0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 24.

Szeptember 30-ig igényelhető vissza a tavalyi áfa

Azok a vállalkozások, amelyek visszaigényelnék a 2022-ben külföldön igénybe vett szolgáltatások és az ottani beszerzések utáni megfizetett áfatételeket, idén is szeptember 30-ig tehetik ezt meg – hívta fel a figyelmet a közelgő határidőre a Mazars.

A nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló vállalat hangsúlyozta: jogvesztő határidőről van szó, vagyis a tavaly kifizetett külföldi áfa esetében visszaigénylésre a továbbiakban nem lesz lehetőségük a magyar vállalkozásoknak.

Számos magyar áfaalany vesz igénybe szolgáltatásokat és vásárol termékeket más uniós tagállamokban, miközben ott nem végez adóköteles gazdasági tevékenységet. A magyar vállalkozások ilyen esetben jogszerűen megfizetik az adott országban meghatározott általános forgalmi adót, ezt a magyar áfa bevallásban azonban nem tudják elszámolni. Ezért létezik az Európai Unió tagállamaiban egyablakos rendszerként a külföldi áfa-visszatérítés lehetősége, ami lehetővé teszi a más tagállamban megfizetett áfa összegének a visszatérítését.

A speciális eljárásban

az adóalanyoknak kérelmet kell benyújtaniuk a saját letelepedettségük szerinti adóhatósághoz, és – feltételezve, hogy a külföldi beszerzés a letelepedés országában folytatott, adólevonásra jogosító tevékenységet szolgálja – ahhoz csatolniuk kell a gazdasági tevékenység teljesítését tanúsító számlákat és azok mellékleteit,
Dr. H. Nagy Dániel, a Mazars partnere
Dr. H. Nagy Dániel, a Mazars partnere

így többek között a megrendelői bizonylatot, a teljesítési igazolást, a fuvar- és vámokmányokat is. A kérelem benyújtása csak elektronikus úton lehetséges az úgynevezett ELEKAFA-nyomtatványon, mert a papíralapú kérelmeket az adóhatóság érdemi vizsgálat nélkül, automatikusan elutasítja. Dr. H. Nagy Dániel, a Mazars partnere arra hívta fel a figyelmet a közelgő határidő kapcsán, hogy a kérelmeket a beszerzésekben érintett országok szerint külön-külön kell benyújtani.

„A szeptember 30-i határidő jogvesztő, vagyis a 2022-es külföldi áfatételek ezt követően már nem igényelhetők vissza. A visszatérítés egyablakos rendszere ugyanakkor megkönnyíti a vállalkozások dolgát, hiszen a magyar áfaalanyoknak a magyar adóhatósághoz kell benyújtaniuk a kérelmüket, a NAV pedig ezen kérelmek vonatkozó részeit továbbítja a visszatérítés helye szerinti tagországnak, ahol az elbírálás történik.

Fontos viszont a körültekintés a nyomtatványok kitöltésekor, mivel a 2022-es és esetleg 2023. évi tört időszakra vonatkozó áfa visszatérítéséhez kizárólag a 23ELEKAFA-nyomtatvány legfrissebb verziója használható”

– pontosította a vállalkozások számára fontos tudnivalókat dr. H. Nagy Dániel.

A NAV ugyan azonnal igazolja az adózók felé a kérelmek kézhezvételét, azonban a külföldi hatóságoknak az elbírálásra 4 hónap áll rendelkezésükre, és ebben az időszakban felhívhatják a kérelmezőt hiánypótlásra vagy nyilatkozattételre. Ilyenkor az adózónak a válaszadásra általában 1 hónapja van, emiatt az elbírálási idő meghosszabbítható legfeljebb 8 hónapra. A kérelmek jóváhagyásáról vagy elutasításáról az adózót minden esetben írásban értesítik, a jóváhagyott áfa összegének visszautalásáról pedig a visszatérítés helye szerinti adóhatóság intézkedik a jóváhagyást követő 10 munkanapon belül.

„Az EU szintjén az áfa szabályozása alapvetően harmonizált, de előfordulhatnak eltérések a részletszabályokban.

További nehezítő tényező lehet, hogy a külföldi adóhatóságok nem a kérelmező által választott nyelven folytatják le az eljárást és az ahhoz kapcsolódó levelezést. Egy-egy nyelvi fordítás időigénye akár veszélyeztetheti is a kérelmezők számára a határidők betartását, ami a kérelem végleges elutasításához is vezethet. Ezért fontos, hogy a vállalkozások a külföldi áfa-visszatérítéssel kapcsolatban olyan adótanácsadó segítségét kérjék, aki a helyi sajátosságokkal és az esetleges buktatókkal tisztában van” – hívta fel a figyelmet a Mazars partnere.

Az áfa visszaigénylésére nemcsak az uniós tagállamokban, de harmadik országokban folytatott ügyletek kapcsán is van lehetőség, ha az adott ország és Magyarország között viszonosság áll fenn. Ezekben az országokban azonban – Svájcban, Liechtensteinben, Norvégiában, Szerbiában és bizonyos feltételekkel Törökországban, valamint az Egyesült Királyságban – az EU-tagállamokétól eltérő szabályok érvényesülnek. Ez pedig még inkább szükségessé teheti az adott állam adóeljárásait ismerő és értő adótanácsadó bevonását a visszaigénylés folyamatába.

Forrás: MAZARS közlemény