0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. március 4.

Internetes fogódzó

Egyes uniós támogatások feltétele több - évek óta hatályos jogszabályban lefektetett - környezetvédelmi, állat-egészségügyi, állatjóléti és élelmiszer-higiéniai előírás maradéktalan betartása, ezért tekinthető a kölcsönös megfeleltetési (KM) rendszer...

Az önálló weboldal statisztikája hónapról hónapra javult a látogatók és a megtekintett oldalak számát illetően egyaránt. Júliusban például az előző havi érdeklődőkhöz viszonyítva 10 százalékkal nőtt a látogatók száma, az oldalletöltések száma pedig 3240-ről 4834-re emelkedett. Messze legtöbben a böngésző kereső segítségével jutnak a kölcsönös megfelelés weblapjára, de viszonylag sokan az agrárkamara honlapjáról, vagy közvetlenül érik el az oldalt. További érdekesség, hogy a szakminisztériumi, hatósági portálhoz hasonló nagyságrendben kattintanak át a Magyar Mezőgazdaság honlapjáról is.

Az internetes oldal nagy értéke, hogy közérthetően, lerövidítve tartalmazza a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó jogszabályokat, közleményeket, időszerű felhívásokat, és gyakorlati tanácsok, segédletek, valamint a tipikus hibák ismertetése is könnyíti az előírások betartását. Legalább ekkora segítség, hogy a gazdálkodók fel is tehetik és továbbíthatják kérdéseiket, melyekre a legszakavatottabbaktól kapnak egyértelmű, érthető, megalapozott szakmai állásfoglalásokat.

A következő kérdésekből jól látható, hogy a gazdálkodók egyebek között gyakorlati gondokra keresik a megoldást.

* Ha három egymást követő évben kukoricát termesztek és a negyedik évben silókukoricát, akkor az vetésváltásnak minősül?

– Az 50/2008. (IV. 24.) FVM-rendelet 1. melléklete szerint a vetésváltás szabályainak betartása során egymás után legfeljebb három évig termeszthető a kukorica. A jogszabály a növényt nevesíti, annak minden egyéb variánsát beleértve (tehát csemegekukorica, silókukorica, pattogatnivaló kukorica). A cél ugyanis a növény- és talajvédelmi kötelezettségek betartatása. Ez esetben tehát nem az egységes kérelemben szereplő „KÓD” az irányadó.

Az is előfordul, hogy az előírások közötti összefüggésekre kérdeznek rá.

* Ökológiai gyep célprogramban van gazdaságunk néhány gyepterülete, a többi részét azonban nem vittük be az AKG-ba. A gyepen belül kaszáló és legelő hasznosítási irányú egyaránt van, egyik sem Natura 2000-es. Vonatkozik-e rájuk (AKG-s és nem AKG-s), hogy a kaszálás tervezett időpontját be kell jelenteni a nemzeti parknál? Kötelező-e a madárbarát kaszálási módot alkalmazni, vadriasztó láncot használni?

– A 61/2009. (V. 14.) FVM-rendelet szerint az Önök ökológiai célprogramban szereplő területein nem kötelező bejelenteni a kaszálás tervezett időpontját, a madárbarát kaszálási mód, valamint a vadriasztó lánc használata sem előírás. Az EMVA AKG keretében ez kifejezetten csak a zonális célprogramokon belül a magas természeti értékű területeken meghirdetett gyepes célprogramokra érvényes. Ha gyepük nem tartozik Natura 2000 területek közé, úgy szintén nem követelmény az említettek betartása a 269/2007. (X. 18.) Kormányrendeletben rögzítettek szerint.

A gazdálkodók a bürokrácia berkeiben való eligazodásban ugyancsak támaszkodhatnak a honlapot üzemeltető szakemberek segítségére.

* Hogyan kérhetem meg az ENAR rendszerhez a felhasználó levelet és a jelszót?

– A kölcsönös megfeleltetés weboldaról is elérhető www.enar.hu portál TIR menüpontjának általános ismertetője szerint a hatósági felhasználókon kívül, az adatok megszerzéséhez jogosultságot kaphatnak a Tenyészet Információs Rendszerben regisztrált állattartók és a megyei kapcsolattartó állatorvosok, vagy az általuk felhatalmazott személyek. A nem hatósági felhasználók pedig a 2961 Jogosultság igénylő lap kitöltésével szerezhetnek arra jogosultságot.

A www.kolcsonosmegfeleltetes.eu honlap mindig naprakész, így a HMKÁ módosításai (kunhalom, gémeskút, öntözés jogszerű alkalmazása) már olvashatók rajta, ahogyan az EMVA AKG támogatottakra vonatkozó tápanyag-gazdálkodási és növényvédelmi minimumkövetelmények is.

Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat

Emlékeztető

Már megkezdhető a zöldugar feltörése a növények talajba forgatásával, és az első kaszálás a gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési célprogramban a kijelölt teljes gyepterület legföljebb felén. A gyümölcsök érésekor kell mintát venni például a szőlő és szeder esetében a levélanalízis elvégeztetéséhez, a bővített talajvizsgálathoz pedig augusztus végéig juttathatók el a minták a laboratóriumokba.

A szántóföldi túzok és kékvércse célprogramban a munkavégzés csak napkeltétől napnyugtáig megengedett. A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem a 2010/2011. gazdálkodási évre vonatkozóan, kizárólag postai úton nyújtható be, az illetékes MVH kirendeltségekhez. Augusztus végéig pontosítható a gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelem, de kizárólag elektronikus benyújtással. A szántóföldi vadlúd és daruvédelmi célprogramban szeptember 30. az AKG öt évében egyszer kötelező lucerna felülvetésének határideje.

Forrás: