0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 15.

A kukoricát vitték

Ismét nőtt a termények fronthavi jegyzése a chicagói árutőzsdén (CME/CBOT), a búzáé tonnánként 9, a kukori­cáé 6 dollárral. A párizsi áru­tőzsdén (MATIF) 8 euró/tonna növekedés könyvelhető el a búza és 2 euró/tonna a kukori­ca esetében ugyanekkor....

A Budapesti Értéktőzsde árupi­aci szekciójában jelentősen nőtt a kukorica forgalma no ­vember 20. és 27. között. Az egy héttel korábban regiszt­rálthoz képest csaknem ötszö­rös mennyiséget (118 kontrak­tus) vásároltak. A repcemag­gal (10) napraforgómaggal (2) és takarmányárpával (1) együtt 131 ügylet született.
A decemberi szállítású mal­mi búza jegyzése nem mozdult, ellenben a márciusi határidőre már 52 ezer forintért (+ 1000 forint) köthették le a vevők a terményt. A takarmánybúza valamennyi lejáratra vonatko­zóan tonnánként 45 ezer forin­tért volt elérhető a BÉT­-en. A takarmánykukorica különböző szállítási határidőkre szóló jegy­zése csak kissé módosult (39,5–41,7 ezer forint/tonna). A takar­mányárpa decemberi jegyzése a tonnánkénti 41 ezer forintos szinten maradt, de november 24­-től már a márciusi határidő­re is szerződhető, tonnánként 45 ezer forintos áron.
Százezer forint fölé emelkedett a napra­forgómag decemberi jegyzése a megfigyelt napokban (+3 ezer forint), miközben a márciu­si szállítású termény 103 ezer forintra drágult. Az idei termé­sű (márciusi határidő) repce­magot tonnánként 101, a 2015. évit (augusztusi határidő) 96 ezer forinton jegyezték novem­ber 27-­én.

Forrás: