0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. április 13.

Kimagasló eredmények a bábolnai kísérleti parcellákon

2023-ban a bábolnai kukorica- és cirok fajtabemutatók parcelláin kimagasló eredmények születtek.
A kukorica kísérleti parcella drónos permetezési bemutató helyszíne is volt
fotó: mmg archív

A Bábolnai Gazdanapokra elvetett cirkot viszonylag időben, október 26-án, a kukorica fajtabemutató sorát azonban csak a tervezettnél később, november utolsó napjaiban sikerült betakarítani. Ennek oka elsősorban az állandó esős időjárás, és az őszi búza vetésének prioritása volt. A fajtabemutatók szakmai felügyelőjének tájékoztatása szerint mindkét növényfajban kimagasló eredmények születtek.

Dr. Kiss Erzsébet a Bábolnai Gazdanapokon
– A bemutatóparcellákon kaptuk az idei év rekorderedményét, az egyik bemutatott hibrid ugyanis 17 t/ha feletti termést produkált. Ilyen az IKR Agrár ez évi 10 kísérletének egyikében sem fordult elő! – mondta el dr. Kiss Erzsébet, az IKR Agrár Kft. kísérleti tanácsadója, a BGN fajtabemutatók szakmai felügyelője hozzátéve, hogy a cirok  bemutatóban is előfordultak 10 tonna közeli eredmények.

A kukorica fajtakísérlet eredményei

Kukorica kísérleti parcella
fotó: mmg archív

A kukorica fajtakísérlet agrotechnikai adatai: jó tápanyagellátottság, szántásos talajelőkészítés, kukorica elővetemény, 2023. május 10-ei vetés Mater Mac vetőgéppel, 5 cm mélységben, 73000/hektár tőszámmal. A talajfertőtlenítés a Force1,5G 12kg/ha dózisával a vetéssel egymenetben történt. A gyomirtást elsőként Successor TX + Diniro készítményekkel 2 l/ha+ 0,5 kg/ha dózisban, korai postkezelésben végezték,  majd a vegyszeres gyomirtásra még egy sorközkultivátorral  is ráerősítettek. Június 29-én kaptak a kísérleti parcellák kártevők elleni kezelést  a Coragen20SC 0,15 l/ha dózisával, együtt az ugyancsak  FMC által ajánlott Rhizomagic 2 l/ha dózisú kondicionálóval. A virágzást megelőzően  FitoHorm lombtrágyát kijuttattak ki 3,8 l/ha hektár dózisban.

A csapadékmennyiség több száraz év után végre elegendő volt, számszarűen 664,5 mm, ami 158,2 relativ % a sokévihez viszonyítva.
Havi csapadékmennyiségek Bábolnák, 2023-ban
kép: mmg

A szakmai felügyelő felhívja a figyelmet arra is, hogy érdemes tanulmányozni a fajtakísérletről készített összefoglaló táblázatokat is.
Az 1. sz. grafikon szerint a termésszint nagyon magas, amit a 13,521 t/ha átlag bizonyít. A legnagyobb termést, 17,260 tonnát a P0450 adta,  míg a legkisebbet, 9,844 tonnát  a 2.  legrövidebb tenyészidejű Sarolta. A betakarításkori szemnedvesség-tartalom viszonylag magas, átlagosan 20,1 %, ami az utolsó 6 hét csapadékos időjárásával magyarázható.  A szemnedvesség értékek között a legnagyobb különbség  az LG31.330 18,3 % minimum,  és a Karina 22,7% maximum értéke között 4,4 %.

Kukorica hibridek termés szerinti rangsora és a szemnedvességek a 2023. évi bábolnai fajtakísérletben
fotó: mmg

Még beszédesebb a 2. sz. grafikon, melyen a tenyészidőcsoportokon belüli termésrangsorokat tüntettük fel.

A grafikon bizonyítja, hogy 2023-ban a hosszabb tenyészidejű  hibridek termettek többet. Ezt jelzik a növekvő csoportátlagok, és az érés-csoportok rekordértékei is.

Jól látható, hogy a későiek csoportjában a 17,260 t/ha rekorértéket  követi még 2hibrid  16 tonna , és egy hibrid 15 t/ha felletti termése, de a középérésűek csoportjában is 5 hibrid termett 15 tonna felett.

Kukorica hibridek termésrangsora és szemnedvessége éréscsoportonként a 2023. évi bábolnai fajtakísérletben
fotó: mmg

A 3. sz. grafikon  mutatja a tenyészidő és a termés kapcsolatát. A trendvonalak lefutása  szerint a termések a tenyészidővel emelkedtek a FAO490-es tenyészidőig, majd onnan csökkenő tendenciát vettek fel. Ez magyarázható a viszonylagosan késői vetésidővel,  illetve a tenyészidő utolsó szakaszának  kedvezőtlen ( túl csapadékos) voltával, ami gátolta a legkésőbbiek optimális beérését.

Kukorica hibridek FAO-számban kifejezett tenyészideje és a termések a 2023. évi bábolnai fajtakísérletben
fotó: mmg

A cirok fajtakísérlet eredményei

Cirok kísérleti parcella
fotó: mmg archív

A cirok fajtakísérlet agrotechnikai releváns adatai: A barna erdőtalaj tápanyag-ellátottsága jó, a kísérlet szántásos talajelőkészítéssel zajlott.

A cirok parcellákra kijuttatott műtrágya jellemzői
fotó: mmg

A vetést 2023. május 11-én Mater Mac géppel végezték 3 cm mélységben, 250000/hektáros tőszámmal.

A cirok kísérleti parcekkák növényvédelme
fotó: mmg

A 4. sz. grafikonon a cirokhibridek termésszerinti rangsorát és a fehérjetartalmakat tüntettük fel. Az adatok szerint a cirok kísérlet termésszintje magas, erről a 8,156 t/ha termésátlag tanúskodik. A maximális és a minimális értékek között (ES Boreas:9,813t/ha,  ill.  Alföld1: 5,855t/ha ) közel 4 tonna a különbség. A 16 hibridből 5 ért el 9 tonna/ha feletti termést, 4 hibrid 8 t felettit, 5 hibrid 7 tonna felettit, és csak 1-1 nem érte el a 7, illetve a 6 tonnát.

A cirok megkülönböztető, és a kukoricához mérten kedvezőbb tulajdonsága a magasabb fehérjetartalom, amit az adatok is bizonyítanak.

A szárazanyagra vetített fehérjetartalom ugyanis magas, átlagosan 13%, ami a 12,1 min. érték ( ES Boreas, Armorik) és a 14,1% maximális érték (GK Emese) között alakult ki.

Cirok hibridek termésrangsora és a fehérjetartalmak a 2023. évi bábolnai fajtakísérletben
fotó: mmg

Az 5. sz. grafikonon a cirokhibridek fehérjetartalom szerinti rangsorát mutatjuk be. Jól látszik, hogy a legmagasabb fehérjetartalmat  a GK Emese , a GK Erzsébet, az RGT Icebergg valamint a KSH 90G32W esetében mértük. Általában jól érvényesül a fehérjetartalom és a termés közötti ellentétes irányú kapcsolat.

Cirok hibridek fehérjetartalom szerinti rangsora és a termések a 2023. évi bábolnai fajtakísérletben
fotó: mmg

A 6. sz. grafikon a fehérjetermés alapján felállított rangsort láthatjuk. A grafikon mutatja a  fehérjetermés és a termés szoros pozitív kapcsolatát  a trendvonalak közel hasonló lefutása okán. A termés szerinti rangsor csak kismértékben változik a fehérjetermés rangsorához viszonyítva, ha a fehérjetartalom gyengébb vagy jobb az átlagosnál, pl.  az ES Boreas  vagy a 319×120 fajtajelölt és az RGT Icebergg esetében.

Cirok hibridek fehérje termés szerinti rangsora és a termések a 2023. évi bábolnai fajtakísérletben
fotó: mmg
– Úgy értékelhetjük,  hogy a 2023-as fajtabemutatók a vetéstől a betakarításig nagyon jó képet mutattak, ami aztán tükröződik a betakarítási eredményekben is. Külön kiemelendő a Bábolnai Gazdanapok során a kísérletben résztvevő cégek aktivitása és igyekezete mert  ilyen színvonalas, kreatív és szép kiállítás talán még sohasem volt, mint idén. Ehhez persze a cirok- és a kukorica bemutatósorokba küldött hibridek értéke is hozzájárult

– hangsúlyozta a fajtakísérletet felügyelő szakember.

Forrás: magyarmezogazdasag.hu

Magazin ajánló: