0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2023. szeptember 27.

A beporzók és méhek jelentősége

A mezőgazdaság számára nélkülözhetetlen rovarfajok sokféleségének és egyedszámának csökkenése egyre nagyobb gondot okoz világviszonylatban. A beporzás mint ökoszisztéma- szolgáltatás mezőgazdaságra gyakorolt hatásának mértéke vitatott téma a szakemberek körében.

Nemzetközi és hazai viszonylatban is megállapítható, hogy a legfontosabb haszonnövények nem állati beporzásúak, azonban a változatos, egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás szempontjából számos terményre károsan hat mind a vadon élő, mind a háziasított beporzók megritkulása.

A világ jelenleg beporzási válsággal küzd, amelynek többnyire terméscsökkenés és minőségromlás a következménye a mezőgazdasági termények és a vadnövények esetében is.

A méhek napja

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) kezdeményezésére 1994-től április 30-án ünnepeljük Magyarországon a méhek napját, mivel ez idő tájt teljesedik ki az élet a kaptárban.

Az elmúlt három évtizedben számos kutatás foglalkozott a vadon élő és a háziasított méhek állománycsökkenésének okaival. A szakirodalomban nagy az egyetértés abban, hogy egyszerre több (ismert és ismeretlen) tényező is szerepet játszik a méhállományok általános egészségi állapotának romlásában és a méhpusztulások növekedésében. A legjelentősebb hatások a mezőgazdaság intenzitásának növekedésére, az iparszerű mezőgazdasági módszerek alkalmazására, a monokultúrás növénytermesztés terjedésére és így a biodiverzitás csökkenésére (pl. a vadvirágok változatosságának hiánya), valamint a méheket károsító parazitákra és betegségekre vezethetők vissza. Az említett hatások következtében a beporzók egy része elveszítette az élőhelyét vagy kisebb területekre szorultak az állományok, így növekedett a méhsűrűség. A rendelkezésükre álló táplálékforrások mennyisége és minősége is jelentősen megváltozott, mely tényezők együttesen komoly egészségügyi kockázatokat hordozhatnak.

Az éghajlatváltozás is nagymértékben hozzájárul a növény- és állatvilág élőhelyének változásához. Bár a klímaváltozás beporzókra gyakorolt hatásairól eltérő a szakemberek véleménye, az egyre szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb időjárás, csapadékeloszlás és hőmérséklet érzékelhetően befolyásolja a mezőgazdasági hozamokat.

A túlzott, illetve nem szakszerű trágya- és növényvédőszer-használat szintén árt a beporzóknak, mivel következtében csökken a mezőgazdaság számára jelentéktelen növények sokfélesége és egyedszáma (csökken a méhek számára elérhető táplálék), továbbá az olyan nem kártékony élőlények is elhullnak, mint a beporzók. A mézelő méhek egészségére hosszú távon is hatással vannak a vegyszerek, jellemzően csökken a rovarok ellenálló képessége a vírusokkal és kórokozókkal szemben, fogékonyabbá válnak az élősködőkre és a fertőzésekre. Az elmúlt években jelentős károkat okoztak a paraziták (pl. atkák), a kórokozók és a különböző betegségek, valamint a kaptárelhagyás (kolónia-összeomlás) is egyre gyakoribb jelenség. A vándoroltatás idején a virágzást érintő területeken megnövekedő méhsűrűség, illetve az irányított beporzó tevékenység is veszélyeket rejt magában, hozzájárulhat számos betegség, élősködő és kártevő terjedéséhez.

Fontos megemlíteni, hogy világszerte gondot okoznak az idegenhonos fajok is, mert megjelenésükkel kiszorítják természetes élőhelyükről az ős­honosakat. A legjelentősebb hatásokat az ábra mutatja be összefoglaló jelleggel.

 

Az érdeklődők figyelmébe szeretnénk ajánlani a Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretein belül az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) által készített Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoringvizsgálat legfrissebb eredményeit (www.omme.hu/kornyezetterhelesi-monitoring-vizsgalat-2020-2021), ami bővebb betekintést nyújt az aktuális méhegészségügyi kérdésekbe.

Dr. Illés Bálint Csaba
egyetemi tanár,
Neumann János Egyetem

Dr. Oravecz Titanilla
adjunktus,
Budapesti Gazdasági Egyetem

Mucha László
doktorandusz,
MATE Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola

Forrás: Kertészet és Szőlészet