0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. március 3.

Hagymakivonat, mint növényvédő szer

Az Európai Bizottság jóváhagyta a hagymakivonat úgynevezett egyszerű anyagként való felhasználását. Ezek az anyagok egy európai uniós értékelésen mennek keresztül, a növényvédő szereknél szükséges engedélyezési eljárásra nincs szükség a felhasználásukhoz. Ezzel a hagymakivonat egyebek között a napraforgóolaj, a szódabikarbóna és a sör társaságába csatlakozik a jóváhagyott egyszerű anyagok közé.

Ahogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztató anyagában olvasható, ezek az egyszerű anyagok

jelenleg élelmiszerként vagy gyógyhatású anyagként vannak forgalomban, de bizonyíthatóan van növényvédelmi hatásuk,

és a megadott felhasználási körülmények között a környezetre, illetve az emberi egészségre nem jelentenek kockázatot. Egy európai uniós értékelésen mennek keresztül, mely alapján a tagállamok szavaznak arról, hogy az egyszerű anyag kategóriában jóváhagyhatók-e növényvédő hatású anyagként. Az ilyen anyagok jóváhagyása határozatlan idejű és sem forgalmazásuk, sem felhasználásuk nem igényli a növényvédő szereknél szükséges engedélyezési eljárás lefolytatását.

Január végén jelent meg a Bizottság (EU) 2021/81 végrehajtási rendelete

az Allium cepa L. hagymakivonat egyszerű anyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról.

Ahogy a rendelet szövegében olvasható, 2018. szeptember 4-én a l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation Biologique (ITAB) nyújtott be kérelmet a Bizottsághoz az Allium cepa L. hagymakivonat egyszerű anyagként történő jóváhagyására vonatkozóan. A Bizottság tudományos segítségnyújtásra kérte fel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, amely 2019. december 12-én a Bizottság elé terjesztette technikai jelentését az Allium cepa L. hagymakivonatról.

A Bizottság 2020. május 18-án ismertette a vizsgálati jelentést és a rendelet tervezetét a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságával.

A kérelmező által benyújtott információk alátámasztják, hogy az Allium cepa L. hagymakivonat megfelel a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 2. cikkében szereplő meghatározás szerinti, élelmiszerekre vonatkozó kritériumoknak. Ezenfelül döntően nem növényvédelmi célokra használják, de a kivonat hasznos lehet növényvédő szerként az ezt az anyagot tartalmazó termékekben. Következésképpen egyszerű anyagnak tekintendő.

Még annyi kitételt tartalmaz a rendelet, hogy

a kivonatok elkészítéséhez használt hagymagumóknak élelmiszer minőségűnek kell lenniük,

és meg kell felelniük a WHO kiválasztott gyógynövényekre vonatkozó monográfiáiban a Bulbus Allii Cepae-re vonatkozó követelményeknek.

Forrás: magyarmezogazdasag.hu