0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. július 15.

Változtatnának a Területi Monitoring Rendszer működésén

Javaslatcsomagot állított össze a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az egységes kérelmek műholdas ellenőrzéssel érintett Területi Monitoring Rendszer (TMR) működésével kapcsolatban.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendszer számos esetben hibás eredményeket produkál, így a gazdálkodók indokolatlan esetben is meg nem felelésről szóló végzést kapnak a Magyar Államkincstártól.

A NAK bízik abban, hogy a javasolt módosítások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a műholdas ellenőrzés valós segítséget nyújtson a gazdálkodóknak a hibák szankciómentes javításában.
szántóföld
Illusztráció

Az új Közös Agrárpolitika (KAP) életbelépésével megváltozott a kérelmek ellenőrzési rendszere. Az idei évtől megszűnt az előzetes ellenőrzés (EKE) intézménye és az őszi adategyeztetők kiküldése. Ehelyett a Magyar Államkincstártól ún. egyeztető, illetve műholdas ellenőrzéssel érintett Területi Monitoring Rendszer (TMR) végzéseket kapnak a gazdák, illetve a gazdák által meghatalmazott falugazdászok.

A TMR ellenőrzés során a termőföldeken alkalmazott mezőgazdasági tevékenységeket és gyakorlatokat jellemzően a Copernicus Sentinel műholdadatokkal vizsgálják. A mezőgazdaság szempontjából releváns műholdak 5-6 naponta készítenek felvételt egy adott területről.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához (NAK) eljutott gazdálkodói tapasztalatok alapján a műholdak gyakran nem a valóságnak megfelelő adatokat rögzítik, sok esetben előfordul például, hogy a parcellákon ténylegesen termesztett növénykultúra helyett más kultúrát azonosít, vagy, ha a sorközökben gyepesítés van, akkor gyep hasznosításként érzékeli a területet rendszer. Problémaként jelentkezett a nyári betakarítású növény esetében az is, hogy a rendszer még az egységes kérelemben bejelentett főnövényt „keresi”, de már tarló vagy elvetett másodvetés van a táblán.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az Államkincstár által kiküldött (TMR-el érintett) meg nem felelésről szóló végzések jelentős része hibás adatokon alapul.

Azoknak a gazdálkodóknak, akik meg nem felelésről kaptak végzést a MÁK-tól, minél előbb javítaniuk kell azt az Egységes Kérelem adatváltozás felületen. Ha viszont a valóságnak megfelelően nyújtották be a kérelmet, akkor a Mobil Gazda alkalmazás segítségévél fényképet kell készíteniük, mely igazolja, hogy helyesen nyújtották be az igénylést.

Illusztráció

A gyakorlati tapasztalatok alapján az alkalmazás megfelelő működése készülék-, időjárás-, és hálózati lefedettség függő. Általánosságban elmondható, hogy régebbi típusú készülékeken egyáltalán nem vagy nem megfelelően működik, míg felhős, esős időjárás esetén egy megfelelő készülékkel sem sikerül elfogadható fotót készíteni.

A NAK falugazdászai minden esetben a termelők rendelkezésére állnak, segítenek a végzések értelmezésében, a változások bejelentésében és természetesen a Mobil Gazda applikáció használatával kapcsolatos tájékoztatásban is.

A nagy számú panaszra tekintettel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslatcsomagot állított össze, amelynek célja a TMR rendszer hibáinak kiküszöbölése, a TMR-ellenőrzések hatékonyságának javítása. A NAK a javaslatcsomagot eljuttatta az Agrárminisztérium illetékeseihez. Ebben számos pontosítás szerepel, amely az eddig megjelent típushibák kiküszöbölését célozza, emellett fontos szempont lenne, hogy a rendszer a korábban beküldött fényképeket is figyelembe vegye egy adott kultúra ellenőrzése során, az állandó kultúrák – például a gyümölcsültetvények – esetében pedig az idén beküldött fotókat a következő években is elfogadják. Nagy segítség lenne az is, ha a sikertelen fénykép készítésnél a hiba leírásakor azt is jelezné a rendszer, hogy miért sikertelen a fotó elkészítése. A NAK által megfogalmazott javaslatok közt szerepel emellett a MÁK által kiküldött végzések szövegezésének megváltoztatása is.

A NAK bízik benne, hogy a javaslatcsomag segíti a rendszer fejlesztését. Ha ugyanis a rendszer jól működik, akkor valós segítséget nyújt a gazdálkodóknak a kérelmeik javításában, aminek köszönhetően szankciómentesen hozzájuthatnak az őket megillető támogatásokhoz.

Forrás: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Magazin ajánló: