0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. június 24.

Agrárkifizetési mérleg az átmenet évében

A Magyar Államkincstár 2023-as évi összefoglalójából kiderült, hogy a kifizetett támogatások összege elérte az 1413 milliárd forintot és, hogy az egységes kérelmek előleg kifizetése uniós szinten is komoly segítség a gazdálkodók számára.

Az AGROmashEXPO nagyszerű alkalmat adott arra is, hogy a 2023-as évi agrárkifizetések mérlegét a gazdálkodók is megismerhessék, hogy a korábbi évekhez képest milyen mértékben nőttek azok az agrártámogatások, melyekkel igyekszik a magyar kormányzat, uniós forrásokból és azokat kiegészítve, támogatni a gazdálkodókat.

Detre Miklós, a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettes előadásában kiemelte, hogy egy olyan átmeneti év van mögöttünk, amikor az új Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Terv a támogatások tekintetében új kihívások elé állította a gazdákat és szervezeteket egyaránt. Teljesen új jogcímek kerültek bevezetésre, valamint a teljes ellenőrzési rendszer még most is folyamatban lévő átalakítás alatt van.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások tekintetében még 2017-ben 563 milliárd forint támogatást tudott kifizetni a Magyar Államkincstár, addig a tavalyi évben 1413 milliárdot. Ebből a kifizetésből 2023-ban jelentős, mintegy 708 milliárd forint volt a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program keretében teljesített kifizetés.

Belpiaci intézkedések

A belpiaci intézkedések támogatása volumenét tekintve nem annyira jelentős, azonban az érintett gazdálkodók számára igen fontosak, mert az ágazat olyan szereplőit éri el, amelyek a többi támogatáshoz kevéssé férnek hozzá. A támogatások jogcíméből látható, hogy milyen fontos területeket érintenek ezek az intézkedések.

Ilyenek az állattartók, kiemelten a méhészek támogatása, hiszen a magyar méhészeti programban 32 jogcímen fizet ki támogatást a Magyar Államkincstár.

Ide tartozik a tavalyi év sajnálatos „újdonsága”, a kukoricatermelők kompenzációs támogatása, melynek keretében majdnem 6 milliárd forint került kifizetésre, 2646 ügyfél számára.

A legfontosabb nemzeti támogatások listájában jól látható, hogy az állattartók és a borászatok számára kerülnek kiírásra a legnagyobb összegű támogatások. Az intézkedések közül a 2022-es aszályos évet követően a rekordszámú kárbejelentésre kárenyhítési juttatások jogcímen tavaly 22490 ügyfél számára 50,6 milliárd forintnyi összeget utalványozott a kincstár.

A piaci és nemzeti támogatások kapcsán Detre Miklós kiemelte, hogy a 2023-ban a méhészeti ágazat támogatásait már a KAP Stratégiai Tervben foglaltak szerint, új jogszabályi környezetben kellett elbírálni. Az intézkedés esetében új benyújtó felületek kialakítására, illetve bírálati modulokra volt szükség.

Ennek eredményeként az ágazatban 8170 kedvezményezett részesült 2 milliárd forint támogatásban.

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

A két átmeneti évet követően a 2025-ös évben fog a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program zárulni. Ehhez kapcsolódóan 4268 db, 152 milliárd forint összértékű kifizetési kérelem feldolgozása jelenleg folyamatban van, míg 874 milliárd forintra vonatkozóan a kedvezményezettek még nem nyújtottak be kifizetési kérelmet. Detre Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy

a változó gazdasági környezet kihívásai jól láthatóak abban is, hogy a támogatási projektekhez kapcsolódóan beadott változás bejelentések száma meghaladja a 91 ezret.

Szinte minden projekt esetén történt valamilyen szintű változás. A programban a legnagyobb volumenű felhívás az állattartó telepek fejlesztését célozta, de a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztések támogatása is magas összeggel, nagyszámú gazdálkodó számára jelentett beruházási lehetőséget.

Forrás: magyarmezogazdasag.hu

Magazin ajánló: