgyógyászatban rühösség ellen használták, a humán orvoslásban gyulladásgátló, emésztést javító anyagokat vonnak ki belőle. Házilag ne próbálkozzunk gyógyászati felhasználásával, mert súlyos mérgezést okozhat!
Forrás: magyarmezogazdasag.hu