0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 15.

„Tízéves munkám megkoronázása a kitüntetés”

A Gróf Széchényi Imre-díjjal tüntette ki Zsoldos Brigittát, a 73 gazdaszervezetet tömörítő Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének koordinátorát és fő falugazdászát az Agrárminisztérium.
A Kárpát-medence magyar gazdatársadalmának megerősítése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató külhoni civil szervezetek és személyek részére adományozható díjat évente, az államalapítás és államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20. alkalmából adja át a minisztérium. Az évente legfeljebb három főnek adományozható díjat 2021-ben osztották ki először. Idén Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke, Molnár Zsolt, a Verbőci Református Egyházközség vezető lelkipásztora, zsinati jegyző és Zsoldos Brigitta, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége főfalugazdásza kapta az elismerést.

A Gróf Széchényi Imre-díjasok Nagy István agrárminiszterrel

Az átadóünnepségen Nagy István úgy fogalmazott: „Magyarország születésnapja a hálaadásra késztet minket, amelyen meg kell állnunk és hálát kell adnunk az életért és az ételért. Meg kell adnunk a módját annak, hogy az ünnep az ünnep legyen. Ez az alkalom pedig azt a célt is szolgálja, hogy köszönetet mondjunk a gazdatársadalomnak, amiért idén is új kenyér került az asztalra.”

Hozzátette: ebben mindenki munkája egyaránt fontos, mindenki munkájára szükség van, egy nemzet megmaradása ezektől a helytállásoktól függ.

A gazdák is részesei a nemzet határokon átívelő egyesítésének

Milyen az együttműködés a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége, a magyar Agrárminisztérium és a Kárpát-medence-szerte működő magyar gazdaszervezetek között?

– Nagyon jó az együttműködés. A minisztériummal már több mint tíz éve kiváló a kommunikáció és a szakmai együttműködés. Velük közösen építkezünk a Kárpát-medencei összefogás érdekében. Minden év decemberében van egy Kárpát-medencei Összefogás Fórum, amelyen részt vesznek a térség gazdaszervezeteinek a képviselői és a falugazdászok is. Ennek köszönhetően a határokon át­ívelő szoros barátságok és kiváló szakmai együttműködések alakultak ki. Ez abban nyilvánul meg, hogy részt veszünk egymás rendezvényein, és folyamatos a kapcsolattartás és együttműködés egymás között. Nagyon sikeres és eredményes ez az egymásba kapaszkodás. Ennek köszönhetően mindannyian lélekben is töltekezünk és gazdagabbak leszünk.

23 tonna búzaliszt a rászoruló gyerekeknek

A közelmúltban fejeződött be a Magyarok Kenyere program keretében a gyűjtés a rászoruló gyerekek számára. Itt, a Vajdaságban ezt az akciót a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége szervezte meg.

– A vajdasági gazdák körében nagyon népszerű kezdeményezésről van szó. Több mint tíz éve gyűjtjük az adományokat. Amíg az első évben 400 kilogramm búzát gyűjtöttünk össze, addig idén már nem kevesebb, mint 23 tonna adományt hoztak el hozzánk a Vajdaság egész területéről a gazdák. Egy helyi malommal együttműködve lisztre cseréljük ezt a búzát. Aztán szeptember végén és október folyamán ezt az adományt szétosztjuk a rászoruló gyermekekkel foglalkozó intézmények között. Itt, a Vajdaságban 30 ilyen szervezet részesül a széleskörű segítőkészség eredményeként összegyűlt adományokból. Ebben vannak sérült gyerekekkel foglalkozó intézmények, kollégiumok, lurkóházak és napközik is. És ez a kezdeményezés nagyon jó érzéssel tölti el az adományozókat és a haszonélvezőket, de a szervezőket is. Lelkesítő végigcsinálni ezt az akciót. Látni kell a gyerekek arcán megnyilvánuló mosolyt, amikor megjelenünk náluk a liszttel. Innen ered a szlogenünk is, hogy „A gyermek mosolya többet ér minden pénznél”. Ez mindent elmond a történetről.

Amit teszünk, az a munkán túl hivatás

Ezek után talán felesleges a kérdés, hogy nem érzi terhesnek az emberekkel való együttműködést? Ahogy mondják, ahányan vagyunk, annyifélék vagyunk.

– Nagyon szeretem azt, amit csinálok. A lelkesedésemet és a kitartásomat erősíti, hogy a munkatársaim és a falugazdászok is ugyanígy élik meg a tevékenységünket. Folyamatosan érzem a támogatásukat és a kitartásukat. A munkán túl ők is hivatásként élik meg ezt a tevékenységet, amit köszönök Nekik.

„Azon nemzet, mely a földet kiadja kezéből, megszűnik nemzet lenni”. Az idézet gróf Széchényi Imrétől származik, aki a XIX. század második felében a magyar agrármozgalmak egyik legtevékenyebb tagja volt. Miként éli meg, hogy az Agrár­minisztérium idén önnek is odaítélte a gróf Széchényi Imréről elnevezett díjat?

– Tízéves munkám megkoronázásaként élem meg a kitüntetést. Ez azt jelenti, hogy jó az, amit csinálok, és jó úton haladok. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik hittek és hisznek bennem, hogy a jövőben is olyasmit teremthetünk, ami a gazdák boldogulását szolgálja majd itt a Vajdaságban. Mert ezért csináljuk, és ez a lényeg. A lelkesedés és a kitartás az meg még plusz, jó, hogyha van.

Gratulálok az elismeréshez, és erőt, egészséget kívánok ezen az úton!

Az Agrárminisztérium kapcsolatrendszerében lévő külhoni magyar gazdák programjairól a www.hatartalangazda.kormany.hu honlap tájékoztat.
Forrás: Magyar Mezőgazdaság

Szaklap, amelyben a cikk megjelent: