Back to top

Talajművelési ABC (IX.): vetés

A vetés módját meghatározhatja, hogy milyen művelési rendszerrel dolgozunk. Fontos, hogy vetéskor ne romoljon a talaj kialakult állapota - ha sikerül rajta javítani, az mindenképpen előnyös. Birkás Márta Talajművelési ABC című könyvének a vetésről szóló részét tesszük közzé.

Vetés

A szaporítóanyagnak a különböző módon – hagyományosan, kímélően stb. – előkészített talajba juttatása. A vetés előtt egyengetés, vetés után vagy azzal egy menetben felszínalakítás, tömörítés ajánlatos vagy kívánatos.

A vetés módját a művelési rendszerhez célszerű adaptálni. A vetés módja nem ronthatja az előzőekben kialakult talajállapotot (a javítás előnyös). További elvárás a kár nélküli vagy csekély kárral járó munka. Nedves talajon azon vetési módok hatása kedvezőbb, amelyeknek a kenő és gyúró hatása csekély, s a vetés előtti beavatkozás – elmunkálás – sem rontotta a talaj állapotát. A korszerű vetőgépek mulcsos talajba is pontosan vetnek. A gyomosság nagyobb kockázat a tarlómaradványoknál, ezért a gyommentesség minden vetésmódnál fontos feltétel. Napjainkban a vetési mód lehet:

Hagyományos vetés.

A termőhelyi körülményeknek megfelelő mélységű és módú (forgatásos vagy forgatás nélküli) alapműveléssel, annak elmunkálásával, a biztonságos keléshez előkészített talajba vetnek külön menetben (többnyire sorosan). Bármely sorközű növény vetésére megfelel (1. fotó). A hagyományos vetés a megelőző munkák nagyobb száma, azok kedvezőtlen talajkörnyezeti hatása miatt kerülhet hátrányba.

Száraz talajon az alapművelés és elmunkálás minősége (rögösség, porosodás), kihatása (mennyire növelte vagy csökkentette a nedvességveszteséget) rontja a hagyományos vetés eredményét, a kelés nem lesz egyöntetű. Száraz talajon a forgatás nélküli alapművelés többnyire vetésminőség javító. Nedves, de járható talajon az alapműveléskor keletkezett állapothibák fokozzák a hagyományos vetés kockázatát. Szántáskor és tárcsázáskor művelőtalp-tömörödés alakulhat ki, amely vetéskor már nem javítható, ezért a tenyészidőben a növény fejlődésének korlátjává válik.

A talajállapot kímélése, a termesztési technológiai követelmények teljesítése, a gazdaságosság érdekében a minél kevesebb munkamenettel elért jó minőség előnyösebb. Számításba kell venni az időjárási viszonyokhoz alkalmazkodás kockázatát.

Magágykészítés és vetés egy menetben. A talajkörülményeknek megfelelő alapműveléssel (szántással vagy anélkül) és elmunkálással előkészített talajon egy menetben magágykészítés és vetés, felszínkonszolidálás, erre a célra konstruált kombinált géppel. Az őszi és tavaszi kalászos gabonák és más, sűrű vetésű növények vetésére egyre gyakrabban alkalmazzák. A széles sorközű növények vetése egyes típusoknál vetőelemcserével megoldható. A magágykészítő és vetőelem elkülönül (maga a munka nem), ha az előbbi a traktor elejére függesztett (front-tiller), s a vetőgép az erőgép mögött jár. A takarékos és talajkímélő szemléletű gazdálkodás egyik fontos vetési módja (2. fotó).

Az alapművelés állapota hatással van az egymenetes magágykészítés és vetés minőségére. Ha a felszín egyenletes, mérsékelt rögösség vagy tarlómaradványok a felszínen nem rontják a gép és a vetés hatékonyságát (3. fotó), emellett a további nedvességveszteség is megelőzhető. Nedves talajon az alapműveléssel elért rosszabb minőség csak a vetés mélységéig javulhat. A módszer nagy előnye, hogy a korábbi talajállapot-hibákat nem erősíti fel.

A gép magágykészítő egysége alapművelés utáni körülményekhez igazodva rögrendező-, porhanyító- (lehet síktárcsa, kultivátor, forgóborona), egyengető- és a vetés mélységében tömörítőelemet foglal magába.

A vetőegység tarlómaradványos talajokra dupla- vagy triplatárcsás nyitócsoroszlyát (feladata a tarlómaradványok átvágása és a beállítás szerinti mélységben a vetőbarázda kiképzése), a magtartályt, a vetőelemet, a magvezető csövet és végül a tömörítő- és felszínérdesítő elemet tartalmazza (4–5. fotó). A tömörítőelem a talajt nyomja a magvakhoz. A hengerek nyomán maradt sima felszínt pálcás boronasor érdesíti, hogy a talaj később ne iszapolódjon vagy cserepesedjen. A gépek művelőnyomos technológiának megfelelő felszereltséggel, talajfertőtlenítő szert, starter trágyát kijuttató egységgel is rendelkezhetnek.

Meggondolandó:

Jobbak a vetés körülményei – különösen száraz idényben –, ha alapműveléskor a talaj felszínét közel egyenletesre munkálják. Az ősszel omlékonyan szántott, a tél folyamán egyenletesen átázott, majd megszikkadt talajon a gépkombinációk előzetes egyengetés nélkül is jó magágyat készítenek és pontosan vetnek. A dupla- vagy triplatárcsás nyitócsoroszlyával épített gépek nem érzékenyek a felszínen maradt jól zúzott szárra vagy szalmára. Az alkalmazási előnyöket a talaj-, nedvesség- és költségkímélés mellett a növényvédelmi feladatoknak való megfelelés (a sorok sávja tiszta, védőszerrel kezelhető) is igazolja.

Művelés és vetés egy menetben. Hántott vagy hántatlan tarlón – előzőleg sekélyen hántott vagy bolygatatlan talajon – a vetéshez kedvező talajállapot körülmények létrehozása a teljes felületen vagy sávosan, vetés, majd a talajfelszín cél szerinti formázása. A művelés és vetés kockázata a talaj mélyebb rétegeinek állapota és a gyomosság lehet, függően az alapgéptől. Hibáktól mentes talajon csekély nedvességveszteség mellett kiegyenlített vetési és kelési minőség érhető el.

Az alapgép a talaj lazítására, porhanyítására, a tarlómaradványok részleges talajba keverésére vagy mulcsolására alkalmas (6. fotó). Az alapgéppel kombinált vetőelem összetett feladatot lát el, a magvak talajba helyezése és a vetősor tömörítése mellett oldalra tolja vagy átvágja a vetősorba eső tarlómaradványokat. Ezt a módot elsősorban a másodvetésű zöldtrágyanövények és a repce vetésére fejlesztették ki.

7. fotó: Bakhátba vetett kukorica
7. fotó: Bakhátba vetett kukorica

Sávos vetés. Megművelt sávokba vetés a módszerhez kifejlesztett eszközzel, majd a vetősor visszatömörítése. (Lásd: Talajművelés V.).

Direktvetés. Megmunkálatlan talajba, speciális nyitócsoroszlyás vetőgéppel végzett vetés. (Ezt következő számunkban ismertetjük. A szerk.)

Bakhátba vetés. Lejtős területen, talajvédelmi és termesztési céllal kialakított magasított sorba vetés (7. fotó) speciális géppel. (Lásd lejjebb.)

Szórt vetés. A magvak egyenletesre munkált felszínre szórása kézzel vagy géppel. A vetés után a magvak talajba munkálása és a felszín tömörítése szükséges (egy vagy két munkamenetben).

Bakhátas művelés és vetés

8. fotó: Kukoricavetés előtt felújított bakhátak
8. fotó: Kukoricavetés előtt felújított bakhátak
Állandó sor- és sorköz formáció létrehozása lejtős területen, talajvédelmi és termesztési céllal (8. fotó); a vetősor az év legnagyobb részében legalább 12–22 centiméterrel magasabb a sorköznél. Más meghatározással a sor és a (járt) sorközök szintbeli eltérésével kialakított termesztési módszer. A modern bakhátas művelés (ridge-till) az Észak-Amerikában lejtős táblákra kimunkált talajvédő módszerek egyike.

A hazai gyakorlatban a bakhátas, ágyásos felszín kialakítása szántóföldi körülmények között gyakran alkalmazott kertészeti termesztési módszer. Ágyásos műveléssel termeszthető a vöröshagyma, a fokhagyma, a fűszerpaprika és a levélzöldségek. Bakhátas műveléssel termeszthető a sárgarépa és más gyökérzöldségfélék. Magas bakhátban termeszthető a spárga (legalább 50 cm magas) és a torma. A burgonya speciális, primer és szekunder (úgynevezett félmagas) bakháttal művelt növény. Ültetéskor alakítják ki a primer, kelés előtt 2–4 nappal a szekunder bakhátat. A második töltögetés egyben mechanikai gyomirtás, amely a talaj levegőztetését is elősegíti.

Vetést követő elmunkálás

9. fotó: Iszapfilm-alakzatok
9. fotó: Iszapfilm-alakzatok
10. fotó: Bevetett talaj, védő felszínnel (napraforgó-elővetemény, kultivátoros alapművelés)
10. fotó: Bevetett talaj, védő felszínnel (napraforgó-elővetemény, kultivátoros alapművelés)
11. fotó: Vetőmag-kukorica magágyfelszín. Első védelem az eliszapolódással szemben
11. fotó: Vetőmag-kukorica magágyfelszín. Első védelem az eliszapolódással szemben
A magvak betakarása, a meglazított talaj magvakhoz nyomása és a magágy felszínének formálása. Végezhető a vetéssel egy menetben, a vetőgép sortömörítő elemeivel (4–5. fotó) vagy a vetőgéphez kapcsolt elmunkáló elemmel. A vetőgépek leghátsó eleme gyakran felszínérdesítő pálcás borona. A vetést követően, külön művelettel magtakaró fogassal, gyűrűs hengerrel történhet.

A felszín minősége a vetés után, kelés előtt alkalmazott herbicidek érvényesülése miatt lehet kérdéses. A preemergens herbicidek hatékonyságát a csapadék, a talaj legfelső rétegének beázása alapvetően határozza meg. Az aprómorzsák kisebb áztató esővel is átnedvesednek. Nedves talajban jobb a gyomkelés, a preemergens herbicid a gyomnövénybe jutva fejti ki hatását. A nagy mennyiségű csapadék e tekintetben nem előnyös; a vegyszer mélyebbre mosódik annál, hogy a kelő gyomokra hatással legyen, másrészt a talajfelszín is eliszapolódik. Az iszapfilm kiszáradáskor levegőtlen kéreggé válva akadályozza a kelést (9. fotó).

Meggondolandó:

• A talajnedvesség, a hőmérséklet és a levegőforgalom tömörítéssel és a felszín formálásával szabályozható.

• Víz- és széleróziónak ellenálló, azok hatásait mérséklő, ugyanakkor a vetés utáni kémiai kezelésekre alkalmas felület kialakítása célszerű (10–11. fotó).

• Cserepesedésre hajlamos talajokon a profilos felszín kiképzése előnyös.

• A lehető legkevesebb taposással járjon.

Ide kattintva megtekintheti a további jelölteket!

Forrás: 
Magyar Mezőgazdaság
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Magyar Mezőgazdaság 2018/15 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Közös úton a gépesítésért

Stratégiai megállapodást kötött Mezőhegyesen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – NAK – és a Mezőgazdasági Gépgyártók Szövetsége - MEGOSZ - a második alkalommal megrendezett Szántóföldi Napok és AgrárgépShow pénteki napján.

Kis növények, nagy előnyök

Pillangósok, madáreleségek, cirok- és fűfélék, talajjavító készítmények és forgatás nélküli talajművelő eszközök kerültek terítékre a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézetének „Alternatív növények, alternatív talajművelés, talajkondícionálás” című konferenciáján.

A hajdúszoboszlói Szilícium-völgy

Láthatóvá tesszük a vetést, fogalmazta meg hivatásukat Kőrösi Gergő, a Digitroll Kft. ügyvezetője. A 26 éve Hajdúszoboszlón alapított családi vállalkozásban a felgyülemlett tapasztalatok alapján olyan vetőmag-érzékelőt fejlesztettek ki, amelyik poros környezetben is megbízhatóan működik. Fejlesztéseik már az amerikai piacon is megjelentek.

Hatékony cellulózbontás és gombák parazitálása tarlóhántáskor

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy létezik-e olyan készítmény, amely egyszerre gyorsítja a cellulóz bontását, kedvezően hat a talajbiológiára, a növények tápanyag-utánpótlására és egyúttal korlátozza a talajban a növényi kórokozókat is? A szakemberek utánajártak a dolgoknak.

Magyarországon eddig még nem látott gépek mutatkoztak be a látványos gépshow-n

Egész napos, változatos programokkal tarkított gépshow-t szervezett Polgárdiba az AXIÁL Kft. és Phylazonit Kft. A szervezők a legújabb talajművelő technológiák ismertetése mellett az új, 650 lóerős, gumihevederes Fendt traktort is bemutatták, s persze nem maradhattak el ez alkalomból a mezőgazdaság aktualitásait érintő hasznos előadások sem.

Talajtani kiskáté

Talajvizsgálat alapján, s nem naptár, hanem talajállapot szerint műveljük a termőföldet – hangzott el a Vaderstad Kft. szántóföldi gépbemutatóján. A Szabadbattyán határában tartott rendezvényen mozgó és álló eszközökkel ismerkedhettek a résztvevők.

Talajművelési ABC - Tarlómaradványok kezelése

Birkás Márta Talajművelési ABC című könyvéből folytatjuk a tarlóápolásról szóló rész közreadását. Ezúttal a tarlómaradványok kezelését, eltávolítását, illetve azok védő hatását taglaljuk.

Talajművelési ABC – Tarlóápolás

Birkás Márta Talajművelési ABC című könyvből szemlézünk, ezúttal a nyári aratás befejezéséhez közeledve a tarlógondozás és -ápolás kerül a fókuszba.

Búzatermesztésünk feladatai

A búza a magyar növénytermesztés meghatározó ágazata. Eredményessége alapvetően befolyásolja a legtöbb üzem gazdálkodásának hatékonyságát. A magyar búzatermesztés legfőbb jellemzője az állandó változás.

Olvastak, szavaztak és nyertek!

Februárban hirdettük meg a Magyar Mezőgazdaság első főszerkesztőjének nevével fémjelzett Adorján János-díjat. A díjat lapunk külső szerzői kaphatják meg, és erről olvasóink döntenek. A szavazatot leadók sem maradnak ajándék nélkül, közöttük havonta kisorsoljuk egy mezőgazdasági gép méretarányos makettjét a KITE Zrt. és az Axiál Kft. jóvoltából.