Back to top

Elismert tenyésztők a XXIV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon

A XXIV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok második napján átadták a tenyésztési díjakat. Ezenkívül kiosztották a Horn Artúr-díjat, az id. Tóth Imre vándordíjat, a Csukás Zoltán-díjat, a Kozma Ferenc-díjat, illetve az év tenyésztője díjakat.

A díjkiosztón a kiállítás szervezői – rendhagyó módon – a magyar állattenyésztők nevében először a 80 éves Lelkes Istvánt köszöntötték. Lelkes István művészcsaládban született 1937-ben, szülei festőművészek voltak, négy testvére képző- és iparművész. A Magyar Képzőművészeti Főiskola festő-murális szakán végzett 1961-ben, azóta Hódmezővásárhelyen él.

Különböző területeken tevékenykedik: egyaránt alkot a festészet, a grafika, az illusztráció és a környezettervezés területén. Több könyvet illusztrált, természettudományos cikkeket írt, szépirodalmi munkásságot is folytat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hódmezővásárhelyi Csoportjának tagja és egykori elnökeként témavilágát jórészt a természetből meríti. Szenvedélyes madár- és természetfotós.

Rajzot és művészettörténetet tanított általános iskolában, gimnáziumban és főiskolán.
1962-ben egyik alapítója, és azóta meghatározó alakja a vásárhelyi lovassportnak. Több évtizeden keresztül lovasversenyek szívesen foglalkoztatott verseny- és bemondó bírója. A lovak szerelmese.
Bábáskodott az Alföldi Állattenyésztési Napok létrehozásánál, jelentős szerepe van a kiállítás arculatának kialakításában.

24 év óta nélkülözhetetlen segítője a kiállításnak. Rendkívüli műveltsége, az állattenyésztési hagyományok és a népi kultúra ismerőjeként a közönség által szívesen hallgatott bemondója és műsorvezetője a különböző lovasbemutatóknak. Ma is fiatalos lendületével, egyedi humorával és megjelenésével már-már „ikonikus” alakja a rendezvénynek.

MÁSz-díjak

A Magyar Állattenyésztők Szövetsége minden évben egy személy részére ítéli oda a Horn Artúr-díjat. Ebben az elismerésben az idén prof. dr. Szabó Ferenc részesült. 

Szabó Ferenc 1949-ben parasztcsaládban született Nagyberényben. Mezőgazdasági technikumot végzett Kaposváron. Keszthelyen a Georgikonon szerzett 1973-ban kitüntetéses agrármérnök diplomát. Az egyetem után termelőszövetkezetben volt gyakornok, majd állattenyésztési ágazatvezető.

Keszthelyre, az agrártudományi egyetemre 1975-ben került, 1995 óta egyetemi tanár. 

1984-ben kandidátusi, 1995-ben akadémiai doktori, majd még ugyanebben az évben habilitált doktor fokozatot szerzett. 1992/93-ban egy évet tudományos ösztöndíjasként dolgozott az USA-ban található Clay Centerben, a világ legjelentősebb húsmarha-tenyésztési kutatóintézetében. 

Alma materében 2011-ig dolgozott. Volt tanszékvezető, intézetigazgató, szakvezető, dékánhelyettes, dékán, az Agrártudományi Centrum elnöke, doktori iskola vezető. 2011-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem Állattudományi Intézetének professzora, amely intézmény ma már a győri központú Széchenyi István Egyetemhez tartozik.

Szűkebb kutatási területe a húsmarha fajták populációgenetikai vizsgálata, emellett a húsmarha-tenyésztés szinte valamennyi területével kapcsolatban kiemelkedő tudományos munkát fejtett ki. Több mint négy évtizedes egyetemi oktatói pályafutása során elsősorban általános állattenyésztéssel és szarvasmarha-tenyésztéssel kapcsolatos tárgyakat oktatott.

Számos tudományos és szakmai testület tagja, illetve vezetője, így például 1999 óta a Magyar Agrártudományi Egyesület Állattenyésztők Társasága, 2001-től a Hereford, Angus, Galloway Tenyésztők Egyesülete és 2008-tól az MTA Állatnemesítési, Állattenyésztési és Takarmányozási Szakbizottságának elnöke.

Számos sikeres szakmai konferenciát szervezett, ezek között kiemelkednek az 1996 és 2009 között Keszthelyen évente megrendezett országos húsmarha-tenyésztési tanácskozások. Kétszáznál több tudományos közleménye, ugyanennyi népszerűsítő cikke jelent meg. Mintegy 150 előadást tartott magyar mellett angol nyelven a világ számos országában tudományos és szakmai rendezvényeken.

Hét tan- és szakkönyvet írt, illetve szerkesztett, továbbá számos nagy kutatási projektet vezetett. Munkái közül a legtöbbet olvasott és idézett, a szakterület bibliájának is tartott, többszörös nívódíjas Húsmarhatenyésztés című tankönyv. 

Szabó Ferenc nemcsak a tudományos és oktatói tevékenységével vívott ki tiszteletet és elismerést magának, hanem iskolateremtő munkásságával, valamint a gyakorlattal való folyamatos és nagyon aktív kapcsolatával.  

2011-ben Csukás Zoltán-díjat, 2014-ben Guba Sándor-díjat kapott, valamint ő volt 2014-ben az Év Agrárembere állattenyésztési kategória győztese. 

A Magyar Állattenyésztők Szövetsége Történeti Szakbizottsága ajánlása alapján a MÁSz elnöksége 2017-ben Szabó Ferenc professzornak adományozta a Horn Artúr-díjat. 

A Magyar Állattenyésztők Szövetsége minden évben elismerésben részesíti a kiállításon legszínvonalasabban bemutatkozó tenyésztő szervezetet. A díjat ebben az évben a Magyar Szarvasmarha Tenyésztők Szövetsége érdemelte ki a húsmarha fajták kiemelkedő színvonalon történő bemutatásáért. 

A Magyar Állattenyésztők Szövetsége összevont tenyésztési nagydíját a kiállításon legeredményesebben szereplő Abaúji Papp Charolais Kft., Alsóvadász kapta.

Juh- és kecsketenyésztés díjai

A tenyészállat-kiállítás díjainak átadása előtt adták át a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 10 éves jubileuma alkalmából alapított „id. Tóth Imre” vándordíjat. A vándordíj egy márványlapra helyezett ezüst gyümölcsöstál, amelyet néhai Tóth Imre miniszteri különdíjként kapott az 1941. évi Országos Mezőgazdasági Kiállításon a juhtenyésztésben elért eredményeiért és a bemutatott tenyészállatokért. A díj egy évig ahhoz a juhtenyésztő szakemberhez kerül, aki a juhtörzskönyvezés területén hosszú időn át kiemelkedő tevékenységet végzett. A díjjal 1000 eurónak megfelelő pénzjutalom jár.

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség elnöksége a díjat idén Juhász Pálnak, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség tenyésztési elnökhelyettesének ítélte oda, aki több évtizede dolgozik a juhtenyésztés és törzskönyvezés területén. 

A kiállításon a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 40 tenyésztője 63 juh és kecske tenyészállat csoportban mutatta be a Szövetség tenyésztési programjában szereplő 14 juhfajtát és egy kecskefajtát. Harmadik díjat kapott: Kozmér László (Szajk) charollais jerke csoportjáért; az Ónodi-Szűcs Kft. (Balmazújváros) ile de france növendékkos csoportjáért; Szabó Ákos (Vésztő) magyar merinó növendékkos csoportjáért; Szirovicza-Dani Gyöngyi Julianna (Makó) suffolk jerke csoportjáért; Vadainé Győrfi Mária (Karcag) suffolk jerke csoportjáért.

Második díjat kapott az Anipharma-A Kft. (Békéscsaba) német húsmerinó jerke és német húsmerinó növendékkos csoportjáért; Hajnal János (Ballószög)    suffolk jerke csoportjáért; Hulyák István (Kisgyőr) ile de france növendékkos csoportjáért; Sisák Imre (Békéssámson) charollais jerke csoportjáért.

Első díjat kapott: Gyulavári Tamás (Tarnaméra) német húsmerinó jerke csoportjáért; Harangi Sándor dr. (Hajdúszoboszló) ile de france jerke csoportjáért; Holló Mátyás (Uszód)    berrichon növendékkos csoportjáért és második díjat kapott berrichon jerke csoportjáért.   

Első díjat kapott a Papp József Kft. (Mezőhegyes) cigája jerke csoportjáért; Sebők Mihály (Törtel) német feketefejű anya csoportjáért és harmadik díjat kapott német húsmerinó anya csoportjáért. 
Első díjat kapott Vad Andrea (Hódmezővásárhely) ile de france jerke csoportjáért és  berrichon jerke csoportjáért, második díjat kapott    berrichon anya csoportjáért és harmadik díjat kapott berrichon növendékkos csoportjáért

A kiállítás nagydíját Vad Andrea hódmezővásárhelyi tenyésztő érdemelte ki ile de france és berrichon tenyészállataiért.

Szarvasmarha-tenyésztés díjai

A Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége 1999-ben Csukás Zoltán professzor emlékére díjat alapított, melyet minden évben az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok díjkiosztó ünnepségén adnak át. A díj – amely bronz emlékplakett, díszoklevél és 500 eurónak megfelelő pénzösszeg – odaítéléséről kuratórium dönt. A díjat ez évben szakmai tevékenységének és életpályájának elismeréseként dr. Békési Gyula érdemelte ki.

Békési Gyula 1930-ban született Hernádnémeti községben. Az elemi iskola után a sátoraljaújhelyi Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd 1955-ben a gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett mezőgazdasági mérnöki oklevelet. A Szerencsi Cukorgyár Célgazdaságban helyezkedett el. 1959-ben a Taktaközi Állami Gazdaság lett a jogutód, ahol üzemegység-vezetői, majd kerületvezetői beosztásban dolgozott. 1965-ben a Léhi ÁG igazgatójának nevezték ki, amely beosztást 1992-es nyugdíjazásáig töltötte be. A Léhi ÁG-hoz az 1970-es évek közepén egy – szintén a Csereháton gazdálkodó – állami gazdaságot, illetve más gazdaságok kerületi egységeit csatolták. Így a Léhi ÁG területe, állatállománya megháromszorozódott. 

Az 1971. évi kormányrendelet tette lehetővé 67 charolais szűz üsző vásárlását külföldről. Ezzel indult el a fajta magyarországi meghonosítása és elterjedése. A Francia Charolais Szövetség elnökének pártfogásával és a hazai szakemberek hozzáértésével, olyan szintre sikerült emelniük a fajta tenyésztését, fajtaátalakító keresztezésben való részvételét, hogy a 80-as évek első felére közel 2000 húshasznosítású tehénnel – ezen belül, hereford és charolais törzsállománnyal – rendelkeztek.
Tenyésztési eredményeiket külföldön is elismerték, felvételt nyertek a Charolais Világszövetségbe. 1986-ban a Charolais Világkongresszus alelnökévé, 1987-ben elnökévé választották. 1988-ban nagy elismerés mellett hazánk rendezte a Charolais Világkongresszust és megalakították a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületét. Tevékenységét a Magyar Fajtaminősítő Tanács a charolais szarvasmarha magyarországi honosítójaként – Béres Pállal együtt – ismerte el. 

„Néhány húshasznosítású szarvasmarhafajta és fajtakonstrukció összehasonlító értékelése” című doktori értekezésével 1981-ben a Debreceni Agrártudományi Egyetemen elnyerte a mezőgazdasági doktori címet. 

Nyugdíjazása évében, 1992-ben, mint az ÁGOK Juhtenyésztő Szakbizottságának elnöke  kezdeményezte a Juh Terméktanács megalakítását, melynek szervezésében tevőlegesen részt vett, és a törvényes elfogadása után 2007-ig ügyvezető igazgatója volt. 

A Magyar Mezőgazdaság szaklap mellékleteként megjelenő Magyar Juhászat szerkesztő bizottságának tagja, társszerzője a dr. Mucsi Imre szerkesztésében 1997. évben megjelent „Juhtenyésztés és -tartás” című könyvnek. A Juh Terméktanácsban végzett munkája elismeréseként a mezőgazdasági kormányzat Újhelyi díjjal tüntette ki. 

Nyugdíjas éveiben még társszerzője volt a dr. Tőzsér János által szerkesztett „Charolais fajta és magyarországi tenyésztése” című könyvnek.

Koncentrált tejű fajták

A Koncentrált Tejű Fajták Tenyésztő Egyesülete 5 egyeddel jelent meg a kiállításon. II. helyezett lett a 1202-es kat. számú  Bogyó jersey tehén (Tejgazdaság Kft., Balmazújváros). I. helyen végzett az 1205-ös kat. számú Basa  jersey tehén (Középtiszai Mg. Zrt., Kenderes-Bánhalma).

Holstein-fríz fajta díjai

Holstein-fríz szűz üsző I/1. Kategória: harmadik helyezettje 112 Szegfű (tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.), második helyezettje 109 Cédrus (tenyésztő és tulajdonos: Agroméra Zrt. Érsekvadkert), első helyezettje 103 Begónia (tenyésztő és tulajdonos: Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., Paks).

Holstein-fríz szűz üsző I/2. Kategória: harmadik helyezettje 117 Cili (tenyésztő és tulajdonos: Agroméra Zrt. Érsekvadkert), második helyezettje 119 Pipacs (tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., Bonafarm Csoport), első helyezettje: 127 Kenéz (tenyésztő és tulajdonos: For-Milk Kft., Telekgerendás).

Holstein-fríz szűz üsző II. kategória: harmadik helyezettje 202 Zsombor (tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg Zrt., Etyek-Ödön major), második helyezettje 207 Vadász (tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros), első helyezettje: 203 Tarka (tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.). 

Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória: harmadik helyezettje 300 Ráró (tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok), második helyezettje 302 Borjádi Sára Golden Dreams (tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt.), első helyezettje 305 Éva (tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.).

Holstein-fríz tehén IV. kategória: harmadik helyezettje 403 Bella (tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak), második helyezettje 412 Flóra (tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske), első helyezettje 402 Andrea (tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.).

Holstein-fríz tehén V. kategória: harmadik helyezettje 506 Réka (tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg Zrt., Etyek-Ödön major), második helyezettje 503 Margó (tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely). első helyezettje 510 Arany (tenyésztő és tulajdonos: For-Milk Kft., Telekgerendás).

Holstein-fríz tehén VI. kategória: harmadik helyezettje 606 Roló (tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros), második helyezettje 604 Hunor (tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg Zrt., Etyek-Ödön major). első helyezettje 610 Rámás (tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk).

Holstein-fríz tehén VII. kategória: harmadik helyezettje 716 Karola (tenyésztő és tulajdonos: Agárdi Farm Kft., Seregélyes), második helyezettje 712 Éva (tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.), első helyezettje 713 Lujza (tenyésztő és tulajdonos: Solum Zrt., Komárom.

Holstein-fríz tehén VIII. kategória: harmadik helyezettje 809 Szilvi (tenyésztő, tulajdonos: Multiton Kft., Miskolc, második helyezettje 804 Sellő (tenyésztő: Sereg-Tej Kft., Seregélyes,
tulajdonos: Bovintej Kft., Gecse), első helyezettje: 806 Sári (tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.)

Holstein-fríz tehén IX. és X. kategória: harmadik helyezettje 1002 Banán (tulajdonos: Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt.), második helyezettje 908 Darázs (tenyésztő és tulajdonos: Agárdi Farm Kft., Seregélyes), első helyezettje: 907 Pörge (tenyésztő és tulajdonos: Makói Hagymakertész Kft.). 
A csapatverseny harmadik helyezettje a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., második helyezettje a For Milk Kft. Telekgerendás, első helyezettje az Agárdi-Farm Kft., Seregélyes.

A legszebb holstein-fríz nőivarú egyedek összevetése alapján a kiállítás nagydíját 713 Lujza nyerte (tenyésztője és tulajdonosa: Solum Zrt., Komárom).

Az Év Tenyésztője

A kimagasló termelési és tenyésztési eredményeket felmutató gazdaságok tenyésztést irányító szakemberei közül évente egy alkalommal, egy személy részére – az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon – Az Év Tenyésztője címet adományozza a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete. Az idén ebben az elismerésben Nyakas András részesült. 

Nyakas András 1953. szeptember 24-én született Hajdúnánáson. Mezőgazdasági technikus minősítést szerzett a nagy múltú Pallagon. Több mint 20 éve foglalkozik tejtermeléssel. A Nyakas család mára már a környék meghatározó szarvasmarha telepével rendelkezik. A folyamatosan növekvő, ma már közel 2000 tehénnell rendelkező telep laktációs termelési átlaga évről-évre dinamikus fejlődést mutat. Az elmúlt évben elérte a 11 130 kg-ot. 

Nyakas András munkavégzését, a rend és a precizitás jellemzi melyet az alkalmazottaktól is elvár. Tenyészete rendszeresen helyszínéül szolgál szakmai rendezvényeknek és teret enged külföldi látogató csoportok fogadásának is. Tulajdonosként messzemenőkig támogatja a kiállításokon való megjelenést. Részt vesz az ivadékvizsgálati programban, minden tehenének van küllemi bírálata, tenyészete Minősített Üzem védjeggyel rendelkezik. A telepen ez idáig hat aranytörzskönyves tehén került felavatásra. A gazdaság napi 55 ezer kilogramm tejet termel.

Nyakas András a díjat a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete Közgyűlésén vette át.


Kiadónk, A Magyar Mezőgazdaság Kft. különdíjat ajánlott fel a precíziós állattartásban élenjáró gazdálkodó tenyészet részére. A díjat, ami egy tablet és az elismerésben részesült által kiválasztott digitálislap-előfizetés, a komáromi Solum Zrt. kapta. A díjat Sári Enikő, ügyvezető igazgató adta át. 

A Magyar Mezőgazdaság Kft. különdíját átadja Sári Enikő
Fotó: Csatlós Norbert

Baromfitenyésztés díjai

Az ország minden tájáról 14 kiállító 50 kiállított csoporttal, illetve hibriddel vett részt a kiállításon. A bemutatott csoportokat Mihók Sándor, Bögréné Bodrogi Gabriella, Látits Miklós és Benk Ákos értékelte.

A tojótípusú tyúk fajtacsoportban III. hely: HARCO szülőpár  (Bábolna Tetra Kft., Bábolna), II. hely: HARCO (Bábolna Tetra Kft., Bábolna), I. hely: TETRA SL LL  (Bábolna Tetra Kft., Bábolna). 

Őshonos tyúk fajtacsoportban III. hely: kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk csoportjával a Szegedi Tudományegyetem Tangazdaság Kft., Hódmezővásárhely, II. hely: sárga magyar tyúk csoportjával a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár, I. hely: kendermagos magyar tyúk csoportjával a Szegedi Tudományegyetem Tangazdaság Kft., Hódmezővásárhely.

Egyéb őshonos és régen honosult baromfi fajták III. hely: bronzpulyka (Haszonállat Génmegőrzési Központ, Gödöllő), II. helyezett: gyöngytyúk (Haszonállat Génmegőrzési Központ, Gödöllő), I. helyezett: gyöngytyúk (Nagy Andrásné, Mártély).

Kacsa fajtacsoport I. helyezett: pekingi kacsa (Orvia Magyarország Kft., Sükösd).

A baromfi kiállítás nagydíját az Integrál Group Kft.(Jászszentlászló) kapta a lúd és kacsafajtáknál a termelési folyamat szemléletes bemutatásáért.

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara 2014-ben a baromfitenyésztés területén végzett kiemelkedő oktatási, kutatási, továbbá fajtanemesítési és fajtafenntartási tevékenység elismerésére Sófalvy Ferenc Vándordíjat alapított. A vándordíj egy gránit kocka talapzaton álló bronz körplasztika, mely egy kendermagos kakast ábrázol. A vándordíj mellett minden kitüntetett egy 10 centiméter átmérőjű bronz plakettet is kap, mely néhai Sófalvy Ferenc arcképét ábrázolja. Az idei kitüntetett Barta Ildikó (Haszonállat Génmegőrző Központ, Gödöllő). 

Barta Ildikó a magyar őshonos baromfifélék génmegőrzésének meghatározó személyisége. Nemzeti elkötelezettségét, a gazdálkodás ősi formáinak tiszteletét és régi, hagyományos haszonállatfajtáink szeretetét gyermekként kapta és tanulta szüleitől, nagyszüleitől Nagybányán, a Partium és Erdély határán és a Nyárád mentén, a Székelyföldön. 1986-ban szerzett mezőgazdasági mérnöki diplomát a Kolozsvári Agrártudományi Egyetemen. Ezt követően Románia egyik legnagyobb húsbaromfi telepének vezetőjeként – bár kényszerűségből – kitűnő gyakorlati és irányítási ismeretekre tett szert. Az 1989-es romániai forradalom Barta Ildikó és kisfia, Roland életében is új helyzetet teremtett, Magyarországra költöztek. Diplomáját 1990-ben honosította a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. 

1991-től dolgozik a Haszonállat-génmegőrzési Központban és jogelődjénél, a Kisállattenyésztési Kutatóintézetben. Kiemelkedő szerepet vállalt a régi magyar baromfifajták KÁTKI-ban létrehozott in situ génbankjának kialakításában és fenntartásában az 1990-es évek elejétől. Közben, 1998-ban, baromfi- és kisállattenyésztő szakmérnöki oklevelet szerzett a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Karán. Kiemelkedő gyakorlati tenyésztői feladatainak ellátása mellett Barta Ildikó nevét számos hazai és nemzetközi tudományos publikáció, szakcikk és könyv társ-szerzőjeként is ismerhetjük.

A HáGK génbanki tenyésztésvezetőjeként és a régi magyar baromfifajták tenyésztésére 1997-ben létrejött Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesületének (MGE) elnökségi tagjaként a hazai őshonos baromfi tenyésztésszervezés irányítója, és a többi régi haszonállatfajtára is kiterjedő, Géngyűrűként ismert Kárpát-medencei génmentési program egyik fő szervezője. 

Húshasznú szarvasmarha díjai

A XXIV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok kiállításán 28 tenyészet 126 állatával jelent meg. A charolais tenyészállatok bírálatát a francia Fabien Gaudet, a limousin tenyészállatok bírálatát a francia Gerard Menard, Olivier Rambert, a blonde d’ aquitaine tenyészállatok bírálatát a francia Frederic Plante, Patrik Sazy és Damien Blanc, a magyartarka tenyészállatok bírálatát Vágó Barnabás küllemi bíráló végezte.

A Magyartarka fajtában két hasznosítású típusban történt bírálat. Kettőshasznú magyartarka vemhes üsző, valamint húshasznú vemhes üsző és anyatehén borjával kategóriában vezettek fel tenyészállatokat. A bírálat során 17 egyed került felvezetésre. A bírálatot Vágó Barnabás, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének hivatalos küllemi bírálója végezte.

A kettőshasznú vemhes üsző kategória III. helyezettje a 1103 kat. számú Fáni (tenyésztője és tulajdonosa: Hajdúböszörményi Béke Mg Kft Hajdúböszörmény), II. helyezettje a 1105 kat. számú Lya (tenyésztője és tulajdonosa: Petőfi Mg Szövetkezet, Kocsér), I. helyezettje a 1104 kat. számú Jácint (tenyésztője és tulajdonosa: Húshasznú Szarvasmarhatenyésztő Bt., Táplánszentkereszt).

A húshasznú vemhes üsző kategória III. helyezettje a 1419 kat. számú Emese (tenyésztője és tulajdonosa:  Derecske Petőfi Mg Kft., Derecske), II. helyezettje a 1420 kat. számú Elza (tenyésztője és tulajdonosa: Húshasznú Szarvasmarhatenyésztő Bt., Táplánszentkereszt), I. helyezettje a 1418 kat. számú Pepe (tenyésztője és tulajdonosa : Derecske Petőfi Mg Kft, Derecske).

Az anyatehén borjával kategória III. helyezettje a 1427 kat számú Róza (tenyésztője és tulajdonosa: Húshasznú Szarvasmarhatenyésztő Bt., Táplánszentkereszt), II. helyezettje a 1429 kat.  számú Tercsi (tenyésztője és tulajdonosa : Petőfi Szövetkezet, Kocsér), I. helyezettje a 1424 kat.  számú Luna (tenyésztője és tulajdonosa : Derecske Petőfi Mg Kft, Derecske). 

A magyartarka tenyésztői nagydíjat az 1424 kat. számú Luna kapta (tenyésztője és tulajdonosa: Derecske Petőfi Mg Kft., Derecske).

A charolais fajta bírálati eredményei: az Abaúji Papp Charolais Kft. alsóvadászi tenyészet harmadik helyezést ért el az 1333 kat. sz. charolais vemhes üszőjével, harmadik helyezést ért el az 1351 kat. sz. borjas tehenével, második helyezést ért el az 1314 kat. sz. charolais éves üszőjével,  második helyezést ért el az 1367 kat. sz. egyéves bikájával, második helyezést ért el az 1375 kat sz. felnőtt tenyészbikájával, első helyezést ért el az 1315 kat. sz. charolais éves üszőjével, első helyezést ért el az 1332 kat. sz. charolais vemhes üszőjével, első helyezést ért el az 1348 kat. sz. charolais borjas tehenével, első helyezést ért el az 1342 kat. sz. charolais vemhes tehenével.

A Charolais Kft. lajosmizsei tenyészet harmadik helyezést ért el az 1363 kat. sz. charolais egyéves bikájával, második helyezést ért el az 1370 kat. sz. charolais 3 éves bikájával, első helyezést ért el az 1372 kat. sz. charolais 3 éves bikájával, első helyezést ért el az 1377 kat. sz. charolais felnőtt tenyészbikájával.
A Charolais Farm Kft. akasztói tenyésztő harmadik helyezést ért el az 1369 kat. sz. charolais 3 éves bikájával, második helyezést ért el az 1320 kat. sz. charolais kétéves üszőjével. A Hegyalja Bos Kft. bekecsi tenyésztő második helyezést ért el az 1340 kat. sz. charolais vemhes tehenével, második helyezést ért el az 1347 kat. sz. charolais borjas tehenével.

A Hordeum 2000 Kft. léhi tenyésztő harmadik helyezést ért el az 1316 kat. sz. charolais éves üszőjével, második helyezést ért el az 1328 kat. sz. charolais vemhes üszőjével.

A Néma Kft. akasztói tenyészet harmadik helyezést ért el az 1376 kat. sz. charolais felnőtt tenyészbikájával.

Az NPK Charolais Farm Kft. kecskeméti tenyészet első helyezést ért el az 1360 kat. sz. charolais egyéves bikájával, első helyezést ért el az 1329 kat. sz. charolais kétéves üszőjével.

A Puszta 2013 Kft. akasztói tenyészet harmadik helyezést ért el az 1323 kat. sz. charolais kétéves üszőjével.

A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. szerencsi tenyészet harmadik helyezést ért el az 1339 kat. sz. charolais vemhes tehenével.

A limousin fajta összetett versenyében a hímivarú kategória harmadik helyezettje az 1401-es kat. számú limousin tenyészbika (tenyésztője és tulajdonos: Juhászné Major Tímea, Hajdúszoboszló), ugyanezen kategória második helyezettje az 1393-as kat. számú fiatal limousin tenyészbika (tenyésztője és tulajdonosa Mozsgai József, Sellye) lett.

Az összetett verseny első helyezettje a tenyészbika kategóriában és egyben a limousin fajta győztese az 1399-es kat. számú felnőtt limousin bika (tenyésztője Gyöngysziget Kft., Nagybaracska, tulajdonosa Mozsgai József, Sellye).

A limousin fajta összetett, nőivarú versenyében harmadik helyezést ért el az 1383-as kat. számú limousin vemhes üsző (tenyésztő és tulajdonos Lovasberényi Agrár Kft., Lovasberény), ugyanezen kategória második helyezettje a 2801-es használati számú limousin embrió donor tehén (tenyésztője és tulajdonosa Gyöngysziget Kft., Nagybaracska). Az összetett verseny első helyezettje az 1381-es kat. számú limousin üsző (tulajdonosa és tenyésztője Imár Bt., Balatonalmádi) lett.

A blonde d’ aquitaine fajta összetett versenyében a hímivarú kategória harmadik helyezettje az 1416-os kat. számú blonde d’aquitaine fiatal tenyészbika (tenyésztője és tulajdonosa a Határőr Zrt., Babócsa). A hímivarú kategória második helyezettje a 1415-ös kat. számú fiatal tenyészbika (tenyésztője és tulajdonosa Határőr Zrt., Babócsa). Első helyezést ért el a kategóriában a 1414-es kat. számú felnőtt tenyészbika (tenyésztő és tulajdonos Gábor-Major Kft., Martonvásár).

A blonde d’ aquitaine fajta összetett versenyében a nőivarú kategória harmadik helyezettje a 1403-as kat. számú blonde d’ aquitaine üsző (tenyésztője és tulajdonosa az Alkotmány-Agro Mg. Zrt., Nagykanizsa).

A nőivarú kategória második helyezettje a 1410-es kat. számú blonde d’aquitaine tehén (tenyésztője és tulajdonosa Dörögdi Mező Kft., Taliándörögd). Első helyezést ért el a kategóriában és ezzel fajtagyőztes lett a 1411-es kat. számú tehén (tenyésztője és tulajdonosa Dörögdi Mező Kft., Taliándörögd).
Az egyéb húsmarhák kategóriában harmadik helyezett lett Lukács Lili mindszentgodisai tenyésztő murray grey fajtájú tenyészüszője benutatásáért, harmadik helyen végzett az Angus Kft., Adony red angus fajtájú éves tenyészüszője bemutatásáért, második helyezett lett a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága magyar szürke tenyészbikájuk és borjas tehenük bemutatásáért, második helyezett Keller András lullai vörös angus tenyésztő éves üszői bemutatásáért, első helyen végzett a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága a bemutatott magyar szürke tenyészbikájáért és borjas teheneiért, és szintén első helyezett lett Szilágyi János karcagi tenyésztő a kiállításon felvezetett és bemutatott fehér-kék- belga tenyészbikájáért.

A XXIV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon bemutatott húshasznú fajtagyőztes tenyészállatok összevetése alapján a tenyésztési nagydíjat Mozsgai József (Sellye) magántenyésztő kapta a 1399-es kat. számú limousin tenyészbikájáért.

Sertéstenyésztés díjai

A kiállításon a magyar sertéstenyésztő szervezetek mutatták be tenyészállataikat. A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete 81 tenyész kocasüldővel és 16 tenyészkansüldővel, valamint három hízó csoporttal, két vemheskoca-süldő csoporttal, egy koca malacaival, egy óriássertéssel és egy választott malac csoporttal, a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete szőke mangalica, fecskehasú és vörös mangalica kansüldőkkel vett részt a bemutatón. Összesen 117 sertés került bemutatásra.

A tenyészállatok bírálatát a bíráló bizottság elnöke dr. Radnóczi László, az FM nyugalmazott állattenyésztési osztályvezetője, Nagy József, az FSE törzstenyésztője, valamint Szenteczki Gábor az MSTSZ területi felelőse végezte.

Hevesi István mindszenti tenyészete harmadik díjat nyert magyar nagyfehér kocasüldő csoportjával. A Tejgazdaság Kft. tiszacsegei tenyészete harmadik díjat nyert magyar nagyfehér  kocasüldő csoportjával és magyar nagyfehér kansüldőjével. A Kurucz Agro Kft., füzesgyarmati tenyészete harmadik díjat nyert magyar nagyfehér kocasüldő csoportjával és második díjat nyert magyar nagyfehér x lapály kocasüldő csoportjával és ugyancsak második díjat nyert Pietrain x Duroc kansüldőjével. A Búzakalász 66 Felcsút Kft. csákvári tenyészete harmadik díjat nyert magyar nagyfehér x magyar lapály kocasüldő csoportjával és második díjat nyert magyar nagyfehér kocasüldő csoportjával és ugyancsak második díjat nyert magyar nagyfehér kocasüldő csoportjával. A Kéleshús Kft. jánoshalmai tenyészete harmadik díjat nyert magyar nagyfehér x magyar lapály kocasüldő csoportjával és második díjat nyert magyar lapály kocasüldő csoportjával.

Módos Imre, bihartordai tenyészete második díjat nyert magyar lapály kocasüldő csoportjával és Magyar Lapály kansüldőjével. A Borotai Sertéshús Zrt., borotai tenyészete harmadik díjat nyert duroc kansüldőjével és első díjat nyert nagyfehér x lapály kocasüldő csoportjával. A Jákó-Pig Kft. jászjákóhalmai tenyészete első díjat nyert magyar nagyfehér x magyar lapály kocasüldő csoportjával. A Pigmix 2006 Kft. első díjat nyert magyar nagyfehér kocasüldő csoportjával.

Rau Sándor, hódmezővásárhelyi tenyésztő első díjat nyert magyar nagyfehér kocasüldő csoportjával. Ráczné Gyalog Stefánia jáki tenyésztő első díjat nyert magyar nagyfehér kansüldőjével. Fekete József, vasszécsenyi tenyésztő első díjat nyert pietrain x hampshire kansüldőjével.

A kiállítás sertéstenyésztési nagydíját Fekete József nyerte magyar lapály kansüldőjével.

Az Év tenyésztője

A 2017. Év Tenyésztője díjat Nagy József kapta. A hódmezővásárhelyi agrármérnöki diploma megszerzése után egy szegedi ezer kocás szaporító telepen helyezkedett el, ahol a ranglétrát végigjárva tanulta meg a sertéstenyésztés alapjait és fortélyait, melyekből a mai napig sok mindent hasznosít. 2007-től a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete tenyésztési menedzsere, a Dél-Alföldi régió törzskönyvezéséért felelős szakembere.

Feladatai közé tartozik a párosítási tervek összeállítása, a tenyészállat jelöltek kiválogatása, tenyésztésbe állítása, a szaporasági és hízékonysági teljesítményvizsgálatok végzése, adatok rögzítése és azok kiértékelése. Ezen információk és a tenyésztési program ismeretében segít a telepeknek a fajták FSE által kitűzött tenyésztési céljainak elérésében.

A Tenyésztési Szakbizottság tagjaként részt vesz a szakmai célok kitűzésében, a fajták mai kor követelményeinek való formálásában, így a BLUP tenyészérték-becslés fejlesztésében, a törzskönyvezői és termelés irányítási programok megtervezésében és tesztelésében.
Az országos állattenyésztési kiállítások szervezésének és lebonyolításának résztvevője, istállómestere, ahol a kiállítási bíráló bizottság tagjaként részrehajlás nélkül fogalmazza meg a véleményét.

A lótenyésztés díjai  

A XXIV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok lótenyésztési bemutatója az utóbbi években a Mezőhegyesen kitenyésztett fajtákra, azaz a furioso-north starra, a Gidránra, és a Nóniuszra terjed ki, a lipicai fajtával.  Ebben az évben a kiállítás kiemelt fajtája a Gidrán.  

A Gidran fajtájú mének korcsoportjában harmadik díjat kapott a Gidran -15 „Sebes”nevű, sárga színű gidran fajtájú tenyészmén (Tenyésztő, Tulajdonos és kiállító: Mátyás István Kálmán, Tata.), második helyezett lett a 4632 Gidran XVI-19 „Szikra” sárga színű gidran fajtájú tenyészmén (Tenyésztő: Nagy Péter, Ménfőcsanak Tulajdonos és Kiállító: Horváth Józsefné, Csákvár.), míg a kategória első helyezését az 5373 Gidran XXVII-4 „Bohém”sárga színű gidran fajtájú tenyészmén (Tenyésztő, Tulajdonos és Kiállító: Vörös József, Gyűrűs) érdemelte ki.  

A gidrán fajtájú kancák első csoportjának harmadik díját a Gidran Razberg -48 „Izolda” nevű, sárga színű gidrán kanca (Tenyésztő, tulajdonos és kiállító: Állami Ménesgazdaság, Szilvásvárad), másodikat a Gidran -35 Zsurló nevű, sárga színű gidrán kanca (Tenyésztő, Tulajdonos és kiállító: Olasz János Péter, Tatabánya), a kategória első díját pedig a 278 Gidran XXVI-16 „Kökény” nevű, sárga színű gidrán kanca. (Tenyésztő, tulajdonos és kiállító: Állami Ménesgazdaság, Szilvásvárad) érdemelte ki.  A gidrán fajtájú kancák második csoportjában harmadik a Gidran -14 „Johanna” nevű, sárga színű gidrán kanca (Tenyésztő, tulajdonos és kiállító: Mátyás István Kálmán, Tata), második a 274 Gidran XXVIII-4 „Iduna” nevű, sárga színű gidrán kanca (Tenyésztő, Tulajdonos és kiállító: Állami Ménesgazdaság, Szilvásvárad), az első helyezettje a 257 Siglavy B. Gidran -17 „Hébér” nevű, sárga színű gidrán kanca (Tenyésztő, tulajdonos és kiállító: Szilvásváradi Állami Ménesgazdaság, Köröshegy) lett.  

A gidrán fajtájú kancák harmadik csoportjának harmadik díjában a 253 Gidran XXIV -61 „Harangvirág” nevű, sárga színű gidrán kanca (Tenyésztő: Pannon Lovas Akadémia, Kaposvár-Bőszénfa, tulajdonos és kiállító: Debreceni Egyetem, DTTI), második díjában a Gidran X-43 „ Rachel” nevű, sárga színű gidrán kanca (Tenyésztő: Vörös József, Gyűrűs, tulajdonos és kiállító: Debreceni Egyetem, DTTI), a kategória első díjában a Gidran XXVIII-33 „Veronika” nevű, tűzött sárga színű gidrán kanca (Tenyésztő: Horváth József, Csákvár Tulajdonos és kiállító: Horváth Józsefné, Csákvár) részesült.    

A lipicai fajta kancadíjai  

Harmadik díjat kapott az Incitato XV-21 szürke színű lipicai kanca (Tenyésztő, Kiállító és Tulajdonos: Állami Ménesgazdaság, Szilvásvárad), második helyezett lett a 298 Favory XXVIII-41 szürke színű lipicai kanca (Tenyésztő, Kiállító és Tulajdonos: Állami Ménesgazdaság, Szilvásvárad), a kategória első helyén a Siglavy Capriola Orsolya nevű szürke színű lipicai kanca (Tenyésztő, Kiállító és Tulajdonos: Böröcz Pál, Balástya) végzett.  

A nóniusz fajtájú kancák díjai

 A kancák első csoportjában harmadik a Nonius X-58 „Zsani” nevű pej színű nóniusz kanca (Tenyésztő, tulajdonos és kiállító: Hortobágyi Nonprofit Kft.), második a Nonius-155 „Árvácska” nevű fekete színű nóniusz kanca (Tenyésztő: Fábiánné Donáth Erzsébet, Battonya, Tulajdonos és kiállító: Lengyel Ferenc, Pusztaszer), első pedig a Nonius- 11 „Zuzmó” nevű fekete színű nóniusz kanca (Tenyésztő: Mezőhegyesi Állami Ménes Lóteny. és Ért. Kft, tulajdonos és kiállító: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.) lett.  

A nóniusz fajtájú kancák második csoportjának harmadik helyén a 333 Nonius-12 „Sóska” nevű fekete színű nóniusz kanca (Tenyésztő: Mezőhegyesi Állami Ménes Kft., Mezőhegyes, Tulajdonos és kiállító: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.), második helyén a Nonius -52 „Ókula” nevű pej színű nóniusz kanca (Tenyésztő: Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Kht., Tulajdonos és Kiállító: Hortobágyi Nonprofit Kft.), míg első helyén a Nonius - 15 „Utcalány” nevű fekete színű nóniusz kanca (Tenyésztő: Mezőhegyesi Állami Ménes Kft, tulajdonos és kiállító: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.) végzett.  

A Furioso-North Star díjai  

A Furioso-North Star fajtájú  mének első csoportjában harmadik díjat kapott az 5525 Furioso -22 „Tintás”nevű, pej színű furioso-north star fajtájú tenyészmén (Tenyésztő: Kéktó Kft, Hódmezővásárhely, Tulajdonos: Kucsoráné Kobzi Éva, Hódmezővásárhely, Kiállító: Kéktó Kft, Hódmezővásárhely), második helyezett az 5866 Hand North Star -61 „Halmos” nevű, gesztenyepej színű furioso-north star fajtájú tenyészmén lett (Tenyésztő: Kucsora István, Hódmezővásárhely, Tulajdonos és Kiállító: Papp Orsolya, Hódmezővásárhely), míg a kategória első helyén az 5761 Furioso XLIII-144 „Flúgos” nevű pej színű furioso-north star tenyészmén (Tenyésztő: Czecze László, Kazár, tulajdonos: Kéktó Kft., Hódmezővásárhely, kiállító: Kéktói Ménes, Hódmezővásárhely) végzett.  

A Furioso-North Star fajtájú mének második csoportjának harmadik helyén az 5656 Catalin XII-86 „Dacos”nevű, pej színű furioso-north star fajtájú tenyészmén (Tenyésztő: Horváth Sándor, Kecskemét, Tulajdonos: Lanius- Ker Kft, Mélykút, Kiállító: Szelei Szilveszter, Törtel), második helyén az 5214 North Star IX- 60 „Gyurika” nevű, sötétpej színű furioso-north star fajtájú tenyészmén (Tenyésztő, Tulajdonos és Kiállító: Essen Kft , Karcag), az első heléóyén az 5548 Furioso XXIV-2 „Frodó” nevű pej színű furioso-north star tenyészmén (Tenyésztő: Ziakova Katarina, Szlovákia, tulajdonos: Magal Slavomir, Szlovákia, kiállító: Tejút 2000 Kft, Hódmezővásárhely) végzett.  

A Furioso-North Star fajtájú kancák első csoportjában harmadik a The Bart Furioso II-93 „Gesztenye”nevű, pej színű furioso-north star kanca (Tenyésztő: Neumair Irmgard, Starnberg, tulajdonos és kiállító: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság), második a North Star XIV- 80 „Karolina” nevű, pej színű furioso-north star kanca (Tenyésztő: Kucsora István, Hódmezővásárhely tulajdonos: Kéktó Kft, Hódmezővásárhely, kiállító: Kéktói Ménes, Hódmezővásárhely), az első a Furioso XXXIV- 60 „Tréfás” nevű, pej színű furioso-north star kanca (Tenyésztő, tulajdonos és kiállító: Fekete Balázs, Hódmezővásárhely) lett.  

A Furioso-North Star fajtájú kancák második csoportjának harmadik díjában a Furioso XLIII -113 „Líra” nevű,  pej színű furioso-north star kanca (Tenyésztő: Kucsora István, Hódmezővásárhely, Tulajdonos: Kucsoráné Kobzi Éva, Hódmezővásárhely Kiállító: Kéktói Ménes, Hódmezővásárhely), második díjában a Hand North Star-88, „Balett”nevű, pej színű furioso-north star kanca (Tenyésztő és Tulajdonos: Kucsora István, Hódmezővásárhely, Kiállító: Kéktói Ménes, Hódmezővásárhely), első díjában a The Bart Furioso II-107 „Induló”nevű, gesztenyepej színű furioso-north star kanca (Tenyésztő: PT –Agro Kft, Pálfa Tulajdonos és Kiállító: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság) részesült.  

A Furioso-North Star fajtájú kancák harmadik csoportjában harmadik a Furioso -82 „Bóbita” nevű szürke színű furioso-north star kanca (Tenyésztő és tulajdonos: Kucsora István, Hódmezővásárhely, kiállító: Kéktói Ménes, Hódmezővásárhely), második a Hand North Star-89, „Mambó”nevű, pej színű furioso-north star kanca (Tenyésztő: Kucsora István, Hódmezővásárhely, Tulajdonos: Kucsoráné Kobzi Éva, Hódmezővásárhely, Kiállító: Kéktói Ménes, Hódmezővásárhely), első a Furioso -106 „Jázmin” nevű, szürke színű furioso-north star kanca (Tenyésztő: Kucsora István, Hódmezővásárhely, tulajdonos: Kucsoráné Kobzi Éva, kiállító: Kéktói Ménes, Hódmezővásárhely) lett.  

A kiállítás legszebb ménje díját az 5548 Furioso XXIV-2 „Frodó” nevű pej színű furioso-north star tenyészmén (Tenyésztő: Ziakova Katarina, Szlovákia, tulajdonos: Magal Slavomir, Szlovákia, kiállító: Tejút 2000 Kft, Hódmezővásárhely) érdemelte ki.  

A lótenyésztés nagydíját a Gidran XXVIII-33 „Veronika” nevű, tűzött sárga színű gidrán kanca (Tenyésztő: Horváth József, Csákvár, tulajdonos és kiállító: Horváth Józsefné, Csákvár) kapta.      

Kozma Ferenc-díj 

A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége 2014-ben Kozma Ferenc-díjat alapított. Az évente egy emlékplakett adományozásáról a Szövetség Tenyésztői Tanácsa dönt, és annak átadására az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok keretében kerül sor. Az emlékplakett bronzból készül, téglalap alakú. Egyik oldalán a mezőhegyesi lovarda falán található relief másolata (amely azt örökíti meg, mikor Ferenc József császár mezőhegyesi szemléjén kitünteti Kozma Ferencet), másik oldalán az elismerésben részesített neve és az adományozás évszáma vésett felirattal látható.  

A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége Tenyésztő Tanácsa a Kozma Ferenc emlékérmet 2017-ben dr. Bodó Imrének ítélte!  Dr. Bodó Imre 1932. november 5.-én született, és 1956-ban szerzett kitüntetéses mezőgazdaság mérnöki diplomát a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. A Mezőhegyesi Ménesben volt gyakornok, s ő még együtt látta Mezőhegyesen a gidrán, a nóniusz, a furioso-north star ménest. Itt lett barátja a mezőhegyesi-félvérnek, amelynek mentéséért, elfogadtatásáért, azóta is egyfolytában fáradozik. Később, 16 éven keresztül mezőgazdasági üzemekben dolgozott, kapcsolatba került előbb a kisbéri félvérrel, majd amikor a Hortobágyi Állami Gazdaság főállattenyésztője lett, már a hortobágyi nóniuszt is megismerte, megszerette. Hortobágyon 4000 szarvasmarha, 75.000 juh, 800 ló és 600 tenyészkoca tenyésztéséért volt felelős. A Herceghalmi Állattenyésztési Kutató Intézet lótenyésztési osztályára kerülve Ócsag Imrével és Patay Sándorral együtt dolgozott a muraközi ló fajtaelismertetésén, illetve minden olyan kutatásnak résztvevője volt, amelyik érintette a magyar lótenyésztés fejlesztését.  

Horn Artúr akadémikus meghívására 1974-ben az Állatorvos-tudományi Egyetem Állattenyésztési Tanszékre került, ahol, 1984-ben, tanszékvezető egyetemi tanárnak nevezték ki. Az Állatorvostudományi Egyetemről való nyugdíjazását követően, 1998-tól a Debreceni Agrártudományi Egyetem Állattenyésztés- és Takarmányozástani Tanszékén lett egyetemi tanár. Itt tíz éven át a doktori iskola vezetőjének tisztségét látta el. Kandidátusi értekezését (1977) a lótenyésztés populációgenetikai kérdéseiből készítette el. Ebben az időben már nemzetközileg elismert és megbecsült alakja volt a ritka háziállatfajták génmegőrzési rendszere kifejlesztésének. Szellemisége, szerénysége, kitűnő kapcsolatteremtő képessége, nem utolsó sorban valamennyi állatfaj esetében kiemelkedő szakmai tudása kedvelt, elfogadott, foglalkoztatott és nélkülözhetetlen emberré tette az állattenyésztés különböző nemzetközi szervezeteiben.

Töretlenül hitt abban, hogy meg lehet jelentetni Magyarországon egy szakmai könyvet a furioso-north star fajtáról. Általános vélemény, hogy ezt az általa szerkesztett, 2016-ban megjelent szakkönyvet csakis az Ő töretlen lelkesedésének és szakmai munkájának köszönhetően olvashatják ma a fajta iránt érdeklődők. A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége Elnöksége a Kozma Ferenc emlékérmet 2017-ben Dr. Bodó Imrének ítélte, mert életművével hozzájárult a magyar lótenyésztés minőségének, nemzetközi elismertetésének, javításához, valamennyi magyar lófajta eredményes megőrzéséhez. 

Forrás: 
magyarmezogazdasag.hu

Népszerű agrárszaklapok

Ezeket olvasta már?

17 tonna feletti átlagtermés: szenvedélyük a kukorica

Ha nem is dőltek meg a korábbi rekordok, szép sikerek születtek az idei, X. Kukorica Termésversenyen. Minderről ünnepélyes keretek között számolt be a Magyar Kukorica Klub Egyesület elnöksége. A gödöllői Grassalkovich Kastélyban tartott díjátadó ünnepségen az ország öt régiójából jöttek el termelők, hogy együtt örüljenek saját és egymás sikereinek.

Átadtuk az Adorján János-díjat

Lapunk, az idén 73. évfolyamába lépett Magyar Mezőgazdaság, visszanyúlva a gyökereihez, első főszerkesztőnk nevével fémjelzett díjat alapított. Az 1946. október 1-jén megjelent első számunk vezércikkében Adorján János ugyanis így ír, „Célunk: a tudomány erejével segíteni a parasztságot”.

Üzleti Etikai Díjat kapott az Axiál

Immár 91 cég viselheti az üzleti etikus vállalat jelzőt Magyarországon. Az alapítók tizenkilencedik alkalommal ítélték oda a díjakat az etikus jelző viselésére érdemes kis-, közép- és nagyvállalatoknak, illetve multinacionális cégeknek. A nagyvállalatok között a bajai AXIÁL Kft.-t díjazták.

Kereskedelem: idén új rekord születhet

Több évnyi folyamatos növekedés után idén új csúcs születhet a kereskedelmi forgalomban – hangzott el az Európai Kereskedelem Napján kedden Budapesten. Az idei karácsony is jónak ígérkezik, így várhatóan a forgalom meghaladja majd a 11,5 ezer milliárd forintot.

A tudomány művelésének az önálló, szabad munka az alapja

Egy hónapig tágra nyitja kapuit a tudomány iránt érdeklődők előtt a Magyar Tudományos Akadémia (MTA). Az egész országra kiterjedő Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében több száz rendezvényt, ismeretterjesztő előadást szerveznek. Minden programon, előadáson ingyenes a részvétel, de a férőhelyek hamar elfogynak, ezért érdemes előzetesen regisztrálni.

Agrárkultúránk s nemzetünk erősödésében is fontos szerepet töltenek be

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja alkalmából hatvanhatan vehették át munkájukat elismerő kitüntetésüket Nagy István agrárminisztertől. A tárcavezető szerint a díjazottak kimagasló szakmai teljesítményről tettek tanúbizonyságot.

Magyar Kézműves Remek díjjal jutalmazták a legkiválóbb termékek alkotóit

A budapesti EuroSkills-en ismerték el a minőségi, nemzeti kultúrát őrző, hagyományos értékeket képviselő termékek készítőit a Magyar Kézműves Remek díjjal, amely Parragh László szerint napjainkban különösen fontos szerepet képvisel. "Európa olyan értékválsággal küzd, amelyre korábban nem gondoltunk" - mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az ünnepélyes díjátadón.

Digitalizáció és klímaváltozás a borászatban a stuttgarti kiállításon

A szőlőtermesztésben és borászatban alkalmazott legkorszerűbb technikai megoldásokat láthatják azok, akik ellátogatnak november 4-6-án Stuttgartba, az Intervitis Interfructa HortiTechnika kiállításra. A technikai kiállítás a szőlőtermesztéstől a bormarketingig öleli föl az ágazat műveleteit, és az utóbbi időben a gyümölcstermesztés, a légyártás, valamint a desztilláció gépeit is fölsorakoztatja.

Ismét GrootGroenPlus Zundertben

Az idén 28. alkalommal rendezik meg 2018. október 3. és 5. között a hollandiai Zundertben a GrootGroenPlus faiskolai szakkiállítást, amelynek a témája: A JÖVŐ=ZÖLD. A témaválasztás ezért nagyon aktuális, mert a zöldfelületek számos olyan környezetei problémára adnak megoldást, amellyel napjainkban és a jövőben szembesülnünk kell.

Érték és Minőség Nagydíj

Ünnepi külsőségek között, a Parlamentben adták át az idén először az Érték és Minőség Nagydíjakat a szigorú bírálaton átjutott hazai és határon túli termékek gyártóinak. A védjegy híd a gyártó és a fogyasztó között, segít a bizalom kialakulásában. Olyan magyar termékeknek vagy szolgáltatásoknak ítélik, amelyek innovatívak, magas minőséget képviselnek, megállják a helyüket a nemzetközi versenyben.