0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. július 21.

Segítség, vad a lakott területen! Mi a megoldás?

Évek óta probléma egyes vadászható fajok belterületen való megjelenése. A nyest és a róka mellett a vaddisznó és az őz, esetenként a szarvas vagy akár a medve is okozhat riadalmat a lakosság körében.

Ezeknek a fajoknak a belterületen okozott kártételéről sem szabad megfeledkezni, ami egyre gyakoribb ember-állat konfliktust eredményez. A probléma kezelésére egyelőre továbbra is a leghatékonyabb módszer a vad puskával történő elejtése. Sok esetben ez zavaró, esetleg felkavaró lehet a lakosság számára, mégis szükség van az ilyen esetek kezelésekor a vadászok bevonására.

Legelőször is tisztázandó: lakott terület nem része a vadászterületnek, magyarán nem tartozik a Vadgazdálkodási törvény hatálya alá, így ott vadászat nem folytatható.

A vad belterületi elejtése tehát eleve nem minősül vadászatnak. Hatósági felkérés esetén azonban a vadász jogszabályi keretek között segédkezhet a vad belterületen történő elejtésében, de ez nem kötelezettsége! Jogszabály ugyanis erről nem rendelkezik. Ilyen esetekben mégis a vadász képes a leghatékonyabban eljárni: ismeri a vad viselkedését, lőtudással, gyakorlattal, az elejtéshez alkalmas fegyverrel rendelkezik. (A kárt okozó vad elejtésére a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet ad lehetőséget.)

Belterületi vadelejtés célja kizárólag a károk, esetleges veszély megelőzése a lakosság érdekében.

A jogszabály szerint belterületi elejtésre közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból, valamint a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való megóvása érdekében kerülhet sor.

Tehát a belterületi vadelejtés célja kizárólag a károk, esetleges veszély megelőzése, a lakosság érdekében.

Ilyen jellegű tevékenységhez a területileg illetékes rendőrkapitányságtól kell engedélyt kérni. A benyújtott kérelemben meg kell jelölni az elejtést irányító és/vagy abban résztvevő személy adatait (beleértve a fegyvertartási engedélye számát), az elejtés helyét, idejét, illetve a biztonsági intézkedéseket, a lakosság tájékoztatásának módját.

Településre történő rendszeres vadbejárás esetén a rendőrség nagyobb területre és hosszabb időre ad engedélyt, ezzel lehetőséget adva az állat befogására is, ami viszont sok esetben nem jár sikerrel. Bizonyos helyetek viszont gyors beavatkozást kívánnak. Ez sok esetben a lakosság nemtetszését váltja ki, de érdemes belegondolni, milyen problémák merülhetnek fel, ha a vadász nem cselekszik időben.

Bekövetkezhet kisebb vagy nagyobb közlekedési baleset, a róka emberre is veszélyes betegségeket terjeszthet, de járókelők is megsérülhetnek, ha például egy vaddisznókoca a malacait védelmezve emberre támad.
A járókelők is megsérülhetnek, ha egy vaddisznókoca a malacait védelmezve emberre támad.

Mindezeket figyelembe véve, amennyiben mégis belterületi elejtésre kerül sor, és a vadász a rendelkezésére álló eszközökkel a lakosság érdekeit igyekszik szolgálni, veszélyes helyzeteket, károkat megelőzni. A lakosság legyen tekintettel e tevékenységre!

Forrás: magyarmezogazdasag.hu

Magazin ajánló: