0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 24.

Elismert szakemberek

A Környezetvédelmi Világnap és a Pedagógus Nap alkalmából az oktatásban és a környezetvédelemben dolgozókat tüntették ki a Vidékfejlesztési Minisztériumban. Fazekas Sándor miniszter köszöntőjében kiemelte, hogy a természeti értékek megóvása és fennta...

Az ünnepségen Fazekas Sándor, Poprády Géza közigazgatási államtitkár és Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár adták át a kitüntetéseket.

A Pedagógusnap alkalmából Fazekas Sándor Nagyváthy János-díjat adományozott dr. Csák Csilla egyetemi docensnek, a Miskolci Egyetem intézeti tanszékvezetőjének a környezetügy területén végzett több évtizedes értékes tudományos és oktatói munkájáért; dr. Lakatos Gyulának, a Debreceni Egyetem nyugalmazott egyetemi docensének a hidrobiológia, az alkalmazott ökológia és a fenntartható fejlődés területén végzett szakmai, tudományos és oktatói munkájáért; dr. Tóth Józsefnek, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensének, a hazai agrárfelsőoktatás- és kutatás területén végzett kiemelkedő munkájáért és dr. Tőzsér János egyetemi tanárnak, a Szent István Egyetem rektorának, az állattenyésztés, különösen a szarvasmarhatenyésztés témakörben a graduális és posztgraduális képzés, valamint a gyakorlati oktatás területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai és kutatási tevékenysége elismeréseként.

A vidékfejlesztési miniszter Tessedik Sámuel-díjat adott Auer Gyulának, a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium dísznövénytelep-vezetőjének a jövő kertésznemzedékeinek nevelése terén végzett közel négy évtizedes lelkiismeretes munkája elismeréseként; Budai Ferencnek, a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának a mezőgazdasági képzésben végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, az agrárvállalkozások működését segítő tevékenységéért; Őzse Máriának, a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóhelyettesének négy évtizedes kiemelkedő színvonalú oktatónevelő munkája elismeréseként; Taskovics Tibornak, a Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium felnőttképzési vezetőjének a gazdálkodó iskola kialakítása során és a felnőttképzés területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként; Varga Péternek, a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola mérnöktanárának a több mint három évtizeden át a szakképzés fejlődését szolgáló példaértékű munkája elismeréseként; Weiszenburger Józsefnének, a Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium felnőttképzési vezetőjének, az agrárszakképzés és felnőttképzés terén végzett több mint két évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként.

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából a vidékfejlesztési miniszter Környezetünkért Díjat adományozott Agócs Józsefnek, a Nyugat-magyarországi Egyetem nyugalmazott egyetemi adjunktusának, az örvény-rendszerelmélet alapjainak lefektetése, valamint az erdő, mint önszervezett élőlény együttes éltetéséhez szükséges két legfontosabb alaptétel megfogalmazásáért; László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettesnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztálya munkatársának, a hulladékgazdálkodási területen végzett kiemelkedő szakmai munkájáért; dr. Makai Martina főosztályvezetőnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztálya munkatársának, a környezetvédelem területén a hazai és uniós fejlesztéspolitika, a környezettechnológia és a hulladékgazdálkodás megújítása területén végzett kiemelkedő munkájáért; dr. Mikó Jánosnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztálya közigazgatási főtanácsadójának, a környezetvédelem vízügyi átszervezésének jogi előkészítése és lebonyolítása során végzett magas színvonalú tevékenységéért; Pap Gyula Imrének, a Szféra-Tisza Kft. ügyvezetőjének, a környezetvédelmi és vízügyi fejlesztések megalapozását szolgáló közel két évtizedes szakmai munkája elismeréseként, különös tekintettel a Tisza-tó kiemelt Nemzeti Program megvalósítását elősegítő tevékenységére, valamint dr. Szőgyényi-Kovács Szabolcsnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Hulladékgazdálkodási Osztálya közigazgatási tanácsadójának, a hulladékgazdálkodás szabályozása területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.

Zöld Toll Díjban részesült Csávás Sándor, az MTI újságírója, az agrár- és környezetvédelmi hírekről szóló gyors és hiteles tudósításaiért; Lévai András, az MTVA kiemelt szerkesztője, az agrár- és környezetvédelmi témájú, a Kossuth Rádió Hajnaltáj és a Duna TV Gazdakör című műsoraiban közzétett hiteles tudósításaiért, valamint Vass Krisztián újságíró, a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársa, a nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelent tudósításaiért, a Földet a gazdáknak program népszerűsítését szolgáló kiemelkedő újságírói munkájáért.

Fazekas Sándor Környezetünkért Emlékplakettet adományozott Bernáthné Szabó Gabriellának, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség osztályvezetőjének, a természet- és környezetvédelem összehangolását szolgáló kiemelkedő hatósági munkájáért; Csiffáry Nórának, a Nemzeti Környezetügyi Intézet referensének, a hulladékgazdálkodási és környezeti szemléletformálási területen végzett magas színvonalú munkájáért; Csoma Enikőnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéskoordinációs Osztálya szakmai főtanácsadójának, a környezeti fejlesztéspolitika kidolgozása, végrehajtása területén végzett munkája elismeréseként; dr. Hollósy Miklósnak, a Nemzeti Környezetügyi Intézet szakértőjének,a hulladékgazdálkodási és kármentesítési területen végzett magas színvonalú szakmai munkájáért; dr. Jánossy Lászlónak, a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-Duna-völgyi Kirendeltsége menedzserének, a környezetvédelem, a természetvédelem és a madárvédelem területén végzett kiemelkedő munkájáért, több nemzedék természet- és környezettudatos nevelése érdekében kifejtett tevékenységéért; Ménesné Óvári Judit Nemzeti Környezetügyi Intézet Tiszántúli Kirendeltsége vezetőjének, a környezetvédelem terén végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként; dr. Solti Gábor nyugalmazott geológusnak, a Sárközy Péter Alapítvány a Biokulturáért elnökének, a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége elnökének a környezetvédelmet is szolgáló tudományos munkássága, szakmai tevékenysége elismeréseként; Székelyné Diskai Zsuzsannának, a Déldunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Mérőközpontja minőségirányítási vezetőjének a környezetügyi területen hosszú időn át végzett magas szintű szakmai munkájáért; Szűcsné Leányvári Editnek, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség gazdasági vezetőjének, a hosszú időn át végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként és Verébné Hrotkó Juditnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetmegőrzési Főosztálya vezető tanácsosának a svájci-magyar együttműködés keretében megvalósuló hazai légszennyezettség mérőhálózat és laboratóriumi háttere megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő munkájáért.

A vidékfejlesztési miniszter korábban adományozott Pro Natura Emlékplakettet adott át Balczó Bertalannak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya főosztályvezető-helyettesének, a természetvédelem és a mezőgazdálkodás összehangolása, az agrár-vagyonkezelési tevékenység és a földhaszonbérleti pályáztatások koordinációja területén elért eredményeiért.

Forrás: