0,00 HUF

Nincsenek termékek a kosárban.

2024. május 29.

Mire figyeljünk a földvásárlást követően?

A termőföld egy speciális „jószág”, hiszen amellett, hogy az egyik legfontosabb termelési eszköz, még értékcsökkenése sincs – éppen ellenkezőleg, értéke folyamatosan nő az idő múlásával.

Támogatás is kapcsolódik hozzá, ráadásul visszaigényelhető utána a felhasznált gázolaj jövedéki adója, de sokak számára már önmagában a biztos befektetés ígérete is rendkívül vonzónak tűnik. Birtokpolitikai szempontból azonban kizárólag az bír jelentőséggel, hogy a gazdaságok számára biztosítva legyen a termeléshez szükséges terület. Nem véletlen tehát, hogy még a földvásárlást követően is be kell tartania bizonyos feltételeket a vevőnek, mint például, hogy

valóban gazdálkodjon a területen és betartsa azokat a feltételeket, melyeket a szerződésben vállalt.

Először is tekintsük át, földvásárlás után mit ellenőrizhet a hatóság? A kormányhivatal ugyanis, bizonyos esetkörökben, utólagos ellenőrzést is végezhet, amelyre sor kerülhet hivatalból és bejelentés alapján is. A kormányhivatal vizsgálhatja például a földszerzést követően, ha a tulajdonjogot szerző fél

  • nem tartotta be a szerzéshez vállalt kötelezettségeket vagy a szerzéshez szükséges feltétellel nem rendelkezik;
  • a szerzés feltételeként az e törvényben előírt meghatározott célú földhasználattól, tevékenységtől tartósan eltért;
  • földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezeti minősége bármely okból megszűnt, vagy
  • nem teljesítette a Fétv. 18/A–18/C. §-ában és 55/A–55/C. §-ában meghatározott kötelezettségeit. (Földforg. tv. 62-63. §)
öntözőberendezés öntözés repce szántóföld földvásárlást
Nem ütközik a művelésből történő kivonás tilalmába például az öntözőberendezés telepítése
Fotó: MMG archív

Kötelezettségeket kell vállalni egy adásvételi szerződésben?

Az új Földforgalmi törvény hatálybalépése (tehát 2014. május 1-je) óta kötött adásvételi szerződésekben a vevőnek kötelezően vállalnia kell, hogy a föld használatát másnak nem engedi át. Fontos tudni, hogy ez a tilalom nincs időkorláthoz kötve, sőt még a későbbi tulajdonosokat is köti (2022-től már az ajándékozási szerződésben is vállalni kell ezt a kötelezettséget). Ez egy szigorú szabály, de az a jogalkotói szándék húzódik meg mögötte, hogy aki földet vásárol, az a gazdálkodás céljából szerezze meg azt.

Az adásvételi szerződésben azt is vállalnia kell a vevőnek, hogy a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja majd a földet (ez gyakorlatilag a művelésből való kivonás tilalmát jelenti).

Szintén előírás a hasznosítási kötelezettség teljesítése: a tulajdonos köteles a területet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani vagy legalábbis a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni. Két olyan művelési ág van viszont, melyben nem elég a gyomirtás, hanem ténylegesen a művelési ágnak megfelelően kell(ene) termelni is: ez a szőlő és a gyümölcsös.

Aki pedig az ökotermesztő, vetőmagtermesztő vagy az állattartó ranghelyére hivatkozik, annak további kötelezettségei is vannak a földszerzést követően.

Forrás: Magyar Mezőgazdaság

Szaklap, amelyben a cikk megjelent: