0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 25.

2024-ben ismét MEZŐFALVA TOVÁBBKÉPZÉSI PONT – ahol élmény a tanulás

Az idei NAK Szántóföldi Napok központi témája az alkalmazkodás, hagyományos tartalmi elemei pedig a számtalan területen bemutatott újdonságok.

Egy új céllal mindig együtt jár az odavezető út meghatározása, aminek teljesítéséhez többségében új tudásra, képességekre, eszközökre van szükség. Ahhoz, hogy a kitűzött feladatot sikerrel oldják meg, a mezőgazdasági szakembereknek az előbb felsorolt elemeket meg kell szerezniük. Ebben kíván segítséget nyújtani a Mezőfalva Továbbképzési Pont konzorciuma. Az idén már öt állomásosra bővült helyszínen a szakemberek gyakorlati példákon keresztül, „kézzel fogható”, konkrét bemutató anyagokat felhasználva adják át azokat az ismereteket, amelyek a gazdálkodók munkáját és a modern technológia kínálta lehetőségek kihasználását hatékonyabbá teszik. Emellett ismét lehetőség nyílik hosszabb szakmai konzultációra, hogy egy-egy problémakört a látogatók kérdéseik alapján jobban körbejárhassanak!

 

A Mezőfalva Továbbképzési Pont állomásai és tematikája:

 1. TALAJTAN – Dr. Dobos Endre egyetemi tanár (Miskolci Egyetem), elnök (Magyar Talajtani Társaság)
  • Egy termőhely, egy tábla értékelésének, a helyi termelési lehetőségeknek az alapja a TALAJ. Bemutatásának legszemléletesebb eszköze a talajszelvény. A Mezőfalván feltárt szelvény és földrajzi környezetének leírásával, a talaj megfelelő működését jellemző folyamatok és összefüggések bemutatásával, illetve a növénytermesztés aktuális problémáinak (pl. szervesanyag-gazdálkodás, aszály, talajdegradáció) természetföldrajzi megvilágításban való értelmezésével bátorítjuk, buzdítjuk a gazdálkodókat abban, hogy a gyakorlat szempontjából tanulják újra a talajtant, és így legyen minden, a termőtalajjal kapcsolatban hozott jövőbeli döntésük megalapozott és okszerű.
 2. TALAJÉLETTAN – Szabó István talajtani szakmérnök (MTT Talajbiológiai Szakosztály)
  • A talajszelvényben helyszíni szemléltetéssel szeretnénk felhívni a figyelmet a talajélet fontosságára és a talajtermékenységben betöltött szerepére. Szó lesz a talajról, mint élettérről és „munkahelyről”, a talaj biológiai minőségének javításáról, az élő gyökerek hármas szerepéről (növényélettani, talajélettani és talajvédelmi), illetve a felelős és fenntartható szervesanyag-gazdálkodás szakmai alapjairól.
 3. TALAJMŰVELÉS – Dr. Percze Attila egyetemi docens (Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem)
  • A termőhelyi adottságokhoz alkalmazkodó talajművelés a sikeres növénytermesztés egyik pillére. A bemutató során az egyes talajművelési eljárások talajállapotra, és környezetre gyakorolt hatását állítjuk fókuszba, de szeretnénk felhívni a figyelmet a forgatásos és forgatás nélküli alapművelések előnyeire, hátrányaira, és alkalmazásuk korlátaira is. Szó lesz továbbá a talajok szervesanyag-gazdálkodásának jelentőségéről és arról, hogyan alkalmazkodjunk a talajműveléssel a klímaváltozás okozta kihívásokhoz.
 4. NÖVÉNYEGÉSZSÉG – Pro-Feed Kft. Növényegészség Üzletág munkatársai
  • A növények működését a növényélettan tudománya írja le. A növények megfelelő működése a termésbiztonság, és egyúttal a növénytermesztés jövedelmezőségének alapja. Ezen az állomáson megismerkednek a látogatók a terméselemek fogalmával, a gazdasági növények fejlődési szakaszaival, a termés-differenciálódás időpontjával és feltételeivel, a növényegészség szakmai alapjaival. Bemutatjuk a növényegészség ápolására használható növénykondicionáló készítmények hatásmódjait és csoportosítását, és tanácsot adunk azok észszerű felhasználásához. Minden érdeklődőt várunk, aki kíváncsi arra, hogyan reagálnak a növények a klímaváltozásra (pl. fagy, aszály), hogyan alkalmazkodnak „ők” a megváltozott feltételekhez, és milyen eszközeik vannak ezeknek a káros környezeti hatásoknak a kivédésére.
 5. NÖVÉNYÉLETTAN, STRESSZ ÉLETTAN – Dr. Parádi István ügyvezető igazgató (ExperiPlant Kft.), egyetemi adjunktus (ELTE TTK Biológiai Intézet Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék) és Félegyházi Fruzsina PhD hallgató (ELTE TTK Biológiai Intézet Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék), ügyvezető (Talajtérkép Kft.)
  • Állomásunkon olyan ismereteket mutatunk be, amelyek a különböző stresszhatásokra és kezelésekre adott növényi válaszok értelmezésében segítenek. Fontosnak tartjuk, hogy a gazdálkodók és döntéshozók ismerjék a növények növekedését, fejlődését és anyagcseréjét szabályozó legfontosabb folyamatokat, mert ez a tudás gyorsabb és pontosabb döntésekhez és a kezelések és művelési folyamatok sikeresebb kiválasztásához járulhat hozzá. Célunk, hogy élményszerűen közel hozzuk a növénybiológiát a látogatókhoz.

Látogasson meg minket a Mezőfalva Továbbképzési Ponton, és SZAKMÁZZUNK EGYÜTT A TALAJ-NÖVÉNY RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL!

Médiatámogatóink: Agro Napló, Digitális Agrárakadémia, Magyar Mezőgazdaság, HEKTÁR podcast

(x)

Forrás: Pro-Feed Kft.