0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. február 22.

Óvatosságra int a „zöld” agrárátállással kapcsolatban az Agrárkamara

Az Európai Parlament elfogadta az európai élelmezésbiztonság, mezőgazdaság hosszú távú ellenállóképességéről szóló, azt szakmai alapokon megközelítő jelentést. Az agrárium szereplőinek érdekeit képviselő COPA-COGECA ernyőszervezet, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara üdvözli ezt.

Továbbá határozottan kéri a képviselőket, hogy az – Európai Bizottság által erőltetett – Európai Zöld Megállapodás és a Termőföldtől az Asztalig stratégiák kapcsán is ezen, a valós viszonyokat tartalmazó, elfogadott jelentés alapján, ne a sötétzöld álmok mentén szavazzanak.

A napokban nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament az „Élelmezésbiztonság és az európai mezőgazdaság hosszú távú ellenálló képessége” című jelentést.

Ez az átfogó, a közelmúlt egészségügyi, geopolitikai és környezeti válságaiból is levont tanulságokon alapuló dokumentum meghatározza az EP mezőgazdasági kérdésekkel kapcsolatos álláspontját. A jelentést a COPA-COGECA (Mezőgazdasági Szakmai Szervezetek Bizottsága – Mezőgazdasági Szövetkezetek Általános Szövetsége), az európai agrárium szereplőit tömörítő szervezet maximálisan támogatja, az világos, pragmatikus és innovatív jövőképet fogalmaz meg. A COPA-COGECA, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is határozottan kéri az EP-t, hogy a mezőgazdasággal kapcsolatos kérdésekről szóló közelgő szavazások során legyen következetes és az elfogadott jelentéshez hűen szavazzon.

A jelentés az európai gazdatársadalom előtt álló összes alapvető problémával foglalkozik, továbbá olyan előremutató politikai kezdeményezéseket mutat be, amelyek nem szerepelnek az Európai Bizottság agráriummal kapcsolatos stratégiáiban. Ilyen az elöregedő agrárium generációs megújulására helyezett hangsúly, az agrárinnováció, az új termesztési technikák, a műtrágyákkal és az öntözéssel kapcsolatos stratégia, a fehérjeterv és az állattenyésztés szerepének kérdései.

A jelentés a „zöld” agrárátállással kapcsolatos ambíciók koherenciáját is taglalja, tekintettel arra, hogy a jelenlegi költségvetési keretek között nem biztosítható a – hatástanulmányokkal nem is megalapozott – mezőgazdasági Green Deal finanszírozása, fenntarthatósága sem.

Foglalkozik továbbá a Green Deal és az Európai Unió kereskedelempolitikájának összhangba hozásával is, amire a két stratégia nem fordít kellő figyelmet. A jelentés rámutat és kiegészíti a Zöld Megállapodás hiányosságait, és a megvalósíthatatlan sötétzöld álmoknál értelmesebb és fenntarthatóbb keretet javasol az európai mezőgazdasági ágazat számára.

Az EP képviselőinek a jelentésben szereplő logikus érvekhez hűnek kellene maradniuk akkor is, amikor az Európai Bizottság olyan javaslatokat próbál keresztülvinni – mint például a növényvédő szerek, műtrágyák használatának radikális korlátozása –, amelyek ellehetetlenítenék a mezőgazdasági termelőket.

Forrás: NAK sajtóközlemény