0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. július 14.

A Földforgalmi törvény változásai (II.)

Folytatjuk összefoglalónkat az agrártárgyú jogszabályok legutóbbi módosításáról, amely a megszokottakhoz hasonlóan ezúttal is változásokat hoz a földforgalmi szabályozásban.

Közös tulajdonú földek használata

Az osztatlan közös tulajdonban álló földek használatában jelentős segítség lehet az úgynevezett használati megosztás (nem tévesztendő össze a közös tulajdon megosztásával). Használati megosztáskor tulajdonképpen arról állapodnak meg a tulajdonostársak, hogy ki melyik részét használhatja a földnek. Ez nem minősül önálló használati jogcímnek (hiszen továbbra is a tulajdonosok használják a területet), de egyértelmű és tisztázott jogalapot teremt a tulajdoni hányadok természetbeni használatára. Nagy előnye, hogy nem szükséges hozzá minden tulajdonostárs hozzájárulása, elegendő a tulajdoni hányadok alapján számított többségi döntés is (több, mint 50 százalék).

Egy gazdálkodó tulajdonostárs számára pedig további távlatokat nyithat a többlethasználati megállapodás lehetősége, melyre a használati rend kialakítása után van lehetőség, és amellyel kifüggesztés, sőt a többi tulajdonostárs jóváhagyása nélkül szerezhetünk többlethasználatot.

A változás is ehhez kapcsolódik 2024-től: a használati rend meghatározása során több tulajdonostárs területe egyben is kijelölhető, ha annak használatát egységesen egy személy részére kívánják átengedni. [2013. évi CCXII. tv. 70. § (2a) bek.]

Így lehet illetékmentesen földet vásárolni

Termőföld vásárlása esetén akkor mentesülünk az illetékfizetés alól, ha legkésőbb egy éven belül birtokba vesszük az ingatlant és megkezdjük rajta a gazdálkodást (ha bérbe van adva a föld, akkor legkésőbb öt éven belül kell birtokba venni). Cserébe viszont vállalni kell, hogy öt évig a termőföld tulajdonjogát nem idegenítjük el és a használatát sem engedjük át másnak. Van azonban olyan eset, amikor a vállalt

5 éves időszakon belül is szankciómentesen átengedhető a föld használata. Ezek:

– ha a föld használatát közeli hozzátartozónak engedjük át, vagy

– ha olyan cégnek engedjük át a használatot, melyben mi magunk vagy közeli hozzátartozónk legalább 25 százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkezik;

– 2024-től pedig egy újabb esetkörrel bővül ez a mentesség: akkor sem esünk el az illetékmentességtől, ha erdőbirtokossági társulatnak engedjük át a föld használatát (olyan társulatnak, amelyben tagok vagyunk).

Fontos tudni, hogy az új rendelkezéseket a 2024. január 1-től kötött szerződések esetében kell alkalmazni. [1990. évi XCIII. tv. 26. § (18) bek. b) pont]

Visszajegyzik-e a 2014 után törölt haszonélvezeteket?

A zsebszerződések felszámolása érdekében 2014-ben Magyarország egy törvénymódosítással megszüntette a „nem közeli hozzátartozók” között szerződéssel alapított haszonélvezeti jogot. Ezt az Európai Bíróság később az uniós jogrenddel ellentétesnek nyilvánította, és kötelezte Magyarországot a 2014 óta törölt haszon­élvezetek visszajegyzésére.

Forrás: Magyar Mezőgazdaság

Szaklap, amelyben a cikk megjelent:

Magazin ajánló: