0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 14.

A klímaváltozás hatásait kutatják

Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014 program végrehajtására Magyarország Együttműködési Megállapodást írt alá Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselőivel az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Magyarországon” program...

Az AGATéR néven induló projekt nyitórendezvényét június 9-én, Martonvásáron, az MTA ATK előadótermében tartották. A projektet a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont (MTA ATK) koordinálásával az Agrárgazdasági Kutató Intézete (AKI), a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Központja (NAIK ERTI), és a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete (MAT ÖK ÖBI) valósítja meg 2015 decemberéig.
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területi és ágazati stratégai integrációja széleskörű információkat igényel a változásokkal szembeni agrár-gazdasági, környezeti sérülékenységről, ugyanakkor ilyen adatokkal korlátozottan rendelkezünk. A célirányos alkalmazkodási stratégia kialakításához elkerülhetetlen egy olyan módszertan kialakítása, amely alapján az egyes szektoroknak a klímaváltozás hatásainak való kitettségét, érzékenységét és alkalmazkodási képességét, azaz a sérülékenységét objektív módon számszerűsíteni tudjuk.
Az AGRATéR projekt célja a nemzeti térinformatikai adaptációs rendszer (NATéR) kiterjesztése az agrár-szektor legfőbb ellátó és szabályozó ökoszisztéma szolgáltatásait biztosító szántóföldi művelésre, erdőgazdálkodásra és gyepgazdálkodásra, azért hogy információkat tudjon szolgáltatni az éghajlatváltozás várható hatásairól, egyes alrendszerek és területek sérülékenységéről és ellenálló képességéről. Ennek keretében a projekt konkrét céljai:
1. Éghajlat-érzékenységi és várható hatásra vonatkozó, az ökoszisztéma szolgáltatások koncepciójába és a sérülékenység módszertani keretrendszerébe illeszkedő, új információforrásokra alapozott, önálló és összetett indikátorok kidolgozása a mezőgazdasági szektor kiemelt elemeire (elsősorban szántóföldi kultúrák, erdők és gyepek).
2. A klímaváltozásnak a mezőgazdasági szektort érintő hatásainak felmérése valamint a NATéR keretrendszeréhez igazodó, annak térbeli és tematikus struktúrához illeszkedő új adatrétegek (várható hatás és alkalmazkodóképességi indikátorok) előállítása.
3. A mezőgazdasági szektor (elsősorban szántóföldi kultúrák, erdők és gyepek) klímaváltozással szembeni sérülékenységét értékelő operatív és rugalmas elemzési módszertan kialakítása, illetve továbbfejlesztése a már meglévő, és a gyakorlatban bevált értékelő modellek alkalmazásával.
A Projekt izlandi, liechtensteini, és norvégiai támogatásból valósul meg.

A témáról bővebben a Magyar Mezőgazdaságban olvashatnak.

Forrás: