0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. július 24.

Valódi gondokra valódi megoldások

Az idén július 1-je és december 31-e között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztét. A magyar elnökség terveiről kérdeztük Nagy István agrárminisztert.

Az elnökséget félévente más-más uniós tagállam adja, és e féléves időszak során a legtöbb formációban a soros elnökség vezeti a tanácsi üléseket, így biztosítva a Tanácsban az Unió munkájának folytonosságát. Az elnökséget betöltő tagállamok hármas csoportokban, az úgynevezett elnökségi triókban szorosan együttműködnek egymással. A jelenlegi triót a spanyol, a belga és a magyar elnökség alkotja. A magyar elnökség terveiről kérdeztük Nagy István agrárminisztert, aki az uniós tagállamok mezőgazdasági minisztereinek tanácskozását követően nyilatkozott a Magyar Mezőgazdaságnak.

Az általunk felvázolt féléves tervünkön, a prioritásainkon kívül milyen témákat viszünk tovább?

– A gazdabarát, válságálló, versenyképes, fenntartható és tudásalapú európai mezőgazdaság megteremtésén túl a magyar elnökség fontos célja, hogy folytassa a tárgyalásokat az új génkezelési technikákra, a növényi és erdészeti szaporítóanyagokra, az erdészeti monitoringra, az állatok szállítás közbeni védelmére, valamint a kutyák és macskák jóllétére vonatkozó jogszabályi javaslatokról.

Nagy István, portré, interjú
Fotó: Pelsőczy Csaba

Magyarország elkötelezett amellett, hogy az élelmiszer-ellátási lánc minden szintjén jelentősen csökkentse az élelmiszerhulladék mennyiségét.

Az élelmiszerpazarlás mérséklésével a magyar elnökség alatt is kiemelten foglalkozunk. 2024 októberében egy budapesti nemzetközi konferencián fogjuk bemutatni az arra irányuló hazai és egyéb tagállami programokat, jó gyakorlatokat.

A jövőben szintén aktív szerepet kell vállalnunk a Közép- és Kelet-Európa közös kutatási és innovációs stratégiai keretrendszerét biztosító BIOEAST kezdeményezés működtetésében. Ezért hazánk még az idén a többi között a talajegészséggel kapcsolatos rendezvényt tervez a BIOEAST tagállamok részvételével.

Bár a belga elnökség prioritásai között szigorúan véve nem szerepelt a mezőgazdaság, a hónapok óta tartó gazdademonstrációk rákényszerítették Brüsszelt a változtatásokra. A tagországok több száz javaslatot fogalmaztak meg a Közös Agrárpolitika módosítása, felülvizsgálata érdekében, mi 45-öt nyújtottunk be. Ezek közül melyeket fogadták el, miben engedett Brüsszel?

– A választás megerősítette a gazdák érdekérvényesítését Brüsszelben, a KAP stratégiai tervek további módosításának lehetősége pedig Magyarország számára is megkülönböztetett fontossággal bír.

Az idén tavasszal elfogadott egyszerűsítési csomag a helyes irányba tett lépésnek tekintendő. Ez a bizottsági javaslat a KAP stratégiai tervek kétszeri módosításának lehetőségét is tartalmazza naptári évenként, valamint azok értékelési kötelezettségének korlátozását.

Nagy jelentőséggel bír az is, hogy a 10 hektárnál nem nagyobb mezőgazdasági területtel rendelkező kistermelőket mentesítik a feltételességi ellenőrzések és szankciók alól.

Ezen kívül a Bizottság további egyszerűsítési intézkedéseket is előterjesztett. Ezek közé tartoztak a többi között a feltételességre vonatkozó másodlagos jogszabályok, a Területi Monitoring Rendszer és a minőségértékelésre vonatkozó uniós módszertan felülvizsgálata. Nem szabad szó nélkül elmenni a vis maior és a rendkívüli körülményekre vonatkozó záradék alkalmazásáról szóló magyarázó, valamint a KAP stratégiai tervek módosítási eljárásának egyszerűsítésére irányuló intézkedésekről szóló feljegyzés mellett sem.

Nagy István, interjú, portré
Fotó: Pelsőczy Csaba
Forrás: Magyar Mezőgazdaság

Szaklap, amelyben a cikk megjelent: