Back to top

Nagy István: Újabb ösztönzőket építünk a rendszerbe

Súlyos gondokkal terhelt éven vagyunk túl, a kertészek többsége azonban az előre menekülésben látja a kiutat. A fejlesztéseket az utóbbi időszakban többféle támogatás könnyítette, ennek köszönhetően számottevően nőtt például az intenzív gyümölcsültetvények, a korszerű szőlőültetvények és a növényházak területe.

Az időközben berobbant energiaválság ugyanakkor lelassíthatja a versenyképességünket szavatoló beruházásokat. Nagy István agrárminisztert arról kérdeztük, hogy mivel ösztönzik a kertészeti és a szőlő-bor ágazat további fejlődését, milyen források jutnak a közös agrárpolitika költségvetéséből ezekre a területekre, és milyen jogszabályi változások könnyítik a termelők munkáját.

Fotó: Pelsőczy Csaba

A gazdálkodók életében, illetve az ágazat egészében ön szerint mekkora változást hoz a 2023-as esztendő, illetve hova jut el az agrárium a következő támogatási ciklus kezdetéig?

A kihívások ellenére minden adott a mezőgazdaság tovább erősítéséhez. Az ágazatnak átfogó modernizáción kell keresztülmennie, hogy növekedjen az inputhatékonyság és a termelési biztonság. Nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt időszak kihívásai miatt történelmi mértékűek a nehézségek az ágazatban, ugyanakkor történelmiek a lehetőségeink is: a gazdaságok fejlesztésére 2027-ig soha nem látott mértékű forrás áll rendelkezésre.

Összesen 14,7 milliárd euró a KAP Stratégiai Terv ötéves költségvetése, ennek csaknem felét a magyar kormány biztosítja, és 8,4 milliárd euró érkezik Brüsszelből.

Ezért különösen fontos, hogy a támogatásokat a lehető leghatékonyabban használjuk fel.

A kertészet az agrárium egyik húzóágazata, de öntözés nélkül bizonytalan a termesztés sikere. Bár többféleképpen is támogatják az öntözés kiterjesztését, azt még mindig számos akadály nehezíti. Lesz-e változás e téren?

Az Agrárminisztérium a Belügyminisztérium, az agrárkamara és a Magosz bevonásával kidolgozott egy olyan átfogó, több ütemből álló mezőgazdasági vízgazdálkodási és öntözésfejlesztési koncepciót, amelynek megvalósításával ellensúlyozhatók az aszály okozta károk, illetve növelhető az öntözhető terület. A javaslat azonnali intézkedései a főművi rendszerek megfelelő karbantartását és műszaki állapotba helyezését célozzák, ezzel megteremtve a vízkészlet tájban tartásának műszaki és üzemeltetési feltételeit, három ütemben pedig olyan átfogó fejlesztést – beleértve főművek, harmadlagos művek és tározókapacitás kialakítását –, amely biztosítja az érintett területen a vízvisszatartást és a vízpótlást.

A Vidékfejlesztési Program keretében 2016-ban megjelent A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése és a 2021-ben meghirdetett Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása pályázati felhívásokra meghosszabbított határidőig, 2023. június 30-ig lehet a támogatási kérelmeket benyújtani.

A beruházásokat támogató kiírás átfogóan biztosít fejlesztési forrást minden, az öntözéshez kapcsolódó tevékenységhez, így egyebek között tározóterek, új vízkivételi művek kialakításához, új öntözőgépek és csővezetékek telepítéséhez és az elavult öntözőrendszerek elemeinek cseréjéhez. A gazdák ráadásul immár a csatornák kotrásához, karbantartásához szükséges gépek, például önjáró kotrógépek beszerzéséhez is igényelhetnek támogatást. Az öntözési közösségek együttműködésének támogatására kiírt, szintén meghosszabbított felhívás keretében a meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelepek közös üzemeltetésére és az új öntözési beruházások előkészítésére lehet pályázni.

Fotó: Fekete István

A szabadföldi zöldségtermesztés helyzetét megingatták a kedvezőtlen gazdasági és geopolitikai körülmények. Ha pedig visszaesik az alapanyag-termelés, az még nehezebb helyzetbe hozhatja az élelmiszeripart. Hogyan orvosolhatók ezek a gondok?

A klímaváltozás, illetve az elmúlt három-öt év gazdasági és elsősorban geopolitikai tendenciái miatt sokszor jövedelmezőbb a gazdáknak egyéb szántóföldi növényeket termeszteni, mint szabadföldi zöldségeket. A világpiaci kereslet például a gabonafélék, az olajos növények árát rendkívüli módon megemelte, a gazda pedig értelemszerűen olyan növényt választ és termel a földjén, ami jövedelmezőbb és jobban meg tud élni belőle. Sokkal inkább választja a kevésbé igényes, kisebb kockázatú, nagyobb jövedelmezőséggel bíró kultúrnövényt, mint a zöldborsót és a csemegekukoricát.

Amíg a piaci folyamatok világszinten nem változnak meg annyira, hogy a szabadföldi zöldségfajokat válasszák a termelők, ösztönzőket építenek be a támogatáspolitikába az ipari zöldségnövények termelésének megsegítése érdekében.

E növények termelése ugyanis a rájuk települő feldolgozóipari ágazatok számára is fontos. Termesztésük és élelmiszeripari feldolgozásuk révén nagyobb hozzáadott értéket képviselnek, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőséggel bírnak. 2023-tól az ipari zöldségkultúrák – ilyen a csemegekukorica, a tavaszi és az őszi zöldborsó, illetve a cukorborsó – magasabb fajlagos támogatási összeget kapnak a termeléshez kötött támogatási jogcím keretében. Az erre a célra fordítható keretösszeg 15,6 millió euró lesz évente. A fajlagos összeg emelkedik, 325 euró/ha lesz (a 2022-es 215-220 euró/ha értékkel szemben), amely a jogosult területek függvényében 260 és 390 euró/ha között változhat, ettől a sávtól azonban nem térhet el. A termeléshez kötött támogatások feltételrendszere 2023-tól összhangban kell, hogy legyen a víz-keretirányelvvel, emiatt pedig célzott ellen­őrzések keretében vizsgálják majd a hatóságok a víz mennyiségi és minőségi védelmét garantáló előírások betartását. Ez azonban nem jelenti azt, hogy csak az öntözött terület kaphat termeléshez kötött támogatást.

Szülőkről gyerekekre

A családi gazdaságok megújulását segítheti elő a gazdaságátadásról szóló törvény, amely január elsején lépett életbe. Hogy látja, mekkora hatása lesz a jogszabálynak?

Fotó: Bella Huba
A generációs megújulás évek óta napirenden szereplő téma, úgy látom, hogy nagy figyelem kíséri minden oldalról. Mi a fokozott érdeklődést látjuk, sok-sok szülőt, aki szeretné átadni és sok-sok gyereket, aki szeretné átvenni a gazdaságot. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a gazdaság, a vagyon nagy felelősséggel jár, annak átadása nem napok alatt történik meg, sokat kell beszélgetni róla a családban, meg kell hozni döntéseket, együtt kell dolgozni ügyvéddel, könyvelővel, esetleg szaktanácsadóval. A gazdaságátadásról szóló törvénnyel az eddigiek mellett egy olyan új lehetőséget kínálunk, amely az agráriumra szabottan abban segít, hogy a gazdaságok folyamatosan működőképesek tudjanak maradni, ne hulljanak darabokra. Emellett a gazdaságátadást a KAP Stratégiai Terv alapján támogatásokkal kívánjuk segíteni, amelyeket érdemes figyelemmel kísérni. Bízom benne, hogy a generációs megújulást támogató intézkedéseinknek kedvező hatásuk lesz.

A biztonságos termesztéshez a rendszeres öntözésen és tápanyag-utánpótláson kívül fagy- és jégvédelemre is szükség van a gyümölcsültetvényekben. Számíthatnak-e újra telepítési támogatásra a kertészek intenzív gyümölcsültetvények létesítéséhez?

A gyümölcsültetvények telepítése kimondottan tőkeigényes, ráadásul hosszú idő alatt megtérülő befektetés. Fajtától, művelésmódtól függően a telepítés költsége elérheti akár a 20-27 millió forintot is hektáronként, amihez még hozzáadódik az ültetvény termőre fordulásáig az ápolás, a gondozás költsége is. Ennek megfelelően kizárólag magas termőképességű és termésbiztonságú ültetvények telepítése indokolt. A Vidékfejlesztési Program keretében több pályázati felhívást jelentettük meg a gyümölcskertészek beruházásait támogatva. Ültetvénytelepítésre – két kiírás alapján – közel hétszáz termelő nyert el több mint 25 milliárd forint támogatást. Ennek eredményeként várhatóan hozzávetőlegesen 4500 hektár új, víztakarékos öntözőrendszerrel ellátott gyümölcsös került, illetve kerül telepítésre.

Legnagyobb területen alma-, illetve meggyültetvények jönnek létre, de nagy számban telepítenek diót, kajszit, szilvát, cseresznyét is a gazdálkodók. A már meglévő ültetvények termésbiztonságának megőrzése, fejlesztése is kiemelt fontosságú.

Ezért külön felhívás alapján támogattuk a tavaszi fagyok megelőzését szolgáló eszközök, technológiák beszerzését, emellett lehetőség volt a jégverés ellen védő jégháló-rendszerek kialakítására is.

Többet kell költeni klímahatások elleni védelemre
Többet kell költeni klímahatások elleni védelemre
Fotó: Horváth Csilla

Támogatási oldalról több fontos újítást vezettünk be. Lehetővé vált üzemi szinten komplex beruházások megvalósítása, mivel egy támogatási kérelemben lehetett pályázni az ültetvénytelepítés mellett a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítésére, a káros éghajlati hatások csökkentését lehetővé tevő technológiák kialakítására, továbbá a betakarítást segítő gépek beszerzésére. Másrészt az ültetvénytelepítésre átalánytámogatást kapnak a termelők, vagyis az elnyert összeg ültetvénytelepítésre eső részével már nem kell számla alapon elszámolniuk.

A jóváhagyott KAP Stratégiai Terv alapján továbbra is fenntartjuk a kertészeti termesztés, ezen belül a gyümölcstermesztés kiemelt támogatását. A gyümölcskertészek számíthatnak beruházással kapcsolatos intézkedésekre, például gépek, eszközök beszerzésének vagy hűtőházak fejlesztésének támogatására, és folytatódik a meglévő gyümölcstermelési potenciál megújítása, az új ültetvények telepítésének, illetve az ehhez kapcsolódó beruházásoknak a támogatása.

A magyar zöldséghajtatás kitörési pontja, és versenytársakkal szembeni előnye a geotermikus energia hasznosítása, főként mióta a gáz és a villamos energia ára megugrott szerte Európában. Kell-e tartaniuk a hajtatókertészeknek a termálvíz-használatra vonatkozó előírások szigorításától?

Az Országgyűlés elfogadta az egyes bányászati és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Az elfogadásra került törvény egyértelműen rögzíti, hogy az elsődlegesen gyógyászati (balneológiai) és mezőgazdasági célú termálvíz kinyerése nem tartozik a bányafelügyeleti engedélyezési eljárás, azaz a bányatörvény geotermikus energiáról szóló új szabályozási rendszerének hatálya alá. Az ilyen kitermelések esetében továbbra is a vízügyi hatóság jár el a törvényjavaslat vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépését megelőzően hatályos szabályok alapján, azaz a mezőgazdasági célú termálkút létesítésére, engedélyezésére az eddig is hatályban lévő jogszabályok vonatkoznak.

A termelői összefogás a kertészeti ágazatban is hozzájárulhat a hatékonyság növeléséhez. Kissé növekszik a hajlandóság az együttműködésre, de még mindig nem éri el a kívánt szintet. Ezt lehet nemzeti, uniós szinten ösztönözni?

Fotó: Pelsőczy Csaba
A zöldség-gyümölcs ágazatban a termelői összefogást a termelői szervezetek támogatásával tudjuk ösztönözni, mert az európai uniós források jelentős része közvetve, a termelői szervezeteken keresztül éri el a gazdálkodókat.

A zöldség-gyümölcs ágazatban elismert termelői szervezetek számára az Agrárminisztérium az európai uniós forráson túl további kiegészítő támogatást nyújt a kihívások kezelésére.

Ennek keretében külön forrás kerül biztosításra a termékmarketingre, valamint a képzési, szaktanácsadási tevékenységekre. Ezáltal növekszik az ágazatban a termelők szakmai felkészültsége, lehetővé válik tudásuknak a legújabb vívmányokhoz igazítása, valamint a gyümölcs- és zöldségfogyasztás ösztönzése is nagyobb hangsúlyt kap.

A hegyközségek lehetőséget kapnak arra, hogy maguk is termelői integrációs szervezetként működjenek és így tagjaik közös szőlő- vagy borértékesítésében részt vegyenek. Hogyan tudja ezt a folyamatot az agrártárca segíteni?

A termelői integrációs szervezetek (TISZ) megalakulásának és működésének szabályait tartalmazó AM rendelet tavaly ősszel megjelent módosítása az elmúlt időszak tapasztalatait felhasználva jelentősen megkönnyíti a szőlész vagy borász TISZ-ek megalakulását azzal, hogy csökkenti az elismerhető minimális méretet, és hogy a nehezen összefogható és megszervezhető szőlő-/bortermelők számára nem szükséges új szervezetet létrehozni, hanem a már létező és működő hegyközségek szőlészeti vagy borászati szekciója is kérelmezheti a TISZ-ként történő elismerést. Az agrártárca már a módosítás előkészítésekor is szorosan együttműködött a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával (HNT). A módosítás megjelenését követően pedig tájékoztatásokkal, előadásokkal igyekszünk a szőlő-bor ágazat szereplőinek figyelmét felhívni az adódó új lehetőségekre.

Az Agrárminisztérium és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa közötti szakmai egyeztetések eredményeként jelentősen javult a magyar borszőlő-ültetvények újratelepítését és megújítását célzó támogatási program. Folytatódik?

A szőlőültetvények újratelepítését szolgáló szerkezetátalakítási támogatást prioritásként kezeli az Agrárminisztérium.

Meggyőződésünk, hogy minőségi borászati terméket csak kiváló szőlőből lehet készíteni. Ennek megfelelően az elmúlt bő tíz évben 30 ezer hektáron, a jelenlegi szőlőterület mintegy felén történt meg az ültetvények megújítása.

Erre a támogatási intézkedésre több mint 80 milliárd forintot biztosított a kormányzat. Jó hír a szőlőtermesztőknek, hogy a program folytatódik. A közös agrárpolitika változásából fakadóan 2024-től érvényes új szabályozás nem hoz számottevő változásokat a szőlőtelepítések tekintetében, így a támogatások alapjául szolgáló egyéni terveket tavaly novemberben is három évre lehetett benyújtani.

Fotó: Csatlós Norbert

A támogatási rendelet módosítása során a HNT javasolta a szerkezet­átalakítási támogatási referenciaösszegek felülvizsgálatát, valamint a támogatási intenzitás növelését. Ez igazodik az elmúlt években megnövekedett telepítéshez kapcsolódó költségekhez?

Az utóbbi egy-két évben számottevően drágultak a támogatás alapjául szolgáló inputanyagok. A piaci árak érvényesítése érdekében a támogatás alapjául szolgáló költségtáblák frissítésre kerültek, így azok már a 2022. évi árakat tartalmazzák. A költségek aktualizálása mellett a támogatási intenzitás mértéke is emelkedett. Amennyiben az egyéni tervben az intézkedéssel érintett terület a fekvése szerinti földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének megfelel, a támogatási intenzitás a korábbi 50%-ról 60%-ra emelkedett. Amennyiben az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg, a korábbi 40%-ról 50%-ra növekedett a támogatási intenzitás.

Két új, a szőlő-bor ágazatot érintő törvényjavaslatot nyújtott be az Agrárminisztérium az Országgyűlésnek. Az első azokat a módosításokat tartalmazza, amelyek a 2023. évi hegyközségi választásokhoz szükségesek. Az agrártermékek eredetvédelméről szóló törvényjavaslat pedig meghatározza az agrár­termékek oltalom alatt álló földrajzi árujelzői nyilvántartására, bitorlására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Mikor várható döntés ezekben a kérdésekben?

A hegyközségi törvény módosításával egységes, ötéves választási rendszer kerül bevezetésre, ami stabilizálja a hegyközségi tanácsok, a borrégiós hegyközségi tanácsok és a nemzeti tanács küldötti rendszerét, ezáltal erősítve a képviseleti döntéshozatalon alapuló köztestületek szervezeti működését. A hegyközségi szervezetek 2023-ban általános választásokat, tisztújítást tartanak.

Fotó: Horváth Csilla

A tervezet lehetőséget ad arra, hogy a hegyközségi szervezetek 2022. június 1-je után megválasztott tisztségviselői, képviselői esetében a megbízatás időtartama a 2023-as általános hegyközségi választásokon mandátumot nyert tisztségviselőkkel, képviselőkkel azonos időtartamra szóljon.

Emellett sor kerül a hegyközség, illetve az önkéntes tagság fogalmának pontosítására is, valamint – a szavazati arányok érdemi változása nélkül – egyszerűsödik a szavazatszámok kiszámítási módja borvidéki, borrégiós és országos szinten egyaránt.

Az agrártermékek eredetvédelméről szóló törvényjavaslatot 2022. december 7-én fogadta el az Országgyűlés. A jogszabály megalkotására azért volt szükség, mert a fogyasztókban egyre növekszik az igény a földrajzi eredetüknek köszönhetően egyedi tulajdonságokkal rendelkező, valamint a hagyományos módon előállított agrártermékek iránt. A törvény rendelkezései koherensen, áttekinthetően szabályozzák az agrártermékek földrajzi árujelzőivel, a borászati termékek hagyományos kifejezéseivel, valamint a hagyományos különleges termékekkel kapcsolatos nemzeti eljárásokat.

Forrás: 
Kertészet és Szőlészet
Ezt a cikkünket és a témában további cikkeket a Kertészet és Szőlészet 2023/1 számában olvashat.

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

Európai fenntarthatósági fórum

Bár a fenntarthatóságról sokat beszélünk, a fogyasztók számára még mindig nehezen értelmezhető fogalom.

A friss fogyasztáson túl

A Cegléden folyó több mint hét évtizedes kutatómunka eredményeként ma a hazánkban is kapható kajszi- és szilvafajták legtöbbjéről már tudjuk, milyen feldolgozási módra alkalmas leginkább. A rendszeres bírálatokon pedig az évjáratok hatása is lemérhető.

Hóvirágok a kertben

A hóvirág nemzetségneve (Galanthus) a görög mitológiában a nehezen, de a tél szorításában is megszülető tavaszt szimbolizálja. A nemzetség 21 fajt foglal magába, a Kárpát-medencében csak a kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) őshonos, amely az Európai Unióban 2005 óta védett, így sem gyűjteni, sem ültetni nem szabad.

Csúcsot döntött a perui áfonya

Ismét rekordmennyiségű áfonya termett Peruban, a dél-amerikai országban mintegy 287 ezer tonna termést szüreteltek tavaly.

Méltányos kereskedelem

A Fairtrade-védjegyes virágok nagy részét, hozzávetőleg 97%-át kelet-afrikai virágkertészetekben termelik. De vajon megéri a tanúsítvány a farmoknak és dolgozóiknak? Ezt járta körbe egy közelmúltban elkészült tanulmány.

A megelőzésen legyen a hangsúly

A zöldterületek és kertek növényei a levegő minőségét és közérzetünket egyaránt javítják, a fajok egy része azonban allergén hatású. A fafajok hazai allergenitási vizsgálatáról, az eredményekről és a fatelepítésekkel kapcsolatos javaslatokról Magyar Donátot, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aerobiológusát kérdeztük.

A legrosszabb lefekvés előtti ételek, amelyek növelik az inzulinrezisztenciát és lassítják az anyagcserét

Vannak bizonyos ételek, amelyeket nem szabad reggel fogyasztani a fogyás érdekében, de sokan nem veszik figyelembe a vacsora hatását, pedig néhány étel lelassítja az anyagcserét és növeli az inzulinrezisztenciát.

Fadoktorok, faápolók

Hazánkban évről évre nő az erdőterület nagysága, és településeink is egyre több fásítást vállalnak, hogy zöldebbé tegyék a lakókörnyezetet. Az egészséges fák árnyékukkal teszik elviselhetővé a nyári meleget, megkötik a járművek által felvert port, tompítják a város zajait, és rengeteg állatnak teremtenek élőhelyet. A város „zöld közművei” így jóval nagyobb értéket képviselnek, mint ahogy azt sokan gondolják.

Új fehérborszőlő-fajta, amely 42 évet várt a tökéletességre - Ismerjük meg az "Aravelle"-t

Bemutatjuk az "Aravelle"-t, egy új fehérborszőlőt, amely 42 éve készül.

Hogyan növelhetjük a terméshozamot 2023-ban?

A magyar gazdaságok teljesítőképessége és hosszútávú jövedelmezősége jelentősen függ a termések hozamának minőségétől és mennyiségétől. A termésátlagok növeléséhez számos tényező járul hozzá, többek között a megfelelő hibridválasztás, a vetésforgó használata, a tőszám és a sortáv megfelelő kiválasztása, a vetésidő meghatározása, a nitrogénveszteségek csökkentése és a tápanyagutánpótlás, valamint az öntözés fontossága.