0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. július 22.

Mezőgazdasági termelők figyelmébe!

Szeptember 1 és november 30. között első alkalommal kell benyújtaniuk az agrár-környezetgazdálkodási programban résztvevőknek elektronikus úton az előző évi Gazdálkodási Napló egyes adatait, az úgynevezett WEB-Gazdálkodási Naplót (WEB-GN) a Mezőgazda...

A fenti időszakban az előző gazdálkodási év Gazdálkodási Naplójában és tápanyag-gazdálkodási tervében szereplő egyes adatok rögzítésére egy elektronikus nyomtatvány ad lehetőséget, melyet a gazdálkodók a www.mgszh.gov.hu címen a nyomtatványok menüben érhetnek el. Benyújtáshoz ügyfélkapus regisztráció szükséges. Hasonló a helyzet a Nitrát adatszolgáltatással is, melyet 2010. szeptember 1-december 31. között kell megküldeni, s ez évtől lehetőség van az említett oldalon az elektronikus formában történő teljesítésre is.

Aki nem vezeti a gazdálkodási naplót azon gazdálkodónak az adott gazdálkodási évre járó AKG támogatás kifizetése bánja. Amennyiben a napló meghatározott adatainak (WEB-GN ) benyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az egész évi AKG támogatási összeg 30 százalékát veszítheti el, ha a tápanyag-gazdálkodási terv adatait felejti el beküldeni a gazdálkodó, úgy az érintett célprogramra járó adott évi támogatási összeg 30 %-a kerül levonásra. A részletes előírásokról a www.agrarkamara.hu weboldal agrár-környezetgazdálkodás menüpontjában tájékozódhatnak az érdeklődők.

Támogatási jogcímenként változhat a vis maior események bejelentési módja. Az anyatehén, anyajuh termeléshez kötött támogatási jogcímek esetében vis maior kérelmen a vis maior eseményeket a K0708 VIS MAIOR BEJELENTŐ LAPON lehet megtenni, melyet a területileg illetékes MVH kirendeltséghez kell postai úton benyújtani. Egyéb esetben, ha a jogszabály az elektronikus úton történő benyújtást nem rögzíti, úgy a 118/2010 MVH közleményben szereplő Z0001, Z0002 adatlapokon kell benyújtani a szükséges igazolásokkal együtt az MVH-hoz. Nem kell igazolást benyújtani, ha a vis maior esemény természeti csapás, járvány, vagy egyéb a gazdálkodó gondossága ellenére bekövetkezett elhullás, kényszervágás okán keletkezett, hiszen ezen esetekben a korábbiaktól eltérően az MVH az MgSzH-t – mint szakhatóságot – hivatalból vonja be az eljárásba. A vis maior esemény bejelentésére a termelőknek 10 munkanap áll rendelkezésre azaz a fenti bejelentő lapot legkésőbb a 10. munkanap végéig postázni kell az MVH felé. Egyes jogcímek esetében – pl.: egységes kérelemben szereplő jogcímek – a vis maior bejelentése elektronikus úton történhet, azonban ekkor papír alapon csak az egyes igazolások becsatolása szükséges postai úton. A határidő elmulasztása esetén a vis maior kérelem elbírálása érdemben nem lehetséges.

2010. szeptember 6. és november 2. között nyújtható be a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelem – az MVH által rendszeresített formanyomtatványon -, amelyben a támogatási összeg 90 %-a igényelhető. A kifizetési kérelmet, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségeihez postai úton kell benyújtani egy példányban.

Az Agrárkamara koordinációjában működő Gazdálkodói Információs Szolgálat megyei tanácsadói teljes körű tájékoztatást nyújtanak a gazdálkodóknak. A tanácsadókkal az alábbi elérhetőségeken vehetik fel a kapcsolatot:

Bóka Ferenc 06-20455-9714

Dénes Vince 06-30-841-5976

Dénes Tünde 06-20-973-9916

Fülöp Gyula 06-30-331-5664

Kormos Magdolna 06-30-375-1451

Rum János 06-30-331-6640

Varga Imre 06-30-568-3729

 

Hasznos információkért látogassa meg a www.kolcsonosmegfeleltetes.eu és a http://umvp.agrarkamara.hu oldalakat.

Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat

Forrás: